Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idézetek

2009.10.21

 

Társadalmi Kiegyezést kezdeményezünk

Idézetek

 

 

Bankárok Kiáltványa 

Ez az idézet az 1934-es "Bankárok Kiáltványából" elég összeesküvés-elmélet gyanúsnak tűnik, de utánanéztem a neten és nagyon sok helyen hivatkoznak rá, tehát mi van, ha mégis igaz... Ami talán sokkal lényegesebb, hogy a megfogalmazottak nagyon valóság-szagúak.

 (http://www.ivi.hu/blog-a-vilag-egy-uzleti-vallalkozas-1-resz


Forrás: Facebook 
 
 

 
 
 

 

"A bankok pénzteremtõ eljárása oly mérhetetlenül egyszerû, hogy az elme képtelen felfogni." (John Kenneth Galbraith, közgazdász)

 


"Mindenki tudja tudatalatt, hogy a bankok nem pénzt adnak kölcsön. Amikor pénzt veszel fel a megtakarításaidból, a bank sosem mondja, hogy nem tud adni, mert már valaki másnak kikölcsönözte a pénzedet." (Mark Mansfield, író, közgazdász)

 


"Attól tartok, a hétköznapi állampolgároknak nem fog tetszeni, ha megtudja, a bankok létrehozhatnak, és létre is hoznak pénzt… és akik a nemzet hiteleit felügyelik, azok irányítják a kormányok politikáját, és markukban tartják az emberek sorsát." (Reginald McKenna a Midlands Bank Igazgatótanácsának egykori elnöke)

 


"A forgalomban lévő nemzeti fizetőeszközünk most a bankok kölcsönügyleteinek kénye-kedvétől függ, ráadásul a bankok nem is pénzt kölcsönöznek, hanem olyan pénz kifizetésének igéreteit, mely pénz nincs is a bírtokukban. "(Irving Fischer, író, közgazdász)

 


"Kérlek, törd össze ezt a poharat - és szabadíts meg bennünket az átkozott előítéleteinktől, és a hülye mániától, hogy mindent meg kell magyarázni, és hogy csak azt merjük megtenni, amit a többiek helyeselnek." (Paulo Coelho)

 


"Ha egy hatalom nem torolja meg, hogy semmibe veszik: vége." (Honoré de Balzac)

 


"A Szuperosztály irányítja a világot, az érvei meggyőzőek, a hangja kellemes, a mosolya elragadó, de a döntései megmásíthatatlanok. És ezt jól tudják. Ők döntenek: elfogadnak, vagy elutasítanak. Övék a hatalom." (Paulo Coelho)

 


"Ez a hatalom szofizmája: végső soron csak egy abszolút, korlátok közé szorított univerzumban hatékony. Ám relatív világegyetemünk alapvető leckéje az, hogy a dolgok változnak. Minden hatalom előbb-utóbb szembekerül egy nálánál nagyobbal." (Frank Herbert)

 


"Elképzelni kétségtelenül lehetséges egy olyan társadalmat, amelyben a jólétnek személyes tulajdonok és kényelmi cikkek formájában mindenki egyenlően részese s a hatalom ugyanakkor egy kis kiváltságos kaszt kezében marad. A gyakorlatban azonban egy ilyen társadalom nem lehet sokáig stabil. Ha mindenki egyforma kényelemnek és biztonságnak örvend, az emberek nagy tömegei, amelyeket a szegénység rendszerint elbutít, kiművelődnek, és megtanulnak önállóan gondolkodni; s ha egyszer ez megtörtént, előbb-utóbb rájönnek, hogy a kiváltságos kisebbségnek nincs semmi funkciója, s el fogják söpörni. Végeredményben hierarchikus társadalom csak a szegénységre és tudatlanságra épülhet." (George Orwell)

 


"Az elnyomás csak arra jó, hogy megerősítse és keményebbé gyúrja az elnyomottakat." (John Steinbeck)

 


"Ha a jogbitorlás és a visszaélések célja a zsarnoki hatalom megszerzése, s eme szándék a nép számára nyilvánvalóvá válik, a népnek joga és kötelessége az ilyen uralmat lerázni és sorsát, biztonságát jobb őrökre bízni." (Thomas Jefferson)

 


"Mindenkit, aki uralkodni akar másokon, el kéne törölni a föld színéről." (Jules Verne)

 


"Ha Ön magányos, annak az az oka, hogy elszigeteli magát; ha elég szerény, soha nem lesz magányos. Semmi sem szigetel el bennünket jobban, mint a hatalom és a presztízs. Próbáljon meg leereszkedni az emberek közé, tanuljon szerénységet, és soha nem lesz egyedül!" (Carl Gustav Jung)

 


"A pénzhiány már az egészségemet veszélyeztette, s ebbe nem akartam belenyugodni. Felháborított, hogy annyit kell gályázni, csak azért, hogy egyek, miközben azért kell ennem, hogy tudjak dolgozni." (Laura D.)

 


"Tenger a pénz, melyben elsüllyed / Sok hajó: elv, jellem, becsület." (Petőfi Sándor)

 


"A 10999-es számú rendelet engedélyezi a kormánynak, hogy saját hatáskörébe vonja a fuvarozás minden módját. A 11000-es rendelet megengedi a kormánynak, hogy a lakosságot munkacsoportokba mozgósítsa a kormány felügyelete alatt. A 11921-es végrehajtási rendelet értelmében az elnök szükségállapotot hirdethet, ami nincs meghatározva, és a kongresszus hat hónapig nem is vizsgálhatja felül.

Az 1873-as szenátusi törvénytervezet engedélyezi a kormánynak, hogy beoltson kipróbálatlan oltóanyagokkal az akaratod ellenére. Az FDA azt mondja, hogy az amerikaiaknak nincs joguk tudni, melyik élelmiszer genetikailag módosított.

Sensenbrenner kongresszusi képviselő tervezete megkövetelné mindenkitől, hogy kémkedjen a szomszédai után, amibe a lehallgatókészülék használata is beletartozik. Ennek megtagadása legkevesebb két év kötelező börtönbüntetést vonna maga után.
A kormány követeli annak a lehetőségét, hogy lefoglaljon minden pénzügyi eszközt: pénzt, aranyat, ezüstöt és minden mást, ha úgy vélik, vészhelyzet van."- Kincstári Minisztérium levél 2005. augusztus 12.


A Hazafi Törvény (Patriot Act) lehetővé teszi, hogy az FBI és a rendőrség titokban átkutathassa a lakásodat és a munkahelyedet. Titokban rögzíthetik a telefonhívásaidat ill. számítógépes és/vagy internetes tevékenységedet; a banki műveleteidet. Elrendelhetik hitelkártyáid és egyéb pénzügyi okmányaid; valamint a könyvtári aktivitásodnak a titkos vizsgálatát. Továbbá lehetővé teszi az ellenőrzését az orvosi, utazási és üzleti dokumentumaidnak; a tőkéd és a vagyonod befagyasztását előzetes figyelmeztetés nélkül." Aaron Russo - America: Freedom to fascism

 


Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa
megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te és Anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
-Köszönöm Apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk.

(Köszönet Braun Máriának a történetért)

 


"Igazán a legdöbbenetesebb valós tény, hogy a bankok olyan pénzért szednek kamatot az adósoktól, ami a hitelkérés előtt nem létezett, vagyis nem volt a banké, és csak hitellel született jelzálog fedezettel, a bankokra államilag fölruházott joggal. ha ez nem méltánytalan, akkor semmi." (http://bridgeman.blogter.hu )

 


"Meggyőződésünk, hogy az emberi faj az egyesülés természetes útján halad, ami a természet működésével és az emberi fajnak a világegyetem ÉLETnek nevezett kibontakozásába való beilleszkedésével kapcsolatos ismeretanyagok megértésén alapuló közös és majdnem empirikus tudásból fakad. Bár ez az út valós és létező, sajnálatos módon az emberek túlnyomó többsége ezt nem érti még, sőt gátolja idejétmúlt és ezáltal folyamatosan rosszabbodó viselkedésmódok és kapcsolatrendszerek állandósítása révén." (Zeitgeist Movement Magyarország)

 


"A valóság az, hogy egy olyan társadalomban élünk, amely hiányt produkál. Ezen hiány következményeként, az embereknek önfenntartó módon kell viselkedniük, még akkor is, ha ezért csalniuk és lopniuk kell, hogy megkapják, amit akarnak." (Zeitgeist Mozgalom Magyarország)

 


"Az ember nem jó vagy rossz ... ezek folyamatos, örökké változó megfogalmazásai az életben tapasztaltaknak, melyek befolyásolják azokat. Az emberi lét "minősége" (ha lehet így mondani) közvetlenül kapcsolódik a neveléshez, és így a hitrendszerhez, melyben formálva lett. Ezen egyszerű valóság nagyon félre lett értve és a mai ember primitíven azt gondolja, hogy a verseny, a kapzsiság és a korrupció az emberi viselkedés örökletes elemei, ezért kellenek a börtönök, a rendőrség és így az eltérő ellenőrzés hierarchiák annak érdekében, hogy a társadalom foglalkozzon ezen "tendenciákkal". Ez teljesen logikátlan és hamis." (Zeitgeist Movement Magyarország)

 


"Sose higgy el semmit, amíg hivatalosan meg nem cáfolják" (War on Democracy)

 


"Például, a mi kultúránkban az "etika" valójában rang kérdése. A mi társadalmi rendszerünk a versenyt és az önérdeket jutalmazza. Ez a hozzáállás nem csak abnormális viselkedéshez vezet, hanem egyenesen megteremti azt." (Zeitgeist)

 


"Egy világban, ahol a népesség 1%-a birtokolja a bolygó javainak 40%-át; egy világban, ahol 34,000 gyermek hal meg minden egyes nap szegénységben és gyógyítható betegségekben; és ahol a bolygó népességének fele él 2 dollárnál kevesebből naponta... Egy dolog világos. Valami nagyon nem stimmel." (Zeitgeist - Addendum)

 


"A Bibliát folyton értelmezik. Amikor olvasod, azt mondják: "Azt hiszem Jézus ezt gondolta. Azt hiszem Jób azt gondolta. Ó nem! Ő ezt gondolta." Így vannak hát a luteránusok, az adventisták, katolikusok... Egy egyház, amely megosztott, pedig egyáltalán nem egyház. A megosztottság ezen pontján, mely minden vallás védjegye, eljutunk a második alapvető hibához. A részekben való gondolkozás az élet szimbiózisának elutasítása. Azon túl, hogy felismerjük, hogy minden természetes rendszer változó, ahol a valóság minden eszméje folyamatosan fejlődik, megváltozik vagy megszűnik; meg kell értenünk, hogy minden rendszer valójában egy olyan kivágott darab, amit kommunikáció miatt szeparálunk. A természetben nincs függetlenség. Az egész természet egy egységes rendszer, egymástól függő változókkal, mindegyik egyben ok és okozat, csupán egészben értelmes." (Jacque Fresco)

 


"A pénzügyi és vállalati struktúrák már elavultak, túl kell rajtuk lépni. Természetesen nem lehetünk naivak. Az üzleti és pénzügyi elit nem fogja támogatni ezt az ötletet, mert ez a hatalmuk elvesztését jelenti. Ezért békés de kifinomult stratégiai lépéseket kell tennünk. A leghatalmasabb lépés egyszerű. Meg kell változtatni viselkedésünket, rákényszerítve a hatalmi rendszert, hogy az emberek érdekei szerint működjön. Meg kell tagadnunk a rendszer iránti lojalitásunkat. Az egyetlen módszer, amivel a jelenlegi rendszer megváltozhat, ha megtagadjuk a benne való részvételt, miközben folyamatosan hangoztatjuk hibáit és korrupcióját. Nem fogják feladni a pénzügyi rendszert pusztán a mi terveink és ajánlásaink miatt. A rendszernek össze kell dőlnie, és az embereknek el kell veszíteni a hitüket a vezetőkben." (Zeitgeist - Addendum)

 


"Maradhatsz a pénzügyi rendszer rabszolgája és nézheted a folyamatos háborúkat, depressziót és igazságtalanságot a világban, miközben kiengeszteled magad a materialista szeméttel. Vagy fókuszálhatod az energiád egy valódi, értelmes, holisztikus változásra. Megvan a reális esélye, hogy minden ember jól éljen, ahol senkit nem hagyunk hátra. De végső soron, a legfontosabb változás benned kell történjen. Az igazi forradalom a tudatosság forradalma, és mindegyikünknek először is le kell győznie a megosztó anyagias zajt, amit belénk neveltek, hogy igaz; és felfedezni, felerősíteni a igazi belső jelet, ami az egységtudatunkból származik. Rajtad áll. Forradalom, most!" (Zeitgeist - Addendum)

 


"Ez egy megrázó gondolat. Teljes mértékben függünk a kereskedelmi bankoktól. Minden egyes bankjegyet, ami ma forgalomban van, valamikor, valakinek kölcsön kellett vennie, legyen az készpénz vagy hitel. Ha a bankok bőségesen hoznak létre mesterséges pénzt, akkor virágzunk, ha nem, akkor éhezünk. Teljes mértékben híján vagyunk a maradandó pénzügyi rendszernek. Amikor valaki teljes mértékben felfogja a helyzetet, akkor reménytelen helyzetünk tragikus abszurditása majdnem hihetetlenné válik előtte - dehát ez van." (Robert H, Hemphill, a FED hitelosztály-vezetője, Atlanta, Georgia)

 


"4 egyszerű kérdés: 1. Miért döntenek úgy a kormányok, hogy a pénzt magánbankoktól kölcsönzik kamatra, amikor maga az állam kibocsájthatná az összes pénzt amire szüksége van, kamatmentesen? 2. Miért teremtjük adósságként a pénzt, és miért nem teremtünk pénzt, ami folyamatosan körforgásban marad? 3. Hogyan lehet egy pénzrendszerre, ami csak folyamatosan gyorsuló növekedés mellett képes működni; egy fenntartható gazdaságot alapozni? 4. Mit kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy lehetővé tegyük a fenntartható gazdaság létrejöttét?" (A Pénz mint, adósság)

 


"Sosem találkoztam senkivel, aki józan ész és logika használata révén igazolni tudta volna, a hogy a Szövetségi Kormány miért kölcsönzi a banktól azt a pénzt, amit a nép által ráruházott jog alapján maga bocsájthatna ki... Hiszem, hogy eljő a kor, amikor a nép követelni fogja ennek megváltoztatását. Hiszem, hogy eljő a kor ebben az osrszágban, amikor ténylegesen vád alá helyeznek téged, engem és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Parlamenttel, amiért ölbe tett kézzel üldögélünk itt, és megengedjük, hogy ez a képtelenül ostoba rendszer folytatódjék. (Wright Patman - parlamenti képviselő)

 

 


 

"Senki sem inkább rabszolga, mint azok, kik tévesen szabadnak hiszik magukat" (Goethe)

 


"A modern bankrendszer a semmiből állít elő pénzt. E folyamat valószínűleg a legmeghökkentőbb bűvészmutatvány az eddig kitaláltak közül. A banküzlet romlottságban fogant, és bűnben született. A föld a bankároké. Vedd el tőlük mindenüket, de hagyd meg pénzteremtő hatalmukat, és egy szempillantás alatt teremtenek elég pénzt, hogy mindent visszavásároljanak újra… Vedd el tőlük ezt az óriási hatalmat, és az összes óriási vagyon, mint az enyém is, eltűnik, és el is kell tűnnie, mert akkor ez a világ, amiben élünk, egy jobb és boldogabb világ lesz. De ha továbbra is a bankok rabszolgája akarsz maradni, és rabszolgaságod költségeit is magad akarod fizetni, akkor hagyd, hogy a bankárok továbbra is teremtsék a pénzt és felügyeljék a hiteleket." (Sir Josiah Stamp az Angol Nemzeti Bank igazgatója 1928-1941)

 


"Amikor egy kormány pénze a bankároktól függ, akkor a bankárok nem pedig a kormány irányít! (Bonaparte Napoleon)
Őszintén hiszem, hogy a banki intézmények sokkal veszélyesebbek szabadságunkra, mint a zsoldos hadseregek. A pénzkibocsátás jogát el kell venni a bankoktól és visszaadni az embereknek, akiket igazából megillet." (Thomas Jefferson amerikai elnök)

 


"Ha az amerikai emberek valaha is hagyják, hogy a magán bankok irányítsák pénzük kibocsátását, akkor először az infláció majd a defláció révén, a bankok és a körülöttük kinövő vállaltok minden tulajdonuktól megfosztják őket, míg végül a gyermekeik hontalanul ébrednek a földrészen, amit apáik hódítottak meg!" (Thomas Jefferson amerikai elnök)

 


"Amíg a fizetőeszköz kibocsátása és a hitel felügyelete vissza nem kerül a kormány kezébe, és el nem ismerjük azt, mint az állam legnyilvánvalóbb és legszentebb felelősségét, addig minden beszéd a Parlament szuverenitásáról és a demokráciáról üres és fölösleges locsogás… Amikor egy nemzet kiengedi kezéből hitelei felügyeletét, nem számít ki hozza a nemzet törvényeit… Ha egyszer az uzsora irányít, tönkretesz bármilyen nemzetet." (William Lyon Mackenzie King, Kanada miniszterelnöke)

 


"Magyarországon is ez a képtelen rendszer működik, holott 51%-os egyszerű többséggel bármelyik kormány a Parlament kezébe adhatta volna a pénzkibocsátás jogát. Nem tették meg! Nem tették meg, mert a rendszer így is jól megfizeti őket. Sőt, annál többet fizet minél nagyobb hazaárulást követnek el a háttér hatalom javára. Így adósították el Magyarországot. 2008 őszén Magyarország csődbe ment." (www.nesz.net)

 


"Amerikában az összes tanácstalanság, zavarodottság, aggodalom és nyomorúság nem az alkotmány vagy az államszövetség tökéletlenségeiből, nem az erény és a becsület iránti vágyakozásból; sokkal inkább a pénz, a hitel és a bankjegyforgalom sajátosságaira vonatkozó ismeretek teljes hiányából fakad." (John Adams, az Amerikai Alkotmány Alapító Atyja)

 


1861-ben Abraham Lincoln elnök felvette a kapcsolatot a Rotschildokkal, hogy támogatást kérjen tőlük a készülő amerikai polgárháborúhoz. Ők bele is egyeztek a dologba. Anyagi támogatásukért cserébe engedélyt kértek bankjuk újbóli megnyitására, illetve 24-től 36 %-ig terjedő kamatot határoztak meg a hadjáratokra kölcsönadott pénzre. Lincoln feldühödött a szemérmetlen ajánlaton, és úgy döntött, inkább maga nyomtat pénzt. A kongresszushoz intézett egyik beszédében elmondta: "Két nagy ellenségem van. A déli sereg előttem, és a pénzintézetek mögöttem. A kettő közül pedig a mögöttem levő a legveszedelmesebb ellenségem."

 


"Akárki is felügyeli a pénz mennyiségét országunkban, az a teljes ipar és kereskedelem korlátlan ura….
És amikor rájössz, hogy néhány hatalmas ember a csúcson az egész rendszert mily könnyen irányíthatja ilyen vagy olyan módon, már nem is kell neked elmagyarázni, hogy honnan erednek az infláció és a gazdasági válságok periódusai." (James A. Garfield, az Egyesült Államok meggyilkolt elnöke)

 


"A "titkos" szó ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban. Népünk örökletesen és történelmileg ellenzi a titkos eskükkel létrejött titkos társaságokat és titkos eljárásokat. Ellenszegülünk a világ egy monolitikus és szégyenteljes összeesküvésének, mely kizárólag titkolt eszközökön alapul, hogy befolyását megnövelje. Beszivárgással, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad választás helyett. Ez egy rendszer, amit megterveztek, óriási emberi és anyagi forrásokkal, egy igen hatékony gépezetben, amely katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos és politikai műveletekből áll. Munkálkodásai rejtettek, nem publikusak. Hibáit eltemetik, nem reklámozzák, ellenzőit elhallgattatják, nem dicsőítik. Nem kérdőjelezik meg kiadásaikat, titkaikat. Solon az athéni törvényalkotó megtiltotta, hogy megtörjünk az összeesküvések nyomására. Kérem, informálják az amerikai közvéleményt. Az embernek annak kell lennie, aminek született. Szabadnak és függetlennek." (John F. Kennedy, 1961 áprilisában)

 


"Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Timesnak, a Time Magazinnak és más nagyszerű kiadványoknak, amelyek igazgatói részvettek találkozóinkon, és tiszteletben tartották titoktartási fogadalmukat, majdnem negyven éven át. Lehetetlen lett volna számunkra terveink kibontakoztatása a világ számára, ha ki lettük volna téve a nyilvánosság reflektorfényének ezen évek alatt. De a világ most tapasztaltabb és jobban felkészült, hogy meneteljen a Világkormány felé. Az értelmiségi elit és a világbankárok nemzetek feletti legfelsőbb hatalma biztosan többre becsülhető, mint a nemzeti önrendelkezés, amit az elmúlt évszázadok során gyakoroltunk." (David Rockefeller a Trilaterális Bizottság találkozójához 1991 júniusában intézett beszéde)

 


"…Egy folyamat, ami évszázadok és évezredek óta tart. Vallás. Hazafiasság. Faj. Vagyon. Osztályok. És minden más, hamis megosztó tényező csak arra hivatottak, hogy irányítsák az emberiséget, egy csoport kénye és kedve szerint. Oszd meg és uralkodj a jelszó, és ha az emberek továbbra is mindentől különállónak tekintik magukat, teljes rabszolgaságra vannak ítélve. A függöny mögöttiek ezt jól tudják. Mint ahogyan azt is, hogyha az emberek felismerik valódi kapcsolatukat a természettel, és személyes hatalmukat... Az egész kitalált Korszellem, amin élősködnek, kártyavárként dőlne össze. Az egész rendszer, amiben élünk, azt sulykolja, hogy erőtlenek és gyengék vagyunk, hogy a társadalom gonosz és bűnös, stb. Ez egy nagy hazugság! Erősek vagyunk, csodálatosak és rendkívüliek. Nincs ok, amiért ne érthetnénk meg, hogy kik vagyunk, és merre tartunk. Nincs ok, amiért az átlagember ne lehetne teljesen a maga ura. Hihetetlenül erős lények vagyunk. Azt hiszem, életem első 30 évében válni akartam valamivé. Jó akartam lenni dolgokban, mint a tenisz és az iskola, és mindent ebből a szemszögből néztem, hogy csak akkor vagyok jó, ha ezekben jó vagyok... Aztán rájöttem, rosszul látom a dolgot, mert csak azt kellett megtalálnom, aki már valójában voltam. Az egész kultúránk a személyes különbségekre figyel, és ha ránézel valakire, az első, amit megfigyelsz, hogy okosabb, hülyébb, öregebb, fiatalabb, gazdagabb, szegényebb... Folyton ezeknek a megkülönböztetéseknek az alapján kategorizálunk másokat és e szerint kezeljük őket. És így mindenkit különállónak látunk magunktól a szerint, amiben különböznek. Az egyik legnagyobb élmény pedig, ha egy másik emberrel vagy, és úgy kezdesz rá tekinteni, mint magadra, és nem, mint tőled különbözőre. Ekkor megtapasztalod, hogy ami lényeges benned, és ami lényeges bennem, az valójában EGY. Megérteni, hogy nincsenek mások... Minden és mindenki EGY. Nem Richard Albertnek születtem, csak egy embernek, és menet közben megtanultam olyasmiket, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit értem el... Mindezt útközben tanulod meg. Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét." (Zeitgeist)

 


"...ha egy földönkívüli megvizsgálná az emberi társadalmak különbségeit, elhanyagolhatónak találná őket a hasonlóságokhoz képest... Életünk, múltunk és jövőnk a Naphoz kötődik, a Holdhoz, a csillagokhoz... Mi emberek láttuk az atomokat, a természet köveit és az erőket, melyek kifaragták őket... Mi, akik a kozmosz helyi szemeit, füleit és gondolatait testesítjük meg, elkezdtük kutatni származásunk helyét. A csillagpor elmélkedik a csillagokról, milliárd és milliárd atom szerveződése elmélkedik a természet evolúciójáról, kutatva a hosszú utat, mely tudatosságához vezetett a Föld bolygón... Legyünk hűek a fajokhoz és a Földhöz. A Földért szólunk. Kötelességünk túlélni, a harsonák nem csak nekünk szólnak, hanem a hatalmas és ősi kozmosznak, melyből születtünk. Mind egyek vagyunk. Csillagpor vagyunk, mely csillagfényt arat." (Carl Sagan: Ki szól a Földért?)

 

Az Orbán-kormányt a magyar lakosság választotta meg.

Muris látni, mekkora energiákat mozgósítottak Magyarország ellen, és egyben mélyen elgondolkoztató is. Egy apró ország, amelyet fenyegetésnek érez a hatalmas és mindent uralni akaró Európai Unió.

Ez a tény önmagában is figyelemre és továbbgondolásra méltó!

Azt bizonyítja, hogy a magyar lakosság bölcs döntést hozott 2010-ben.

 

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

 

 

Alternatív energiaforrások; nap-, szélenergia; hőszivattyúk; szellőztetőgépek:

http://www.geo-solar.net/geosolar/index.html

 

Új Medicina:

Az új medicina egy természettudományos rendszer. Az orvostudomány periódusos rendszere. Leírja az élő szervezetek működését, megbetegedések mechanizmusát, azok kialakulását és elmúlását. Olyan szakmai precizitással, ami ezelőtt soha nem létezett . Ez józan paraszti ésszel felfogható biológia, élettan. Megmutatja, adott helyzetre, konkrét konfliktus-szituációra hogyan reagálnak az élőlények fizikai, testi, szervi, és mentális szinten. Leírja az ún. biológiai különprogramokat, az eseti és feltételhez kötött válaszreakciókat, tehát azokat az elváltozásokat, (az összeset!) amit eddig - az összefüggések ismeretének hiányában - megbetegedésként értelmeztünk (allergiától a végbélrákig).Végre van egy megbízható eszköz, pontos ismeret, egy "térkép az emberi test bölcs üzemeltetéséhez". Bizonyíték arra, hogy minden elváltozásnak van (biológiai) értelme. 
http://www.ujmedicina.hu/

 

Hasznos tudnivalók az élelmiszer adalékanyagokról:

http://www.geo-energia.hu/hpc/eteladalek.html?a=geosolar

 

Háború a nemzet ellen (Jelenczki István 4 részes dokumentumfilmje Magyarország jelenlegi helyzetéről.)

DVD-n megvásárolható: http://jelenczki.hu/

Kapcsolódó cikkek:

http://msztolna.neobase.hu/content/h%C3%A1bor%C3%BA-nemzet-ellen

http://barikad.hu/node/43243

  

Zeitgeist Movement Magyarország:

 

 

 

 

http://www.thezeitgeistmovement.hu/

 

Zeitgeist Movement:

http://www.thezeitgeistmovement.com/

 

Zeitgeist Magyarország:

http://www.zeitgeisthungary.com

 

Zeitgeist blog:

http://zeit-geist.blog.hu/

 

EzVan Kiadó:

http://www.ezvankiado.hu/

 

Eredeti angol nyelvű videók a 9/11-ről, és hasonló témákról:

http://www.question911.com/linksall.htm

 

Teljes kronológiai sorrend a 9/11-es eseméyenkről angolul:

http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project

 

Nagyon fontos oldal az alternatív energiákról, magyarul (köszönöm Ildinek a linket!):

http://www.alternativenergia.hu/

 

Az ingyeneregiákról szóló tanulságos oldal:

http://fenykapu.free-energy.hu/

 

Ébresztés (az oldal mottója: “A pénz nem eszköz lett, hanem cél. Ezért omlik össze a gazdaság.”)

http://ebresztes.tk/

 

Filmek és feliratok:

http://t1115felirat.neobase.hu/

 

 Money Reform Party (angol)

 

 

 

 

 9/11-ről magyarul:

http://www.lucidumintervallum.com/1/wtc-al.html

 

ORGRIDEA - Organic Grid Of Ideas (Organikus Gondolatháló):

http://orgridea.org/

 

Alex Jones tényfeltáró oldala (angol):

http://www.infowars.com/

 

Vízenergia alapítvány: A víz ég, a víz a legolcsóbb és legtisztább üzemanyag!

http://www.vizenergia.hu/

 

Új látásmód a gyógyászatban ("A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, amikor már megszomjazott"):

http://www.tryme.shp.hu/

 

Világfa (ismertető oldal) - Önkéntes társadalomüzemeltetési környezet az élő bolygóért:

https://sites.google.com/site/vilagfainfo/

 

Szívesség közösség:

Azért csináljuk, mert 

  1. jelen társadalmi helyzetünk kulcsa szerintünk: önzetlenségben fejlődni
  2. a szívesség lehetőség tapasztalni: érdek nélküli adást – és elfogadást
  3. hisszük, hogy ma, MOST megtett pici, egyéni lépésektől változik a világ
  4. felelősségünk tehát tenni, amiről tudjuk, hogy jó – nem csak beszélni róla

http://szivesseg.net/content/isten-hozott

 

Egy magyar polgár válogatása a még gondolkodó magyarokhoz:

http://www.budapesti.info/

 

Magyarok Szövetsége:

http://www.magyarokszovetsege.hu

 

TUDATOSSÁG-TUDATÁBAN:

http://www.tudatossag-tudataban.blogspot.com/

 

Az USA államadóssága percről-percre:

http://brillig.com/debt_clock/

 

Free energy generator (angol):

http://www.magniwork.com/

 

 

 

 

 


 

 Thrive - Növekedj! 

 
 
 

Magyar szöveg: Péter, Lívia, Mónika, Gergely, Józsi bácsi és Both Gábor.
Narrátor: Both Gábor

A Thrive egy rendhagyó dokumentumfilm, amely fellebbenti a fátylat arról, mi folyik valójában a világunkban. A pénz útját követve feltárja a globális hatalom azon szándékát, hogy miképp akarja megszilárdítani saját hatalmát az életünk minden területe felett. Bemutatja a tudományos áttörés lehetőségeit a tudat és az aktív cselekvés segítségével, amely megoldásokat kínál a valódi boldogulásra, és képessé tehet bennünket arra, hogy visszaszerezhessük az irányítást az életünk felett.
http://www.thrivemovement.com/

 
Tiltott régészet
 
Mi a csudát tudunk a világról 2.
 
Holdkelte
 
Az igazság a holdra szállás körül
 
Pszichiátria - mentális betegségek kitalálása
 
 

 

Választások 2014 - Lakossági szemmel

Az állam lehet a társadalmi átalakulás eszköze is

Az állam felruházása jogosultságokkal nem a tőke és a gazdasági uralom, hanem a nagy tömegek, a lakosság privilégiuma, joga és kötelezettsége

A magyar lakosság felismerte 2010-ben, hogy az alapvető társadalmi antagonizmus nem a kormányzás szintjén van. A megoldást tehát nem az államtól való eltávolodásban látta, amikor a kétharmados döntését meghozta.

A helyes irány továbbra is az állam megerősítése a jogaiban! Az állam a társadalmi átalakulás élére állhat, amennyiben él a nagy tömegek még megmaradt bizalmával.

A gazdasági antagonizmus az, amely ellen az államnak és a lakosságnak egymással együttműködve kell fellépnie.

Az állam dönthet úgy, hogy az egészséges társadalmi változások élére áll és a forradalom nélküli utat, az Alapjövedelem bevezetését mérföldkőnek tekinti amikor bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már egyre kevésbé képes megfelelni a polgári demokrácia normáinak!

 


 

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09.

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

 

 

A mappában található képek előnézete Vicc?

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.