Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ha a polgári kormány nem lépi meg az FNA bevezetését, a szélsőséges politikai erők profitálhatnak: Friss látlelet a szegénységről! A drasztikus elszegényedés megindulása a 2008-as pénzügyi és gazdasági válsághoz köthető. A válságnak négy periódusa volt eddig Magyarországon. 2008. második felében tört ki a pénzpiaci válság, amely a megtakarítással rendelkezőket érintette. 2008−2009-ben visszaesett a foglalkoztatás, nőtt a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan a devizahitelek problémája is élesen megjelent. 2009−2011-ben az állami kiadásokat erőteljesen csökkentették, miközben nőttek a lakossági elvonások. Az egykulcsos SZJA bevezetése hátrányosan érintette az alacsony keresetűeket. 2011−2012-ben egyértelműen szűkítették a szociális és egészségügyi kiadásokat. A háztartások közel 81 százalékának nincs annyi tartaléka, hogy egy váratlan, nagyobb kiadást – 100 000 Ft nagyságban – ki tudjon fizetni. A fűtés hiánya 20 százalékról 27 százalékra nőtt az elmúlt két év alatt.

A válság elmúlt öt évében azok a negatív tendenciák erősödtek fel még jobban, amelyek a társadalom alsóbb rétegeit érintik hátrányosan. A szegénységnek nem csak a mértéke, hanem mélysége is hatalmas ütemben nőtt. Különösen jelentős volt a szegénységi kockázat növekedése a gyermekek és a fiatalok, az alacsony iskolázottságú és a roma háztartásfővel élők körében, valamint azok között, akik olyan háztartásban élnek, ahol a háztartásfő munkanélküli vagy inaktív.

A parlamenti pártok lemondtak a leszakadó rétegek felzárkóztatásáról, hiszen egyik pártnál sem jelent meg átfogó program a leszakadás további megakadályozására. Ha a folyamatokat nem tudja megfékezni az elit, akkor a szélsőséges politikai erők komolyan profitálhatnak ebből. 

 forrás: Totyik Tamás

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM - GYIK

EZT IS MEGOLDJA AZ ALAPJÖVEDELEM BEVEZETÉSE

 

 

A FÖLD politikai elitje minden hatalmát az emberiség előtt elhallgatott tényekből meríti

 

 


Kép

 

 

A Föld bolygó és azon belül a magyarság helyzete 2009-ben

2009-07-21
 
Az alábbi elemzést TT küldte el! Elég jól sikerült és terjeszthető is!
Akkor most következzen egy rövid összefoglaló magyar szemszögből a jelenlegi emberiség helyzetére vonatkozóan. Csoportokba szedjük a témákat, de az egészet egyben kell látni. Ideje felébredni emberek!
 
Elég legyen a tömegembereket gyártó népbutító médiák hatalmából!
A kétkedőknek csak annyit mondhatok: „aki nem hiszi, járjon utána”.


A FÖLD
Bolygónk beteg. Ez egyértelműen érzékelhető. Alapvető, elemi szinten mutatkoznak a jelek: tűz-vészek, víz-áradások, föld-rengések, levegő-viharok. Ezek az anomáliák jelzik, hogy lázas, beteg bolygón élünk, és mi tettük azzá. Pontosabban az a materialista, profithajhász, világuralmi eszme, amit nyugodtan tekinthetünk az emberiség és a Földbolygó rosszindulatú rákjának.
Az erőforrások jelenleg már nem tudják eltartani az egyre mohóbb, szüntelenül fogyasztó és pazarló emberiséget, legalább 6 Föld kellene a jelenlegi erőforrás étvágyunknak! A fejlett nyugati ember ökológiai lábnyoma egy kisebb várossal egyenértékű!
Kitermeljük a bolygónk bőrének zsírpárnáját, az olaját, és hálából visszapöfögjük a levegőbe létrehozva az üvegházhatást, pusztítva az ózonpajzsot, beengedve a kozmikus sugarakat.
A mértéktelen fogyasztás következtében akkora mennyiségű hulladékot termelünk, amit már lassan nem lehet feldolgozni. Szemétdombot csinálunk a saját lakóhelyünkből. Naponta halnak ki állatfajok.
Nem elég nagy a baj, de folyamatosan tetézzük.

Alaszkában épül a HAARP projekt, ami a bolygónk elsődleges elektromágneses védelmét, az ionszférát vette célba, már megint katonai és gazdasági célok elérése érdekében!!!

Az emberiség gyorsvonatként száguld a végzete felé. Talán még nem késő, hogy visszatereljük az EMBERT addig az elágazásig, ahol még tudta a helyes utat. Mert az már nem kérdés, hogy lesz-e valami nagy pusztulással járó megtisztulás a közeljövőben, hanem, hogy mikor és milyen formában megy végbe. Ez az anyagias, profithajhász-pénzközpontú, természetromboló világ így nem mehet tovább! Úgy néz ki, hogy a természet és az ember küzdelméből az ember semmiképp nem kerülhet ki győztesen, legfeljebb magával rántja a pusztulásba az Föld-anyánkat is.
Szakirodalom:Hetesi Zsolt, Tóth Ferenc

A KÁRPÁT MEDENCE
Szülőföldünk, a Kárpát-medence a Föld bolygó egyik, de inkább a leggazdagabb területe az élet minden vonatkozásában. Egyes kutatók szerint, ha a bolygón kipusztulna minden élet, ez a kis bárka akkor is tudná biztosítani minimum 25 millió ember és a szükséges állat és növényállomány túlélését. Édesvíz készletünk 200 millió embert képes eltartani (ehhez hozzá kell tenni, hogy minden vizünk a trianoni határokon kívülről származik, ami alapján az egyik legveszélyeztetettebb ország vagyunk ma)! Itt van a legvastagabb termőtalaj, és a legtermékenyebb. Hatalmas gázmezők vannak alattunk (Makó, Hajdúság, Somogy, stb.) Itt megtalálható szinte mindenféle kőzet-típus, ásványok (arany, bauxit, stb.), itt terem a legtöbb féle növényzet a mediterrántól a tűlevelűekig, itt a legváltozatosabb zöldség-gyümölcstermés, itt a leggazdagabb a gyógynövény flóra, gyógyvíz, itt található a legváltozatosabb táj a pusztától a magashegyekig, itt található a világ legjobban elérhető padlófűtése: a geotermikus hőenergiák és a termálvíz. Kitűnő adottságokkal rendelkezik a napsütötte órák számát tekintve (se nem kevés, se nem sok). Zárt hegyláncokkal körülvett ökológiai csoda ahol élünk! Egy teremtett Szentföld, egy valóságos földi paradicsom a Kárpát-medence! És nem véletlenül fáj a foguk erre bizonyos köröknek!


Ezek után tudnunk kell, hogy a magyar nép őshonos a Kárpát-medencében.

 A legelső honfoglalást nyugodtan visszatehetjük a vízözönt követő időszakra, bár elképzelhető hogy pont itt élte át ősnépünk a vízözönt, és menekítette át a tudását, ami még régebbi eredetű. Anyaföldünk egyértelműen bárka tulajdonságokkal rendelkezik, ami lehetővé tette, hogy a civilizáció akár többszöri kihalása esetén is az emberiség túlélte és innen kiindulva újra kezdhette. Egyes elméletek szerint ez már többször megtörtént a bolygón (gondoljunk az atlantiszi legendára).
A tibetiek szerint itt található a Föld szívcsakrája a Pilisben, Dobogókőn.

Kép

 

Az egész Pilis egyébként is egy szív alakú terület, de aki járt már ott tudja, hogy micsoda megtisztító energiák áramlanak az emberbe ezen a vidéken.
Egy távoli-keleti ország, a Himalájában elterülő Nepál Királyi Fehér Kolostorának vezetője hozzánk intézett szavai: „Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben (Dobogókő) található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél! … Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.“
Trianon sok mindent elvett tőlünk, de a legfontosabbat szerencsére nem tudták. Azt, hogy a magyarságnak elsőrendű küldetése a Föld szívének védelme! Azt is meg kell akadályoznunk, hogy lakóparkokat, szórakozó központokat építsenek a Föld szívcsakrára külföldi kegyes befektetők!
                                        Szakirodalom:Géczy Gábor, Aradi Lajos, Lajdi Péter

 

TÖRTÉNELEM
Az egész mai tanított történelem iszonyatos hazugságokra épül.

A csúsztatásokkal és hamísításokkal leginkább a magyar történelem van átszőve. Nyugodtan elfelejthetjük a tankönyvekben szereplő egész őstörténet elméleteket, ezeket mára teljes mértékben megcáfolta több tudományág is (nyelvészet, régészet, genetika, stb.)
Az, hogy a magyar nép az orosz sztyeppekről származó finnugor eredetű primitív nép és megveretve menekült be a Kárpát-medencébe a legnagyobb történelemhamisítások egyike, mellyel sikerült teljesen elvágni a magyar nemzetet a gyökereitől. A hivatalos „magyar” álláspont azonban még mindig ezt a nézetet erősíti, és a tankönyvekben is ez szerepel! A látványosan magyarellenes történettudósok (pld. MTA) még ma is egy keletről érkező népvándorlás következtében ide sodródott barbár pogány hordának tartja a magyar népet.

Más vélemények szerint a magyarok eredetét belső-Ázsiában kell keresnünk. Tulajdonképpen mindenkinek igaza van és egyiküknek sem.

A magyar nép őshonos a Kárpát-medencében, és innen rajzott ki több irányban. Ezért található meg maghar nevű nép Kazahsztánban, ezért találtak magyar eredetű népcsoportot Afrikában, ezért találtak Dél-Amerikában magyar nevű településeket, ezért vannak rokonaink szerte a világon.

A „legfrissebb” nagy történelemhamisítást, azaz a finnugor elmélet kidolgozását a Habsburg dinasztia kezdeményezte, hogy teljes mértékben lerombolja a magyar nemzet hősi múltját, ezáltal büszkeségétől megfosztva, kiszolgáltatottá tegye. A Habsburg-háznak annak idején nagyon jól jött finnugor rokonságunk elmélete, mert az alapján hangsúlyozhatták, hogy a mi rokonaink gyűjtögető, halászó, vadászó primitív népek voltak, és örüljünk neki, hogy befogadott bennünket a fejlett Európa.
Előtte Szent István korától találhatunk egy hamisítás réteget, amikor is eltörölni igyekeztek a hon(vissza)foglalás előtti időszak tényeit, a szkíta-hun őskeresztény múltat.

A magyarság őstörténete felfoghatatlanul messzire nyúlik vissza az időben. Nem csoda, hogy ahány tudós, annyi féle eredet elmélet létezik ránk nézve. A történelemmel foglalkozó embereket, ha megkérdezik, mi érdekli leginkább őket, mindegyik azt feleli, hogy a honfoglalás előtti időszak, a magyarok őseredete.
Erre az időszakra néhány napjainkban keringő elmélet:
- Az egyik szerint a törököktől származunk
- A másik szerint a turáni népcsaládtól
- A 3. szerint a hunoktól
- A 4. szerint a szkítáktól
- Az 5. szerint a suméroktól
- A 6. szerint a mezopotámiaiaktól
- A 7. szerint a pártusoktól
- A 8. szerint a káldeusoktól
- A 9. szerint Jeruzsálemből (Hierosolyma, azaz Szent Sólyom)
- A 10. szerint az egyiptomiaktól (a hieroglifák magyarul értelmezhetőek!)
- A 11. szerint a mayáktól
- A 12. szerint Mu szigetére települt Szíriuszbeli földönkívüliektől… (mióta Mu szigete elsüllyed, azóta Csendes az óceán)
Ebből is látszik, hogy ez még nem egy eldöntött kérdés.
 
Mindenesetre mindegyik kutatásnak van valami alapja, és valószínűleg azért nem találják a közös nevezőt, mert fenti népek mindegyikével kapcsolatba került az az ősi, és sok néven illetett nép, melyet ma magyarnak neveznek.
 
A finnugor elmélet a legnagyobb kitaláció, semmi alapja nincs, a finnek 2004-ben kivették a történelemkönyveikből. Semmilyen kulturális közünk nincs nekünk, a Turul és a Csodaszarvas népének a medvekultuszú északiakhoz.

Létezik egy „kitalált középkor” nevezetű elmélet, ami szépen bebizonyítja, hogy szándékosan betoldottak mintegy 300 évet a középkori történelembe, melynek két oka volt:
1. Annak érdekében hamisították az időszámítást, hogy az indoeurópai népek létrehozhassák a Nagy Károly féle nem létező ősi hősi múltjukat, amire az egész fejlett nyugati világ épül.
2. Ezáltal sikerült egy akkora szakadékot képezzenek az Atilla féle hun birodalom és a hon-visszafoglaló Árpád magyarjai közé, amivel meg tudták cáfolni a magyar krónikákat, és a legfontosabb, hogy így el lehetett szakítani az ősi szkíta-hun folytonosságtól a magyart.

A magyar Képes Krónikáink szerint az Árpád-ház visszavezethető Atilla királyig mindössze öt generáció révén, és onnan vissza lehet vezetni a családfát egészen Nimródig, onnan meg csak két lépés Noé.
Na, ez az a családfa, amit nagyon el akar feledtetni egy bizonyos népcsoport!

A történelmet ma már a régészet, nyelvészet, népzenekutatás, genetika társtudományok szépen alá tudják támasztani. Ez alapján kimondhatóak a tények:
- Az emberi test genetikai állományában szereplő úgynevezett jelzőgén a magyar emberekben található meg a legnagyobb mértékben ~60%-ban. A többi népcsoportban sokkal elenyészőbb ez az arány (igaz, hogy az un. magyar nép több genetikai csoportból áll össze, jászok, kunok, stb., és nem mindegyiknél ilyen magas ez az arány).
- A székely-magyar rovásírás szinte teljes mértékben megegyezik az ősi mezopotámiai sumér írással.

Bármennyire is próbálnak minket „elfinnugorosítani”, vagy „eltürkösíteni „ a magyar nyelv 60%-át ismeretlen eredetűnek tartja a hivatalos nyelvészet-tudomány.

A mi nyelvünk írja le egyedül a környezetét ahogy megéli, tapasztalja. Az angol nem angolozza, a francia nem franciázza, a magyar viszont magyarázza! Pld. a hegy szó két értelme egyértelműen ugyanarra a formára utal. Ez a képleíró nyelvképzés a többi nyelvben nincs meg. A teljes szókincsünk több mint 2 millió szó!

- Régészeti leletek sokasága bizonyítja, hogy az eddig megtalált nyelvi emlékek közül a magyar a legrégebbi eredetű. Pld. a Tatárlaki leletek, a kb. 7000 éves rovással írott táblák, amik 1.500 évvel régebbiek, mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák, a magyar rovásírás ismeretében szinte egyértelműen megfejthetőek.

A Francia Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben, kezdődött!

Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami igazi világszenzáció volt. Ezt a tényt természetesen a - csak a nevében magyar - sajtó, óriási és egyöntetű lelkesedéssel, mélyen elhallgatott a lakosság előtt!

A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai – racka juh, pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival. Rajtunk, magyarokon kívül egyetlen népnek nincsenek ilyen állatai a világon. A sírfeltárások szerint a szkíta nép bizonyítottan a legrégebbi nép a Földön. Régebbi, mint az egyiptomi.

Krónikáink pedig egyértelműen szkíta ősöktől eredeztetik a magyart.
- A Boszniában talált piramisok 35.000 évesek, és székely rovásírást tartalmaznak!
- Számítógépes kutatásokkal, összevetésekkel alátámasztották, hogy az összes eurázsiai népi zenék alapja megtalálható a magyar népzenében.
- A TAMANA kutatás bebizonyította, hogy magyar eredetű nevekkel (helységek, folyók, hegyek, nevek, stb.) hemzseg a bolygónk összes kontinense.

A magyar szó több névalakja (magor, madjar, maghar, stb.) szinte minden kontinensen megtalálható. A MAYA szó sem véletlenül hasonlít ennyire. A pártus maniteista ősvallás alapítójának neve, Mani, kísértetiesen hasonlít a Manitu indián istenre. Egyes elméletek szerint az özönvíz vagy a jégkorszak utáni kirajzás és népvándorlás okozza ezeket a feltűnően hasonló elnevezéseket, csak az a különös, hogy mindegyiknek van magyar megfelelője! Akkor honnan is indult ez az őskirajzás ki?
- A sumér nyelv 56 nyelvtani sajátosságából a magyar nyelvben 53 szerepel.

A Párizsi Sorbonne egyetem kutatói állapították meg azt is, hogy a világ mai nyelvei közül a magyar az egyetlen nyelv, amely szavaiban 68 % -ot őrzött meg az ŐS-ETIMONOKBÓL, azaz az emberiség ősnyelvének őselemeiből.

Érdemes megemlíteni hogy:
Az angol nyelv 4 % -ot
A latin 5 % -ot
A tibeti 12 % -ot
Az őstörök 26 % -ot őrzött meg ezekből.

A magyar nyelv mondhatni az ŐSNYELV. Ezért van az, hogy a világ összes nyelvében feltalálhatóak magyar szavak, de nem mi vettük ezeket kölcsön, hanem mivel a mienk az emberiség ősnyelve, világos, hogy minden nyelv örökölt belőle.
A történelmünket folyamatosan hamisítják, hogy még véletlenül se ébredjen öntudatára ez az ősi nép, akit a tudás és a mag népének is neveznek.

A Habsburgok után jött a kitalált bolsevik-kommunizmus, ami szinte teljesen kiirtotta a gondolkodás szabadságát. Szerencsére az internet segítségével szinte bárki megismerheti ma már az igazságot, napról napra derülnek ki az iszonyatos hazugságok, amivel etetik a magyart ki tudja mióta már.
A jelenlegi alkotmányunk is az 1949-es kommunista alkotmány jogfolytonossága, amelyik teljesen kizárja az ezeréves Szent Korona jogkörét.

EU
Történelmünk során a „nyugati fejlett államok” tulajdonképpen mindig cserbenhagytak minket. Mohács, Trianon, 1956. Nem kell kommentár.

Biztosak lehetünk benne, hogy az EU-t már azok a pénz elitek irányítják, akik a teljhatalmat tűzték ki Európa felett, ezért az EU egyre kezd hasonlítani a Szovjetunió modelljéhez, a Európai Parlament ugyanolyan bábszínház, mint a hazai.
Nyugodtan kijelenthetjük azt is, hogy az EU-s csatlakozásunk nemhogy javította volna, de sokkal inkább rombolta a magyar nemzetet.

A szigorú minőségügyi és termelési szabályozások bejöttek a gazdaság elfolytására, de a jólét nem akar begyűrűzni!

A sok betarthatatlan és logikátlan rendelettel teljesen padlóra küldték a mezőgazdaságot.

Az oktatás sosem látott zuhanórepülésben van.

Az iskolák menedzsereket, üzletembereket képeznek valódi, tényleges szakmát elsajátító szakemberek helyett.

A multinacionális cégek térhódítása tökéletesen kiölte a magyar őstermelők megélhetését.

Európa éléskamrájából Európa konyhamalaca lettünk, mi esszük meg a szemetet.

A mai gyerek nem bírja meginni a házi tejet, és nem kívánja a házi süteményeket, mert helyette vegyészeti úton kikísérletezett ízfokozókkal ellátott chips, cola, reggeli ital van.

A gyümölcsöt távoli országokból importáljuk és vesszük, ahelyett, hogy a szomszéd falu termését ennénk.

Lassan de biztosan jönnek a GMO (genetikailag módosított organizmus) gabonanövények, energianövények, stb., melyek aztán tényleg az emberi hülyeség csúcsát jelentik, amikor megpróbál teremtőt játszani, ezáltal veszélyeztetve az egészségünket.

EU-s csatlakozásunk elősegítette, hogy megépülhessenek azok a bizonyos gigaberuházások, melyek érdemi hasznosságát jelentős mértékben felül kell vizsgálnunk! Ilyenek a völgyhidak, szántóföld-alagutak, stb.

Mivel lett jobb Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta?

- A multinacionális tőkebirodalmak szabadon garázdálkodhatnak az országban, és eltekintve a lobbisták által megkent képviselőktől, politikai elittől a nemzet csak szegényebb lett.
- Hatalmas vízfej nőtt az így is túlburjánzott bürokráciánk fölé. Még messzebbről, most Brüsszelből próbálják megoldani az ország gondjait, fogalmuk nem lévén a tényleges helyzetről
- A magyar reálbérek továbbra is a negyedei, ötödei az EU-s átlagnak. Általános a csalódás az EU-s csatlakozás óta, a „segítséget” csak újabb hitelekkel tudják elképzelni.

Adósságmentes pénz utoljára 1996-ban került a magyar gazdaságba!

2002. augusztusa óta Magyarországon a banki tartalékráta 5 %.

Ez azt jelenti, hogy az állam átengedte a nemzeti valuta, a Forint pénzkibocsátási jogát a magánbankoknak.

 

 

GLOBALIZÁCIÓ

Méltán nevezhetjük az emberiség legnagyobb és legveszélyesebb vírusának. Amint a globalizáció eljut egy addig elzártan élő rendszerbe mondjuk egy szigetre, azonnal elkezdi felélni a terület erőforrásait, pusztítani a lokális, nemzeti értékeket, a technológiák (TV, mobiltelefon, gépjárművek, stb.) révén elképesztő módon butítja, mérgezi a helyi embereket.

A kecsketej helyett megjelennek a coca-colák, a közösségi élet helyett a chat-elés, bőrnadrágok helyett a farmer. Megjelennek az internacionális multi cégóriások a hitvány minőségű, de olcsó termékeikkel, ezáltal szépen megölik a helyi őstermelők élet lehetőségeit. Betör a média, drasztikusan megváltozik a helyi nemzeti értékrend, amit felvált egy „világpolgár” kozmopolitán nézet, melynek eredménye hogy agymosott tömegemberek készülnek.

„Fejlett” városok épülnek, autópályákkal melyek fokozatosan elszívják a munkaerőt a mezőgazdasági termelésből, ezáltal kiszolgáltatottá téve az emberek nagy részét a multinacionális ellátó rendszereknek.

Az addig évezredek óta létező önellátás szinte megszűnik, kialakulnak a fogyasztói társadalom tünetei, függőség az energetikai szolgáltatóktól, gyógyszergyáraktól, élelmiszergyáraktól, bürokratikus hivataloktól, ellátó intézményektől. És a helyi emberek a veszélyt nem is érzékelik, csak akkor, amikor már késő. Elámulnak a technológiai újdonságoktól, de nem veszik észre, hogy egy fogyasztói függőségi spirálba kerülnek.

Ráadásként megjelennek a bankok, akik a legnagyobb „segítséget” adják az új intézmények, városok megépítéséhez, ezzel teljesen eladósítva az országokat és most már a helyi embereket is.

A globalizáció leegyszerűsítve: tereld be az embereket a városokba, szakítsd el a természettől, hogy függővé, irányíthatóvá tedd. Beköltözöl, veszel egy lakást, és számold össze mid van? Semmid. Mitől függessz? Mindentől: energia (víz, gáz, villany, stb.), élelmiszer, gyógyszer, minden. A multik, a hivatalok és a szolgáltatók prédájává válsz. Kész is van a tökéletes fogyasztói társadalom.

Vajon miért akarják egyesek végképp lehetetlenné tenni a parasztság helyzetét? Miért teszik tönkre a földeket, embertelenül terhelik a mezőgazdaságot? Mert önellátó?

Hiszem, hogy Magyarország képes lenne a teljes önellátó társadalom kiépítésére. Megvan ehhez minden természeti erőforrásunk!

A legújabb kutatások arra irányulnak, hogy hogyan lehet a városokat energiatakarékossá, természet-közelivé tenni. Extrém módon próbálják növelni a hőszigeteléseket, hasznosítják a napenergiát, hulladék-hőket, háztartási hulladékból hőenergiát, vagy szenet képeznek, melyet visszajuttatnak a talajba, zöld-tető teraszokat készítenek, stb., stb.

Ezek nem rossz gondolatok, csak alapjaiban hibádzik az elmélet.

Egy felhőkarcolókkal telezsúfolt város sosem lesz természetes, az összeterelt embertömegekről meg már nem is beszélve. Ezek a technológiai újítások ugyan csökkentik a szén-dioxid kibocsájtást, de nem oldják meg az egyik legsúlyosabb problémát: az ember eltávolodását a természettől.

A környezetvédelem jó irány, de hatalmas üzlet is egyben, éppen ezért nem tiszta ügy és joggal megkérdőjelezhető.

Elég 2-3, városban felnőtt generáció és teljesen elfelejtjük a növények neveit. A városi kisgyerek szerint a tehén lila színű, és Milka csokit kakil. Ez ijesztő!
Simán el tudom képzelni azt a világot, hogy a jövőben minden ember GPS-t kap a bőre alá, és minden reggel sorban kell állnia a napi élelmiszer kivonatért, amit szívószállal, vagy mesterséges testnyíláson keresztül kell bejuttatni a szervezetbe.

A városokban droid-gyárak készülnek: emberekből!

Egy barátom ki akar költözni Indonéziába, ahol szegénység van ugyan, de boldogan élnek, és ami fontosabb: harmóniában a természettel.

Ehhez szerintem nem kell elköltözni. Ezt itthon, a hazánkban is meg lehet tenni.

Ha boldogtalan vagy, menj ki a mezőre, vagy mássz fel a hegyre; rögtön megrészegít a természet ereje. Ezt egy olyan embernek nehéz elhinnie, aki A8-as audival, vagy terepjáróval megy a sarki boltba is. Mi a gond? Ébredjünk már fel!

Ezt a bolygót nekünk teremtették, de nem azért, hogy feléljük, hanem hogy harmóniában éljünk rajta.

El tudunk-e képzelni egy olyan falut, ami önellátó? Saját maguk termesztenek, gazdálkodnak mindent és maguk is használják fel.

És most ne arra gondoljunk, hogy jó-jó, de hogyan termeljen a falu Domestost, meg Colgate Totalt..... azokat vegyük meg a multiknál, ha kell valakinek...

A TESCO sorában állva, nézem a tömött árucikkek hadát, elgondolkodok, tégy te is így! Gyerekkoromban volt három fajta csoki, BALATON, SPORT, NÉGERCSÓK, bőven elég is volt nem? Most nézz be az édesség sorba! Borzalmas! Akkoriban kétféle tisztítószer létezett, bőven elég volt mindenre! Most nézd meg a vegyi áru kínálatot! Egy szó jut csak eszembe: Ijesztő! Kell ez nekünk emberek???

Az önellátó falu természetes dolgokat termel, természetes módon.

Vizet fúrt kútból vesz, fával tűzel (amíg az emberek csak a saját házuk felmelegedésére használták a fát, addig nem fogytak el az erdők!), energiát sokféleképpen lehet nyerni. Mert ugye a mai ember nem szívesen mondd le a megszokott komfortjáról (pld. angol WC, elektromos energia, stb.) Léteznek már megújuló energiák, újra felhasználható szürkevíz technológiák, csak ezeket nem támogatják.

Az élelmiszert elő tudja állítani az önellátó falu, a gyógyászatra meg ott vannak az egyedülálló gyógyfüveink.

Mi kell még az élethez? Közösség! (nem külön a család, az egyik a tv előtt bámul, a másik a számítógép előtt ül, stb.). A panellakások hihetetlenül családromboló tervezésűek! Nincs egy központi tér, ahol leülhet az egész család (jobb esetben ez a szülői nagyszoba lehet), és sok helyen nincs egy étkező sem, ezért van az, hogy már az utolsó közös „rítust”, az ebédet sem együtt fogyasztják el sokan, és teljesen szétszakad a családi kötelék. Rettentő rosszak a panelek lélektani elrendezése, mert vagy egymáson kell átmászni a belső szobáig, vagy annyira kicsik, és nyomottak a szobák, hogy a gyerek szellemileg rendellenesen fejlődik. Hányszor lehet hallani a panelházakban iszonyatos családi balhékat? Bezártság, közösség-hiány, stb. ide vezet.

A faluban mindenki tud mindenkiről mindent, a panelban egy ajtó választja csak el őket, de teljesen elidegenednek a szomszédok.

Mert mire nincs ma ideje az embernek?

Talán a legfontosabbra: a családra. Hajtunk valami fölösleges cél érdekében, egy újabb felesleges tárgy (autó, DVD, plazma TV, stb.) miatt, közben meg elfeledkezünk megünnepelni azt, amit már eddig elértünk, összeraktunk. Ezáltal egy örökös hálátlan rohanásban veszünk részt. Belegondoltunk már összesen hány ezer – fölösleges – tárgyunk van?

A „nyugati” fehér ember ökológiai lábnyoma akkora, mint egy kisebb város. Miért nem tudunk sosem rendet rakni a lakásban? Miért kell kétnaponta nagypakolást csinálni? Mert tele vagyunk felesleges műanyagokkal, vackokkal! A gyerekjátékok elözönlik a gyerekszobát, de némelyikkel két óránál többet sosem játszik egész életében. Akkor meg minek zsúfoljuk tele?

A parasztgyerek kint játszik az udvaron, vagy a mezőn, és hamar kialakul a „józan paraszti esze”. Ez nem véletlen. A városi gyerek lehet, hogy ért minden elektronikus kütyühöz, de mi történik akkor, ha egy hétig áramszünet van? Mihez kezd akkor? Nagyon nagy felelősség a gyereknevelésben (is), hogy ne csak a legújabb mobiltelefon vagy a legfrissebb 5.2-es videojáték használatát sajátítsa el tökélyre.

Inkább gyümölcsöt, meg zöldséget adjunk a gyereknek, ne multi-vitamint és ne kenjük testápolóval, mert az alapvető immunrendszerét tesszük függővé, gyengévé.
Sokan álomvilágban élnek, nem látják az igazi veszélyt, ezt a függőséget, haszontalan haszonhajszolást, pazarlást.

Nem szabad nagyon a kormányra vagy a politikusainkra hagyatkozni, a külföldtől se várjunk sokat. Tévhitben élnek azok, akik a nyugati „működő” rendszereket hiányolják, és felzárkózást sürgetnek a nyugathoz!

A Kárpát-medencében több ezer éven át ténylegesen működő rendszer volt, önellátó növénytermesztő, állatgazdálkodó parasztgazdaság!

A legtöbb segítséget a családtól, a közvetlen mellettünk élő embertársainktól kellene várjuk, de adnunk is.

A globalizáció elsősorban az önfenntartást, az önvédelmet, a függetlenséget, és a közösséget irtotta ki.

Rengeteg veszéllyel, hibával van tele mai életünk és a legjobb, legemberibb megoldásokat kint találjuk meg a természet közelében a falvakban. Ez az egyetlen út a függetlenedéshez, önellátáshoz, a természetes emberi élethez.

A gyártott, génmanipulált élelmiszerek, amikkel tömnek, egyértelműen mérgező alapanyagokat tartalmaznak, káros hatásaikat elhallgatják. Egyre több az allergiás ember!
Az amerikai FDA 2009. december 31-én akarja bevezetni a vitaminokra és táplálék kiegészítőkre vonatkozó „irányelveket” (tiltást), ami a WTO és FAO becslése szerint 3 milliárd ember halálát okozhatja.

 

VÁLSÁG


Pénzügy
A pénzt az államoktól teljesen független, magánkézben lévő jegybankok állítják elő szinte a levegőből, papír és festék felhasználásával, vagy még azzal sem digitálisan, és ezt a SEMMIT adják oda hitel formájában az államnak és a lakosságnak. M
ajd kamatosan visszagyűjtik a pénzt, amiért az emberek megdolgoztak, a munkájuk által termelték ki.

Érthető? A fedezetlen pénzt hitel formájában kiengedik a gazdaságba, ahonnan a ténylegesen termelő munkaerő által fedezett és kamatokkal ellátott pénzt kapnak vissza, amely immár fizikailag is létező pénz!

Egyre világosabb, hogy szándékos érdekek állnak a jelenlegi, 2009-es válság kirobbantása mögött is, mint már annyiszor a történelemben.

A bolygó vezető bankár dinasztiái által elindított folyamat, az ő általuk kitalált nagy terv része ez. Tönkretenni a kis konkurens bankokat, minden államot eladósítani, mindenkit beterelni a Világuralmi terveik karámjába. A recept ugyanaz: először Törökország, Argentína, most Magyarország, volt SZU tömb országai.

A legfőbb cél egy minden felett álló Világbank és a dollárt lecserélő szintetikus világvaluta (SDR) létrehozása. Ehhez azonban lesz még egy két szava a BRIC (Brazil, Russia, Iran, China) országainak.

 

Energia


Az Univerzum szinte csak energiából áll. Az emberi technikai fejlődés már régen elérte azt a szintet, hogy túl tudjunk lépni a környezet romboló fosszilis energiahordozók használatán.

Rengeteg találmány létezik már az energiaipar területén, de amíg a milliárdos konszernek gyilkosan erős lobbija működik, addig nem lehet bevezetni a forgalomba az alternatív energiaforrások alkalmazását.

Energiaválság valóban van, csak azt kell megérteni, hogy az olaj, szén, és gáz energiahordozók – és ezáltal az ezekkel üzletelő körök – válsága van.

Már régen léteznek „ingyen-energia” találmányok, és sokkal kézzelfoghatóbb és gyárthatóbb megújuló energiaforrások, de valahogy ezeket még mindig nem sikerül teljes mértékben támogatni.

 

Erőforrás


A Fenntartható Fejlődés és Erőforrás Kutatócsoport elemzése: http://astro.elte.hu/~hetesizs/FFEK/jelentes.pdf  Hetesi Zsolt jelentése
Erőforrásaink végére érünk lassan, a mérhetetlen fogyasztás és túltermelés következtében. Fogyasztói válságot egyértelműen meg lehetne oldani: MINDENKI VEGYEN VISSZA! Nem kell egy családba két autó, nem kell még egy DVD lejátszó, nem kell 5000 tárgy (próbáld egyszer megszámolni!) a lakásba, elég 50!

ÖSSZEESKÜVÉS-GYAKORLAT
Titkos társaságok mindig is léteztek. Már az ókorban is tevékenykedtek bizonyos érdekkörök.

Kb. 7-800 évvel ezelőtt jelenhettek meg Európában az első komolyabb bankár dinasztiák.

Előbb a Medicik, Fuggerek később a Rothschildek, Rockefellerek tettek szert hihetetlenül nagy pénzhatalomra.

A Földön élők közül az egyik nép fiainak nem titkolt világuralmi törekvéseik mindig is voltak, hiszen sajátságos kiválasztottság-hitű vallásuk legerősebb tétele is ez, de a megvalósítás lehetősége néhány bankár dinasztia kezeibe került, akik a Wartburgokkal és a Bilderberg-csoportal, stb. együtt alakítják évszázadok óta a történelem kerekét, jelenleg is meghatározó szerepük van, csak egyre láthatatlanabbul.

Kb. 500 család uralja jelenleg a Föld bolygót anyagi értelemben. Ha az emberiség 10 emberből állna, és a vagyona 100 dollár lenne, akkor 1 ember kezében lenne 99 dollár és a maradék 9 ember kezében lenne 1 dollár.Így oszlik ez a vagyon jelenleg a Földön. Az a bizonyos 99 dollár ott van annál a néhány száz családnál.

Ők irányítanak minden kormányt a „legális” szervezeteik útján, mint. Pld. az IMF, a VILÁGBANK, a FED, stb.
A szabadkőműves páholyokat szépen lassan hatalmába kerítette az a bizonyos illuminati szervezet, amit  Adam Weishaupt talált ki, és amelynek végső célja az anarchiába és terrorba kényszerített emberiség feletti korlátlan hatalom.

A történelem folyamán több helyen is tetten érhetőek ezen családok, szervezetek erőszakos beavatkozása a történésekbe.

A világháborúkat minden oldalról ők finanszírozták.

Az USA-át minden nagyobb háborújába (Függetlenségi, I.vh, II.vh, Vietnám, Irak, stb.) ezek a  bankár csoportok rángatták bele mézesmadzagon, és természetesen az igazi nyertesei ezen háborúknak mindig is a bankok voltak.

Fegyverek, ellátmányok finanszírozása (hitelek révén!), háború utáni újjáépítés meghitelezése, stb.

Ezek az „emberek” a nyugati oldalon elképesztő éleslátással létrehozták a francia forradalommal induló liberális-kapitalista rendszert, a keleti féltekén meg kitalálták a bolsevik-kommunizmust. http://www.angelfire.com/zine2/judeolog/konyv2/fehst.htm

Napjainkban láthatjuk, hogy igázták le Irakot „terrorizmus elleni” fellépés keretében, gyötrik Afganisztánt, és most Iránt vették célba, amely Kína legfőbb energiaszállítója. Egyáltalán mi a szart keres az USA a Közel-Keleten? Mi köze van ezekhez a nemrég még független államokhoz?! Olaj.

 

Világkormány

Sokszor, sokan elemezték már a cion (zion, sion) bölcseinek jegyzőkönyveit. Többféle legenda övezi a nyilvánosságra kerülését, és természetesen már minden létező módon hamisnak nyilvánították (vajon kik?).

Az eredetiségét az is bizonyítja, hogy betiltott.
Mindenesetre, ami a jegyzőkönyvekben le lett írva (1897-ben!), az mind megtörtént az elmúlt évszázad alatt.

A globalizáció a cionisták előre eltervezett találmánya, és fényesen bevált: a jog, a pénz és a média néhány ember kezében összpontosul, érdektelen közönyös tömegemberek, droidok gyártódnak az emberekből, lassan kialakul a Bibliai jóslat szerinti négy szuperhatalom (EU, Észak-Amerikai Unió, Ázsiai és Afrikai Unió), melyek végül egy szuperkormány irányítása alá kerülnek.

Az amerikai média már elkezdte csúsztatásait, hogy milyen jó dolog az emberekbe ültetett RFID chip (az izraeli MOTOROLLA cég fejlesztette ki, s a MONDEX gyártja), mert mindenhol elérhető vagyok és baj esetén be tudnak azonosítani.

Emberek! Ez a chip már létezik és elkezdték beültetni az amerikaiakba!

Ezáltal lesz vége végleg az emberi szabadságnak! Egy gombnyomással törölhető bárkinek a társadalmi adatai, bankszámlái, stb., bárhol látható és kontrollálható lesz az ember a műholdak segítségével!

Hihetetlen, de az elmúlt században többször lelepleződtek már ezek a tervek, és mégsem tudták őket megállítani, minden folytatódik tovább a több évezredes terv szerint.

Kiknek voltak mindig is világuralmi törekvéseik? Kik azok, akik ezt már 90%-ban el is érték? Kiválóan ismerik és ki is használják az emberi birkaságot.

Az internetről ingyen letölthető „Zeitgeist” dokumentumfilm kiválóan levezeti, hogy az elmúlt század során hogyan ért el teljes körű hatalmat ezen a bolygón az a néhány bankdinasztia által irányított társaság (FED). Kép Az USA-t teljes mértékben ők irányítják, és az ő kezükben van a Világbank, és az IMF is.

 

Néhány példa, ami már megvalósult a terveikből:

- Minden állam el van adósodva, és ezáltal tehetetlenek, bábkormányokká váltak.
- A bankrendszer, a média (tv, rádió, újság) szinte teljesen az uralmuk alatt.
- A jogrendszer és bürokrácia annyira összekuszált és bonyolult, hogy szinte lehetetlen eligazodni rajta.
- A mezőgazdaságot (az önellátást) életképtelenné tették, megfojtották a terhekkel, rendeletekkel. Az őstermelő parasztság kilátástalan helyzetben.
- A szórakoztató ipar soha nem látott méretekben mérgezi, butítja az emberiséget.
- Mindenki függ a hiteleitől, a szolgáltatóktól, a hivataloktól.
- Az oktatásban üzletembereket, menedzsereket „képeznek” (gyártanak), akik rengeteg – a természetes élethez fölösleges – tudást halmoznak fel, azonban már egy répát sem tudnának elültetni.
- A fizikai munkások, szakmunkások, kézművesek (kovácsok, kádárok, stb.) lassan eltűnnek, és többdiplomás munkanélküliek rohangálnak.
- Szinte minden államban olyan rendeletek lépnek hatályba, amelyek a nemzeti megnyilvánulásokat tiporják, és erősítik a rendőrállam létrehozását (szinte már minden állam rendőrségének ugyanolyan felszerelése van, nézzük meg!).

A bankrendszer, a gazdasági válságok, háborúk, éhínségek, járványok, biológiai- vegyi fegyverek bevetése stb. is a világkormányra törekvő cionisták eszközei.

Az USA-t mind a négy nagy háborúba (két világháború, Vietnám, Irak) madzagon rángatták bele. Mindent komplexen kell látnunk, hogy megértsük a lényeget.

Sokan csak egy adott területet ismernek, pld. pénzügy, de nem látják az összefüggéseket, hogy a jog őket védi, a média őket támogatja-szűri, a kormányok irányíthatók, a lokális háborúk mindig valamilyen profit célkitűzések érdekében robbannak ki, stb.

Félelmetesen kitalált rendszer ez. Talán egyszer sikerül megérteni ezt az egész ördögi tervet.

Mindezek végső célja és eredménye természetesen az, hogy egy háborúktól, válságoktól éhínségekről, járványoktól megrendült társadalmi rendszert sokkal könnyebb egyeduralom alá hajtani.

Régebben azt hittük, hogy a Föld igazi vírusa az Ember. Tévedtünk.

Még csak nem is a zsidóság úgy kompletten. Szűkítsük: a cionista, bolsevik-kommunista, neo-liberális, globalista, kabbalista bankár pénzelit társaság az igazi veszély, akik valóban a kiválasztott nép, csak kérdés az, hogy ki választotta ki őket és mire. Szakirodalom: Drábik János (Ő bőven elég)

 

ÚJ HONFOGLALÓK

A Magyar Királyság évszázadokon keresztül kivédte a nyugati bankár dinasztiák sorozatos támadásait, független tudott maradni.

Mátyás király elképesztő vagyonért vásárolta vissza az elrabolt Szent Koronát tőlük. Halála után azonban beszivárogtak hazánkba is a hitelezők, szépen lassan tudatosan tönkretéve, eladósítva az országot.

Megfigyelhető, hogy Mátyás király, mint az utolsó teljes értékű beavatott királyunk halála óta fokozatosan süllyed a magyar nemzet a sötétségbe.

A pontot az i-re a 40 éves kommunista rendszer tette fel. Az a bolsevista eszme, amit nem fogjuk elhinni milyen nép fiai találtak ki!

Nagyon úgy néz ki, hogy van egy nép, amely kiszemelte, felvásárolta Magyarországot is, mert a jelenlegi hazájuk már gyakorlatilag egy minden oldalról támadott háborús sivatagi övezet.

Szépen lassan minden nagyobb vállalat, energiaipar, gyárak, stb. az ő kezükbe került, majd elkezdték felvásárolni az ingatlanokat, cégeket, ezután jöhetnek a nagyobb földterületek. Az állami (ezáltal nemzeti!) vagyonok jócskán ár alatti privatizációja is mind külföldi kezekbe vándorolt.

Ezek az emberek a magyarokkal ellentétben sokkal inkább tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy igazi kincsesbánya a Kárpát-medence!

Az élet kincsesbányája! Hát ezért kell nekik! Izraelben olyan reklámok léteznek már ahol a Szabadsághidat mutatva ott a felirat: „gyertek az új hazába!”

A kormányunkra, de a politikai „elit” pártokra sem számíthatunk.

Ők a leginkább segítői Magyarország kifosztásának, elherdálásának. Nemes egyszerűséggel nyugodtan nevezhetjük a jelenlegi politikai elitünket hazaárulóknak. Havonta születnek új megállapodások nemzetközi szervezetekkel, amelyek révén szinte már bármit elvihetnek az országból (lásd. IMF hitel), pld. a Szent Koronát is.

A minél nagyobb káosz teremtésének egyetlen célja van: Oszd meg és uralkodj. Lassan már nem lehet nem észrevenni az összefüggéseket! Kiválóan alkalmazzák nálunk az évezredes receptet: Oszd meg és uralkodj!

A tisztánlátás kedvéért néhány tény:

- A rendőrség romokban, a vezetőség velejéig korrupt és politikailag irányított. A politikai elit pedig nemes egyszerűséggel hazaáruló.

- A kormánytagokra és a kormányépületekre az izraeli gyökerű In-Kal Security vigyáz. Magánhadsereg.

- Az, hogy a mossad mennyire épült be a rendőrségbe, azt csak találgatni lehet.

- A cigányt hergelik a magyarra, miközben sorozzák be őket a rendőrség soraiba (jóval enyhébb feltételekkel) http://www.postaimre.com/politika/elkerulheto-e-a-tudatosan-szitott-polgarhaboru/

- Magyarország célország: Elképesztő sebességgel történnek az ingatlanok, földterületek felvásárlásai, és legtöbb esetben izraeli tulajdonosi körhöz köthetően. A külföldi befektetők itthoni tevékenysége – eltekintve néhány önkormányzati képviselőtől – eddig a lakosságnak még nem volt jó.

Adót nem fizetnek, éhbérért dolgoztatnak, szivattyúként viszik ki a profitot, stb.
- Folyamatosan épülnek az olyan lakóparkok, amik nem eladók, üresen állnak, várják az új honfoglalókat. Pesten, Budán elég szétnéznünk…Lassan meg kell védjék valamivel a beköltözötteket…
- Dobogókő, Velencei-tó, Balaton, stb. sorozatos ingatlan-panamák!

- A tudjuk milyen származású bankárok tulajdonában lévő bankszektor folyamatosan veszi el a fizetésképtelenné vált emberek lakásait.

Holott az ezt megelőző években a tudatosan manipulatív TVreklámoknak köszönhetően szándékosan adósították el a nyilvánvalóan fizetésképtelenné tehető (lásd szándékosan gerjesztett munkanélküliség) lakossági rétegeket! Ez a reklámhadjárat még napjainkban is árad a lakosság felé a TV csatornákról.

 

MIÉRT???


- A “Szentföld” már nem olyan jó lakóhely!

Izraelben az ezévi január 60 év óta a legszárazabb és legmelegebb volt.

„Két hónapnál is kevesebb tél maradt”, az éves átlagos csapadék 6-50% -át kapták csak meg. A sivatagos részek 30% körül.

Szükségük van az új Szentföldre, és ellentétben a magyar emberek többségével, ők nagyon is jól tudják micsoda kincsen élünk!

További tények:
- A magyar honvédség Afganisztánban állomásozik (jó messzire innen!). Mit keresnek itt izraeli katonák, miközben a magyar katonákat igyekeznek folyamatosan külföldön tartani!
- Ferihegyen, az épülő Terminál 2B-n “terrorista ellenes” műveleteket gyakorlatoztak izraeli kommandósok!
- A tudjuk milyen tulajdonban lévő “magyar” média elbutított tömegembereket gyárt. A fontos híreket agyonhallgatja.

- A “Magyar” “Nemzeti” Bank, aminek egyedül a nemzetközi töke birodalmak, (pld. IMF) felé van elszámolási kötelezettsége, nem hajlandó beismerni, hogy az államadósságot már 11-szer visszafizettük. A “rendszerváltáskor” leírhattuk volna az addigi adósságot, de ezt nem tette meg az akkori “magyar” elit.

- A GDP minimum 80%-át privatizálták, kb. a valós értékének ötödéért!

És még az áron alul eladott nemzeti vagyonból származó bevételt sem a magyar nemzet kapta, hanem az MNB rendelkezik vele.

Ezt tetézi még az a tény, hogy folyamatosan szivattyúzzák ki a pénzt az országból a kamatok és a multik segítségével.

Nem a tizenharmadik nyugdíj elvétele jelentené itt a reformot!!
- A Liszaboni szerződés aláírásával tulajdonképpen megszűnt a szuverén Magyar Állam.
- Tavaly decemberben, Brüsszelben írták alá a NATO tagállam külügyminiszterei Cipi Livni izraeli külügyminiszterrel azt a megállapodást, amely szerint közös “terrorizmus-elleni” hadgyakorlatokat tarthatnak bármelyik NATO tagállam területén.
Az, hogy a vezérkar nem értesítette erről a jó népet, teljesen érthető! Hiszen a csőcselék nyilvánvalóan csak arra jó, hogy adót fizessen.

Az is teljesen érthető, hogy a “legnagyobb ellenzéki párt” sem értesítette a jó népet, hiszen a Zsidesz az izraeli Likud testvérpártja. Az ország megosztott, már családokon belül is eluralkodott a szándékos, politikai alapú széthúzás.

Össze kellene álljon már a kép lassan mindenkinek!

Nem a cigányokkal van itt a fő probléma! És nem is általában a zsidósággal. Keressetek rá a rózsadombi paktumra. Ha kamu, ha nem, eléggé egyértelműen bevált. Nem szabad gyűlölködni, de azért nem árt tisztában lenni a tényleges helyzettel sem… Szakirodalom: Posta Imre

_______________________________________________________________

 

Az új kormánynak egyszerű többséggel módosítania kell a feles törvénnyel elfogadott MNB törvényt úgy, hogy a monetáris felségjogok gyakorlását visszahelyezi az állam hatáskörébe - ahogy az eredendően az államot illeti!
A pénzkibocsátás jogát az állam átengedte a magánbankoknak.
A legfőbb baj forrása, hogy a pénz túlnyomó részét nem az állam bocsátja ki.
A magánbankoknak így jogosítványa van arra, hogy "kölcsön" adjanak olyan pénzt, ami addig nem is létezett, és ezért kamatot szedjenek.
Új pénz hitelfelvételkor keletkezik (nem készpénz, hanem számlapénz, ami elfogadottságát tekintve a készpénzzel ekvivalens: az emberek, cégek és APEH szemében "ugyanolyan forint").
Bár a hitelpénzt a bank teremti (ráírja a hitelfelvevő bankszámlájára, ezzel ténylegesen növekszik a gazdaságban a pénzmennyiség), a hitelpénzért vásárolt eszközért (pl. szekrény vagy lakás) az egész gazdaság fizet a pénz értéktelenedésével.

Ám a pénzteremtés haszna nem az állami költségvetést segíti (ami az adókat csökkentené).

Az állam még el is adósodik: kamatra kölcsön kapja azt a pénzt, amit magasabb tartalékráta mellett kibocsáthatott volna, de sajnos (az MNB "jóvoltából") az állam helyett magánbankok teremtettek. Ezért az adókból kamatot fizet.

Az állam közpénzből finanszírozott magánpénzbehajtóvá vált.

_________________________________________________________

Amit nem ismersz, az ellen nem is védekezhetsz!  Ennek a gondolatnak a szellemében abban bízunk, hogy ki-ki utánajár az itt leírtaknak és megkeresi a saját megoldásait.

tovább

 

Sosem találkoztam senkivel, aki a józanész és logika használata révén igazolni tudta volna,  hogy a Szövetségi Kormány miért a banktól veszi kölcsön azt a pénzt, amit a nép által ráruházott jog alapján maga bocsájthatna ki...

 

OLVASS TOVÁBB

 

VÁLASZTÁSOK 2014 - Lakossági szemmel

 

Választások 2014 - Lakossági szemmel

Az állam lehet a társadalmi átalakulás eszköze is

Az állam felruházása jogosultságokkal nem a tőke és a gazdasági uralom, hanem a nagy tömegek, a lakosság privilégiuma, joga és kötelezettsége

A magyar lakosság felismerte 2010-ben, hogy az alapvető társadalmi antagonizmus nem a kormányzás szintjén van. A megoldást tehát nem az államtól való eltávolodásban látta, amikor a kétharmados döntését meghozta.

A helyes irány továbbra is az állam megerősítése a jogaiban! Az állam a társadalmi átalakulás élére állhat, amennyiben él a nagy tömegek még megmaradt bizalmával.

A gazdasági antagonizmus az, amely ellen az államnak és a lakosságnak egymással együttműködve kell fellépnie.

Az állam dönthet úgy, hogy az egészséges társadalmi változások élére áll és a forradalom nélküli utat, az Alapjövedelem bevezetését mérföldkőnek tekinti amikor bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már egyre kevésbé képes megfelelni a polgári demokrácia normáinak!

 

A magyar lakosság választási ígérete 2014-re!

2013.07.18

 A négymillió éhező állampolgár választási ígérete 2014-re: így vagy úgy, de lesz Magyarországon garantált ALAPJÖVEDELEM!

Még csak sok ész sem kell ahhoz, hogy ezt a megállapítást a politikusok tényként fogják fel és a saját jól felfogott érdekükben tényként kezeljék. Az éhező embereket nem érdekli az a színjáték ami az adófizetők pénzén zajlik a politika színterén. A dolgok természetes menete, hogy nem a farok csóválja a kutyát...

Az államháztartásban rendelkezásre állnak azok a pénzeszközök amelyek a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetésével minden társadalmi és gazdasági problémát kezelni képesek. Jogos lakossági igény a nagy tömegek fizetőképességének a növelése, a korrupció megszüntetése, az adófizetők pénzéből fölöslegesen fenntartott bürokrácia és intézményrendszer leépítése egyszer és mindenkorra, valamint a munkavállalói kiszolgáltatottság megszüntetése egyetlen intézkedéssel! Ez a megoldás pedig az FNA! 

Lesz-e Magyarországon garantált Alapjövedelem?

2013.07.16

Társadalom: A magyar kormány lényegében deklarálta, hogy nincs dolga a szegényekkel

Az Európai Unió folyamatosan napirenden tartja azt a kérdést, hogy miként lehet csökkenteni a tagállamokban a szegénységet. Ezt a szándékot elvileg a tagállamok is osztják, hiszen 2010-ben valamennyien aláírták, hogy 2020-ig összesen húszmillióval csökkentik a szegénységben élők számát.

Kulturális kreatív az, akinek elege van

2013.07.07

Kik azok a kulturális kreatívok?

A másként gondolkodók konferenciákat tartanak, közösségeket építenek és etikus bankokat hoznak létre. Részvételi demokráciáról beszélnek, és hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb ötletekkel állnak elő. Úgy hívják őket: kulturális kreatívok, és jellemző rájuk, hogy – legyen szó természetvédelemről vagy pénzügyekről, munkáról vagy kultúráról – minden közösségi területen új utakat keresnek. Szószólói az ALAPJÖVEDELEM bevezetésének. Kulturális kreatív az, akinek elege van.

Orbán Viktor nem szavazott 2013.06.21.

Földtörvény szavazás 2013.06.21.

Ángyán József rendszerváltásra vár 2012.11.09.

Földtörvény előzmény - Gazdák harca

 
 
 
 
 
 
 

 FIGYELEM! ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS! Internetszínház

Magyar színházi előadások internetes közvetítése KLIKK IDE!

 

 

A legteljesebb és legvisszataszítóbb CENZÚRA éppen napjainkban valósul meg?

Kép

 

 

10+1 ügyKép a közpénzek kapcsán

1. BKV
A jelenleg legnagyobb visszhangot kiváltó botránynak több mint egy tucat gyanúsítottja van. A rendőrség 2009. áprilisában kezdte meg a nyomozást az indokolatlanul magas végkielégítések és szükségtelen tanácsadói és kommunikációs szerződések miatt. A gyanúsítottak nyilatkozatai szerint a visszaélések részben a szocialista Hagyó Miklóshoz köthetők.

2. Kormányzati negyed
A Nyugati pályaudvar mögötti MÁV-területet 8,52 milliárd forintért vette meg az állam, 533 millió forintot pályázatok lebonyolítására, szakértői és ügyvédi díjakra, valamint dologi kiadásokra költöttek, míg személyi költségekre, munkabérre 100 millió forintot fizettek ki. A projekt lezárása 301 millió forintba került. A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz, de egyelőre nincs gyanúsított.

3. Sukoró
A kormány kiemelt projektként kezelte a Velencei tó partjára 200 milliárdért épülő szórakoztató központot, menet közben azonban kiderült, hogy a King’s City ügyében szabálytalan ingatlancsere és a gyanú szerint okirat-hamisítás történt. Itt is nyomoznak.

4. Bábolnai állami földek eladása
Az ellenzék szerint 300 milliós kár érte az államot, amikor a Bábolna Zrt.-t földjeit 2008-ban több sikertelen pályázat után 193 millió forintért eladták. A KDNP az üzletet többször is támadta, mert szerinte volt jobb ajánlat is, a vagyonkezelő viszont azt állította, hogy a legjobb nyert.

5. MTV-székház eladás, új székház építése

Az ÁPV Rt. 1999-ben 6 milliárd forintért vette meg a Magyar Televíziótól a régi, Szabadság téri székházat, majd 2006-ban 4,5 milliárd forintért eladta egy kanadai befektetőnek. A köztévé 2009-ig visszabérelte a volt tőzsdepalotát a külföldi befektetőtől. Miután magánpénzből felépült az óbudai gyártóbázis átköltözött az MTV. Az új ingatlant körülbelül 20-23 milliárd forintból meg lehetett volna építeni. Ezzel szemben a Fidesz úgy véli, hogy 90 milliárd forint körüli az az összeg, amelyet a húsz évre bebiztosított bérleti díjként ki kell fizetni. A BRFK vizsgálja az ügyet.

6. Posta-székház eladása
Különösen jelentős, több mint 500 millió forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelték a nyomozást a Magyar Posta régi székházának értékesítése ügyében.

7. A Budapest Airport és a MALÉV privatizációja
A magyar légitársaságot 2007-ben 200 millió forintért vásárolta meg a Borisz Abramovics orosz üzletember kisebbségi tulajdonában lévő AirBridge Zrt. A társaság a privatizációt követően azonban nem tudott úrrá lenni a pénzügyi problémákon, így idén márciusban újra többségi tulajdonos lett a magyar állam, ami csaknem 26 milliárd forintba került.

8. A 2006. október 23-i rendőri brutalitás felelőseinek felkutatása
Az 56-os forradalom ötvenedik évfordulóján kormányellenes tüntetők és rendőrök csaptak össze Budapest belvárosában. Azóta több vizsgálat is volt, amelyek kiderítették, hogy a rendőrség szükségtelenül és aránytalanul nagy mértékben alkalmazott erőszakot. Bencze József, az ORFK vezetője idén februárban elnézést kért a rendőri bűncselekményekért. A rendőri brutalitás miatt perek tucatjai indultak. A rendőrség csaknem 20 millió forint kártérítést fizetett ki.

9. A magyar költségvetés adatainak meghamisítása
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc volt kormányfő és Veres János volt pénzügyminiszter a 2006-os parlamenti választások előtt eltitkolták, meghamisították a költségvetés adatait. Emiatt 200 magánszemély pert indított, a fővárosi Ítélőtábla azonban elutasította a keresetet.

10 Állami cégek vezetőinek végkielégítései
A Fidesz szerint a BKV mellett több állami cégnél is pofátlanul magas végkielégítéseket kaptak a távozó vezetők. Elsősorban a MÁV és a Magyar Villamos Művek kifizetéseit világítanák át.

+1 Állami vezetők offshore érdekeltségeinek vizsgálata
Tisztáznák, hogy Bajnai Gordon miniszterelnöknek milyen offshore érdekeltségei vannak, és milyen kapcsolata volt hivatala alatt offshore cégekkel Oszkó Péter pénzügyminiszternek. A Fidesz rendkívül súlyosnak tartja Simor András jegybankelnök offshore érdekeltségét is. Azt is szeretnék tisztázni, hogy a villamos műveknél az "offshore cégek égisze" alatt mi zajlott.
 


tovább - Holdbéli Kárpát-medence?  

A magyarok ereje nem a létszámában, hanem az egyedeit meghatározó tulajdonságaiban rejlik!

ZÁRSZÓ - Talán egyszer magyar képviselő szájából is elhangzik majd....

Hiszem, hogy eljön a kor, amikor a nép követelni fogja ennek megváltoztatását.
Hiszem, hogy eljön a kor ebben az országban, amikor ténylegesen vád alá helyeznek téged, engem és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Parlamenttel, amiért ölbe tett kézzel üldögélünk itt, és megengedjük, hogy ez a képtelenül ostoba rendszer folytatódjék.” (Wright Patman - parlamenti képviselő)

 _______________________________________________________________________

 

 

 

A mappában található képek előnézete Ökoklikk hétvége Galgahévíz