Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.06.24

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ha a polgári kormány nem lépi meg az FNA bevezetését, a szélsőséges politikai erők profitálhatnak: Friss látlelet a szegénységről! A drasztikus elszegényedés megindulása a 2008-as pénzügyi és gazdasági válsághoz köthető. A válságnak négy periódusa volt eddig Magyarországon. 2008. második felében tört ki a pénzpiaci válság, amely a megtakarítással rendelkezőket érintette. 2008−2009-ben visszaesett a foglalkoztatás, nőtt a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan a devizahitelek problémája is élesen megjelent. 2009−2011-ben az állami kiadásokat erőteljesen csökkentették, miközben nőttek a lakossági elvonások. Az egykulcsos SZJA bevezetése hátrányosan érintette az alacsony keresetűeket. 2011−2012-ben egyértelműen szűkítették a szociális és egészségügyi kiadásokat. A háztartások közel 81 százalékának nincs annyi tartaléka, hogy egy váratlan, nagyobb kiadást – 100 000 Ft nagyságban – ki tudjon fizetni. A fűtés hiánya 20 százalékról 27 százalékra nőtt az elmúlt két év alatt.

A válság elmúlt öt évében azok a negatív tendenciák erősödtek fel még jobban, amelyek a társadalom alsóbb rétegeit érintik hátrányosan. A szegénységnek nem csak a mértéke, hanem mélysége is hatalmas ütemben nőtt. Különösen jelentős volt a szegénységi kockázat növekedése a gyermekek és a fiatalok, az alacsony iskolázottságú és a roma háztartásfővel élők körében, valamint azok között, akik olyan háztartásban élnek, ahol a háztartásfő munkanélküli vagy inaktív.

A parlamenti pártok lemondtak a leszakadó rétegek felzárkóztatásáról, hiszen egyik pártnál sem jelent meg átfogó program a leszakadás további megakadályozására. Ha a folyamatokat nem tudja megfékezni az elit, akkor a szélsőséges politikai erők komolyan profitálhatnak ebből. 

 forrás: Totyik Tamás

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

Alapjövedelem – aláírásgyűjtés már 27 országban

A kezdeményezés részletei és aláírási lehetőség: itt.

Jelenleg már mind a 27 uniós tagországban folyik az aláírásgyűjtés.

Társadalmi Kiegyezést kezdeményezünk 2013.08.01.

Lesz-e garantált ALAPJÖVEDELEM Magyarországon? 2013.07.16.


 

Aktuális 

Ez a "fejlődés" megdöbbentő!

20 év számokban, avagy a magyar kapitalizmus diszkrét bája...

Magyarország népessége
1989-ben: 10 millió 374 ezer fõ
2009-ben: 10 millió 016 ezer fõ

Magyarország külsõ adóssága (bruttó)
1989-ben:   21 milliárd USD
2009-ben: 225 milliárd USD

Nyilvántartott munkanélküliek száma
1989-ben: mintegy   30 ezer fõ
2009-ben: mintegy 470 ezer fõ

Létminimum alatt élõk száma
1989-ben: mintegy 900 ezer fõ
2009-ben: mintegy 3 millió 300 ezer fõ

Hajléktalanok száma (becsült adat)
1989-ben:   5-10 ezer fõ
2009-ben: 50-70 ezer fõ

Újépítésû lakások száma
1989-ben: 51 ezer 500 db.
2009-ben: 28 ezer 400 db.

Házasságkötések száma
1989-ben: mintegy 70 ezer
2009-ben: mintegy 42 ezer

Válások száma
1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350 válás
2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590 válás

Élve születések száma
1989-ben: mintegy 127 ezer
2009-ben: mintegy   96 ezer

Házasságon kívül született gyermekek száma
1980-as évek: minden nyolcadik gyermek született házasságon kívül
2000-es évek: minden harmadik gyermek született házasságon kívül

Összes bûncselekmények száma
1989-ben: mintegy 225 ezer bûneset
2009-ben: mintegy 410 ezer bûneset

Befejezésül még egy jelzésértékû számadat: Bogár László közgazdász professzor szerint a jelenlegi átlagos 120-130 ezer forintos havi fizetés vásárlóértékét tekintve ("folyó áron") annyit ér, mint az 1978-as átlagos munkabér, vagyis 3600 forint...

 
(Forrás:  Nemzeti Hírháló, 2010.09.22)

 


 

 Mi a legfőbb probléma ma Magyaroszágon! 2012.07.13. 


A pénzügyi oligarchia Orbán Viktor fejét követeli.

A pénzkartell nem akceptálja, hogy Orbán megpróbált minden szabályt betartani és e mellett a jogkövető magatartás mellett egy kis fokú pénzügyi önállóságot kivívni Magyarország számára, hogy az állam képessé váljon új munkahelyeket teremteni és kenyeret adni a lakosság kezébe.

Az állampolgárok nincsenek tisztában azzal, hogy mi történik ma Magyarországon:

  • Magyarország egy monetáris gyarmat.
  • A magyar társadalom többet termel, mint amennyit fogyaszt.
  • A teljes többletet elviszi a kamat- és profitszivattyú, az árfolyam manipulálása, a multi cégek támogatása, stb.
  • Mindezen felül a pénzügyi oligarchia még arra kényszeríti a magyar államot, hogy továbbra is eladósodjon, a pénzkartell kamaigényeit kiszolgálja.
  • 2012.07.13. Elvették a magyar állampolgároktól az utolsó védőbástyát is, a készpénz használatának a jogát!


Megoldás lenne, ha kormányszinten fel lehetne világosítani a széles néptömegeket, de ez a jelen helyzetben nem a kormány lehetősége!

  • A hivatalos sajtó Magyarországon a pénzkartell igényeit szolgálja ki, a tulajdonosi elvárások rabszolgája.
  • Orbán gazdasági szabadságharcát a belső destruktív erők akadályozták meg, ezért kellett Magyarországnak az IMF-et visszahívni.
  • Az IMF feltétele volt, hogy a Kormány lemondjon a lakosság készpénzhasználati jogáról!
 

Kié a magyar állam? -

 

Dr. Drábik János, Jakab István

Link a videóhoz

Műsor tartalma

Arcátlan világméretű, szervezett magánhatalmak birtokolják minden értékünket, ami a magyar államot jelenti.Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy egy új alkotmánnyal megerősítsük a magyarság jogait ősi hazájához hűen. Orbán Viktor történelmi szerepet kapott, hogy megszilárdítsa a magyar államot. Vajon van elég tudatos gondolkodó, aki támogatná ezt a kezdeményezést?

Címkék

 
 

 

 The Bankers! Manifesto, 1934
"A tőkének védenie kell önmagát minden áron, törvényi és egyéb utakon
egyaránt. Az adósságokat be kell hajtani, a kölcsönöket és
jelzáloghiteleket pedig le kell foglalni, amint lehetséges. Amikor a
törvényes eljárás következtében az átlagember elveszíti az otthonát,
sokkal engedékenyebbé válik és a vezető pénzemberek ellenőrzése alatt
lévő vagyon tulajdonosai által a törvény szigorának köszönhetően
irányítható lesz. Otthontalan emberek nem fognak veszekedni
vezetőikkel. Ez köztudott a világ kormányzására kivatott pénzuralmi
rendszer irányítói számára. Azzal, hogy az embereket megosztjuk,
rávehetjük őket arra, hogy jelentéktelen kérdések fölötti vitákra
pazarolják energiájukat, miközben mi a tanítók szerepében lehetünk.
Így diszkrét lépésekkel bebiztosíthatjuk önmagunk számára azt, amit
már elterveztünk és sikeresen végre is hajtottunk."" The Bankers'
Manifesto, 1934The Bankers Manifesto of 1934

Capital must protect itself in every way, through combination and through legislation. Debts must be collected and loans and mortgages foreclosed as soon as possible.

When through a process of law, the common people have lost their homes, they will be more tractable and more easily governed by the strong arm of the law applied by the central power of wealth, under control of leading financiers.

People without homes will not quarrel with their leaders. This is well known among our principle men now engaged in forming an IMPERIALISM of capital to govern the world. By dividing the people we can get them to expend their energies in fighting over questions of no importance to us except as teachers of the common herd.

Thus by discrete action we can secure for ourselves what has been generally planned and successfully accomplished.

Választások 2014 - Lakossági szemmel

Az állam lehet a társadalmi átalakulás eszköze is

Az állam felruházása jogosultságokkal nem a tőke és a gazdasági uralom, hanem a nagy tömegek, a lakosság privilégiuma, joga és kötelezettsége

A magyar lakosság felismerte 2010-ben, hogy az alapvető társadalmi antagonizmus nem a kormányzás szintjén van. A megoldást tehát nem az államtól való eltávolodásban látta, amikor a kétharmados döntését meghozta.

A helyes irány továbbra is az állam megerősítése a jogaiban! Az állam a társadalmi átalakulás élére állhat, amennyiben él a nagy tömegek még megmaradt bizalmával.

A gazdasági antagonizmus az, amely ellen az államnak és a lakosságnak egymással együttműködve kell fellépnie.

Az állam dönthet úgy, hogy az egészséges társadalmi változások élére áll és a forradalom nélküli utat, az Alapjövedelem bevezetését mérföldkőnek tekinti amikor bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már egyre kevésbé képes megfelelni a polgári demokrácia normáinak!


 

 Itt zártuk le a rovatot 2010. december 31.

- sajátkezűleg is elkészülhet

 

2010.október 20.
Már nálunk sem ritkák a halloweeni bulik, ahol a gyerekek vicces és torzonborz jelmezekben rémisztgethetik a felnőtteket, na meg egymást. Az elmaradhatatlan faragott tökfejek mellé elkél egy-két hangulatfokozó dekoráció is.

 Üvegpofák

3 tökös hangulatvilágítás halloweenreEgy-két felesleges befőttesüveget bárki talál a kamrában, amelyek áttetsző rostpapírral borítva biztonságos és időjárásnak ellenálló gyertyatartókká válhatnak. A leheletvékony papírt egyszerű tapétaragasztóval simíthatjuk a külsejükre, száradás után pedig csak a vidám arcokat kell megrajzolnunk. Jusson egy belőlük minden lépcsőfokra és a bejárati ajtó mellé.


Így készül:

1. Keverjünk el egy-két kanál tapétaragasztót egy tálka vízben. A selyempapírt tépjük kicsi darabokra. Kenjük be az üveget ragasztóval, simítsuk rá a papírcsíkokat, majd ragasztós ecsettel kenjük át a teljes felületét is. Használjunk gumikesztyűt, mert a selyempapír nedvesen engedi a színét.

2. Száradás után rajzoljunk vidám tökarcokat az üvegekre, és filccel húzzuk ki a vonalakat. Le is lakkozhatjuk. Tekerjünk zöld rafiát az üvegek tetejére, hagyjuk hosszúra a végeit, és fűzzünk gyöngyöket a szálak végére.


Alapanyagok:
• narancssárga, sárga selyempapír
• befőttesüvegek
• zöld rafia
• piros, sárga és narancssárga fagolyók
• folyékony tapétaragasztó-koncentrátum

3 tökös hangulatvilágítás halloweenre
 Kartonlámpás

3 tökös hangulatvilágítás Halloween-reA papírból hajtogatott lámpásváltozat állhat a belső ablakpárkányon vagy az asztalon. Könnyen beszerezhetünk LED-es mécseseket, amelyek biztonságosan világítanak a papírborítás mögött, de még a karácsonykor használatos, telepes izzósort is elővehetjük, és összetekerve a dobozba tehetjük.

Így készül:

1. Vágjuk ki a doboz palástját a mellékletben (Praktika magazin, októberi szám) található rajzok alapján. A szaggatott vonalak mentén hajtsuk be az oldalakat és füleket, majd ragasszuk össze a dobozt. Szabjunk 12×48 cm-es téglalapot a narancssárga rostpapírból, azután ragasszuk a doboz külsejére.

2. Szabjuk ki a zöld díszítőcsíkokat, kettőt szárral, kettőt szár nélkül. Vágjuk ki a hullámos és a pöttyös csíkokat is, ragasszuk ezeket a zöld szegélyre. Vágjuk ki duplán az arc elemeit fekete papírból, és ragasszuk fel a két száras oldalra.

3. Vágjunk 5 mm széles csíkokat az élénkzöld papírból, ollóval pöndörítsük meg, és ragasszuk a tökszárak belső oldalára.

Alapanyagok:
• narancssárga rostpapír (50×70 cm)
• narancssárga, világoszöld, zöld, fekete vékony karton
• fekete pöttyös papír

 

Szellem – palackból


Kiürült joghurtosflakonok ihlették a villámgyors és vicces hangulatvilágítást, amelyhez csupán a karácsonyi izzókat kell előkeresnünk. Ha leszedtük a kimosott palackokról a fóliát, lakkfilctollal rajzoljunk rájuk szemeket és szájat. A tetejükre ragasszunk kartonkorongot, amelyet előzőleg keresztirányban bemetszettünk, mert ebbe a résbe egy mozdulattal beledughatjuk a pici izzókat.

3 tökös hangulatvilágítás Halloween-re


Alapanyagok:
• joghurtosflakonok
• karácsonyi izzók

Egyéb kellékek:
• ceruza, vonalzó
• sniccer, olló
• hullámos mintavágó olló
• papírragasztó
• ecset
• fekete, alkoholos filctoll
• gumikesztyű
• kültéri lakk

3 tökös hangulatvilágítás Halloween-reAlkotó: Borogdai Zsuzsanna, Kurdi Gabi
Szöveg: Mohácsi Anikó
Fotó: Csíkszentmihályi Márton, Kurdi Zoltán

Cikkünk a Praktika magazin októberi számából közölt részletet.

Ízelítő a tartalomból:
• Pillangók, méhecskék lepréselt növényekből
• Szülinapi terítés ősszel, levélmotívumokkal
• Jó ránézni: konyhabútor matricafestéssel
• Szülinapi terítés ősszel, levélmotívumokkal
• Halloween, ahogy szeretjük
• Lakodalmas csibeleves
• Mozaikozás mediterrán hangulatban
• Októberi növénygondozó
• Hulló levelek ihlette kötött sál

A Praktika magazin honlapja:
www.praktika.hu »

 

 

 

Tárgy helyett élményt „vegyünk”!

 

 
2010.06.24. | Szvetelszky Zsuzsa

Egy kütyü megszerzése könnyen frusztrációhoz vezet, hiszen hamar elévül. Ehhez képest egy kirándulás vagy buli élményét senki nem veheti el tőlünk, és idővel csak még jobban felértékelődik az emléke.

 

Olyan korban élünk, amikor a boldogságot tárgyak beszerzésében tukmálja ránk a marketing. Pedig örömeink forrása sokkal inkább a tapasztalatok gyűjtésén áll: a Cornell Egyetem pszichológusainak kutatása alapján úgy tűnik, hogy a vásárlás nem boldoggá, hanem inkább csalódottá tesz.
A tanulmány szerint a boldogság kulcsa az új tapasztalatok - pihenés, utazás, társadalmi vagy környezetvédelmi aktivitás - gyűjtésében áll.

Jobban megéri tapasztalatot szerezni, mint tárgyat. A kutatók szerint boldogságunk egyik forrása, hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal, például elszontyolodunk, ha kiderül, hogy a szomszéd plazmatévéje mennyivel nagyobb, mint a miénk. Ezzel szemben egy nyaralás, egy túra tapasztalatai sokkal kevésbé hasonlíthatók össze mások élményeivel.

Thomas Gilovich, az egyik szerző szerint tapasztalataink azért befolyásolják ilyen jelentősen boldogságunkat, mert ténylegesen birtokoljuk őket: beépülnek személyiségünkbe, formálják egyéniségünket, nem úgy, mint a tárgyak, amelyek értéke gyorsan csökken.
Velük ellentétben tapasztalataink emlékekké alakulnak, s közülük még a "rosszakat" is értékelhetjük pozitívumként valamikor a jövőben. Mondjuk, ha elmegyünk kirándulni, és leszakad az ég, lehet, hogy ezt az adott pillanatban nem egy örömteli helyzetnek éljük meg. Viszont kihívásnak tekinthetjük, és ahogy telik az idő, egyre inkább arra fogunk emlékezni, milyen ügyesen kapaszkodtunk fel a csúszós hegyoldalon. Tárgyainkkal ilyesmit nem élünk át, hisz elavulnak vagy tönkremennek.
 

Kép [cc] cuelar marimoon

 

 

 

Szó szerint a 2010-es év

 

Válság, remény, vörösiszap – e három szó került a dobogóra azon a szavazáson, amely a 2010-es év legjellemzőbb kifejezéseit mérte fel.

Az első tízben van a Fidesz, a fülkeforradalom vagy a választás, de megjelent a listán a lájkol és a vuvuzela. Továbbá süllyesztőbe került Gyurcsány és előtérbe került Orbán.  

2011. január 21. 06:30
 

„Munkatársaimmal gyakorlatilag szavakkal kelünk, szavakkal fekszünk, minden percben szavakkal foglalkozunk Egynyelvű – értelmező, szinonima, etimológiai s a többi – szótárak kiadójaként munkaköri kötelességünk a szavak gyűjtése” – avat be a kezdeményezés hátterébe Kiss Gábor ötletgazda.

A Tinta Kiadó igazgatója szerint a szó az élet tükre. „Ha azt mondom kaftán, turbán, minaret, dzsámi, máris az oszmán-török korban képzeljük magunkat. Ha azt, hogy sztahanovista, kollektivizálás, békekölcsön, lódenkabát, megjelenik az 50-es évek hangulata” – illusztrálja érzékletesen az állítását.


 
A 2008-ban kiadott Retro szótár összeállításánál merült fel az ötlet, hogy ha ennyire karakteresen leírja az adott kort néhány jellemző szó, érdemes volna összegyűjteni a mai kor legjellemzőbb szavait is.

 

A kiadó honlapján mindenki bejelölhetett e célból három olyan kifejezést, ami eszébe jutott az előző évről. Van, aki azt írta be, hogy esküvő vagy unoka – neki nyilván ezek a legfontosabb szavak.

Az összesítés után azonban valóban kirajzolódik egy nagyon határozott kép.

 

Össznépi lelkiállapot

„Tulajdonképpen magunk is meglepődtünk, mennyire kifejezi a lista az adott évre vonatkozó össznépi lelkiállapotot, az adott kor tüneteit, történéseit” - mondja Kiss Gábor.

A 2010-es listán például előkelő helyen végzett a Fidesz, a kétharmad, a választás, a változás szó.

A listát, csakúgy, mint az első ilyen, 2009-re vonatkozó listát a válság vezeti, ám a tavalyelőtti dobogós korrupció és szegénység most hátrébb szorult. 2010-ben viszont új kifejezésként bejött (harmadik helyre) a vörösiszap és a tavalyelőtti 6. helyezett, a H1N1 ma már teljesen eltűnt az esztendőt jellemző szavak közül.

Kiss Gábor felhívta a figyelmet, hogy a köznyelvből kikopó szavakat nehéz nyomon követni, a listán szereplő új kifejezések viszont rögtön reagálnak a társadalmi-kulturális változásokra. A Facebook hazai elterjedése nyomán például feltűnt a lájkolni vagy a dél-afrikai focivébé miatt a vuvuzela szó a listán.

 Bizakodóbb szavak


A 2009-es évhez képest a szavak 60 százaléka cserélődött ki. Tavalyelőtt még sokaknak beugrott a cigánykérdés, a gárda, a kormányváltás, a megszorítás, a mutyi, e szavak most eltűntek.

 

Az újak között ott van viszont a diktatúra, az elszámoltatás, a Fidesz, a médiatörvény, a fülkeforradalom. Jó hír, hogy a család, remény, szeretet és szerelem szavak mindkét listán szerepelnek.

Ugyanakkor az olyan negatív kifejezések is mindkét évben eszébe jutottak sokaknak, mint a bizonytalanság, félelem, csalódás, hazugság, káosz vagy a korrupció. Az egyértelműen pozitív kicsengésű szavak száma alig változott (2009-ről 8, 2010-ről 9 ilyen szó jutott az embereknek eszébe), ám az egyértelműen negatív szavak száma 30-ról 23-ra csökkent.

A 2010-re jellemző szavak
1. válság
2. remény
3. vörösiszap
4. változás
5. árvíz
6. katasztrófa
7. szegénység
8. Fidesz
9. fülkeforradalom
10. választás
tovább az 50-es listára >> 
Személynevek nem kerülnek a divatos szavak közé. A szavazóknak valószínűleg nem ugrik be, hogy politikust, művészt, tudóst vagy sportolót is meg lehet jelölni az év legjellemzőbb szavai között. Mindkét évben egy kivétel akad: 2009-ben Gyurcsány a 43., 2010-ben Orbán a 25-helyet szerezte meg az 50-es listán.

A markáns mentén

Úgy tűnik, igaza van Esterházy Péternek, aki a Szavak csodálatos életéből címmel tartott előadásában a Mindentudás Egyetemén
azt állította: „A szavak szivárványzása nemcsak térbeli, hanem időbeli is. A szavaknak idejük van, vagy másképp: idő van a szavakban, a mi időnk, a használóké, a mi történelmünk, mi magunk.

A 2009-re jellemző szavak
1. válság
2. korrupció
3. szegénység
4. hazugság
5. szeretet
6. h1n1
7. remény
8. bizonytalanság
9. influenza
10. munkanélküliség
tovább az 50-es listára >> 

… A politikusok például évek óta ragaszkodnak a markánshoz, markáns véleménykülönbség, ez azt jelenti, hogy egyikőjüknek sincs véleménye, és ezt markánsan a tudomásunkra hozzák. A másik a mentén. De nem hogy a Maros mentén, vagy hogy folt esett a nyuszttal bélelt mentén, ami mégis valami megbízható, ha nem is polgári, de konzervatív ügylet, hanem nemde az "ilyen-olyan értékek mentén".”

És én még nem is vettem egyértelműen negatívnak a Tinta kiadó listáján szereplő szavak kategorizálása során a politika kifejezést. Igaz, pozitívnak sem.

 _______________________________________________________________________

 

A mappában található képek előnézete Gigants

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.