Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AKINEK VAJ VAN A FEJÉN

 A FÖLD politikai elitje minden hatalmát az emberek előtt elhallgatott tényekből meríti

 

Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra
 

 
Dr. Medgyessy Péter volt miniszterelnök nyilatkozatát értékelik mostanában széltében hosszában a magyar médiában azért is, mert hajlandó volt hazámnak szerinte legmegfelelőbb jövendő miniszterelnök személyét közölni.
 
Dr. Medgyessy Péter volt miniszterelnök helyében én nem nyilatkoznék, nem mondanék semmit akkor, ha miniszterelnökségével összefüggésbe hozható vagyonszerzésének körülményeit bármikor kérdezhetik, illetve arról is kérdezhetik, hogy éppen miniszterelnöksége idején miként lettek elkótyavetyélve többek között a Balatonpart kempingjei.
 
2008. évben íródott alábbi, illetve a mellékletben is látható írásom alapján feltehető kérdésekre gondolok..
 
Léhmann György
 
Forráshttp://invitel.hu/lehmann 2008.05.

        

 

Medgyessy miniszterelnök szerzése a Siotour vagyonból

  

Egy hónappal ezelőtt készült – 2008. május 17. – „Ráadás ráadása ….” című iratomban tettem ígéretet arra, hogy az egyik olvasóm tájékoztatása alapján utánanézek a Zamárdi Kilátó u. 3509. hrsz. alatti ingatlannak. Annak az ingatlannak, amelyik 2007. októberéig a Siotour cégnyilvántartási adatai szerint 7/70. sorszám alatt „8621 Zamárdi Kilátó utca 3509, 3512. hrsz. ép.” jelöléssel a cég fióktelepeként volt megjelölve és olvasóm szerint itt, vagy mellette található a Medgyessy Péter féle telek.

 

Vizsgálatom eredményre vezetett, de ennek adatait csak a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény figyelembevételével tudom közreadni az alábbiak szerint:

 

------------------------

Átalakulás jogcímén került a Zamárdi 3509. hrsz. alatti ingatlan egybefüggően a Siotour Rt. tulajdonába 31793/1994.02.25. számú ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint, majd

 

ebből az ingatlanból öt ingatlant megosztás folytán hoztak létre a 42.533/2005. 08. 01. számú határozattal elintézve.

 

 

A megosztással létrejött ingatlanoknak első tulajdonosaként a 1124 Budapest Csörsz u. 43. szám alatti székhelyű Siotour Zrt lett a tulajdoni lapokra bejegyezve, így többek között a

 

Zamárdi 3509/4. hrsz. alatti Kilátó u-i jelölésű összesen 1550 m2 területű, ingatlan is.

 

------------------------

A megosztásnak ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 18 nappal későbbi időpontot jelző 43945/2005.08.19.számú bejegyző határozattal ennek a megosztás után létrejövő ingatlannak tulajdonjogát a tulajdoni lap II. része 6. sorszáma szerint az ugyancsak

 

 

1124 Budapest XII. ker. Csörsz u. 43. szám alatti székhelyű SCD GROUP MANAGEMENT Ingatlanfejlesztő és Befektetési Kft adásvétel jogcímén teljes egészében megszerezte, majd a bejegyzési határozatnál látható időponttal megegyező napot jelző

 

43923/2005.08.19. számú határozattal ezt a tulajdonjogot törölték.

 

------------------------

 

Tulajdoni lap II. része 7. sorszámú bejegyzés szerint az előző tulajdonjogot bejegyző és törlő határozatoknál látható időponttal megegyező napot jelző

 

 

43923/2005.08.19. számú bejegyző határozattal az ingatlannak tulajdonjogát teljes egészében adásvétel jogcímén az ugyancsak 1124. Budapest XII. ker. Csörsz u. 43. szám alatti székhelyű Dr. TOMCSÁNYI TAMÁS Ügyvédi Iroda megszerezte, majd a fenti adásvételekkel kapcsolatos valamennyi határozatnál látható időponttal megegyező napot jelző

 

 

43926/2005.08.19. számú határozattal ezt a tulajdonjogot is törölték.

 

 

Ilyen előzmények után a tulajdoni lap II. része 8. sorszámú bejegyzés szerint az 5. sorszám alatti törlési, valamint 6. és 7. sorszám alatti valamennyi tulajdonjog bejegyzési és törlési határozat számozásánál látható időponttal megegyező napot jelző

 

 

43926/2005.08.19. számú határozattal egyenlő  – ½-ed – ½-ed – arányban jegyezték  be adásvétel jogcímén a tulajdonjogot Dr. Medgyessy Péter és Medgyessyné Csaplár Katalin javára.

 

A tulajdoni lapnak III. része 2. sorszáma alatti 38927/2007. 06. 12. számú bejegyző határozattal pedig „épület létesítésének ténye” került feljegyzésre, és ennek megfelelően ettől kezdve az I. rész 1. sorszám alatt

 

„Lakóház, garázs, udvar” ingatlan-nyilvántartási megjelölése látható az ingatlannak.

 

------------------------

A Kilátó u-ban lévő, így megszerzett zamárdi 3509/4. hrsz. alatti 1550 m2 területű ingatlan egyébként Zamárdinak Szántódhoz közeli, a szántódi révtől megközelítőleg 100-200 méterre keleti irányban a parton található – néhány évig Szántódhoz tartozott – és megközelítése a Zamárdi Polgármesteri Hivataltól Szent István utcán haladva jobbra lehetséges a Harcsa u. és Keszeg u. után.

 

Utalva a VÁTI KHT-nek 2003. évi Balatoni vízparti rehabilitációs tanulmánytervének arra az adatára, hogy a szántódi 3543/2. hrsz alatti üres telek ingatlannak kisajátítási értéke 25.000 Ft./m2, megállapítható, hogy a zamárdi 3509/4. hrsz. alatti 1550 m2 üres telek forgalmi értéke a 2005. augusztus 19-i szerzéskor elérte a 38 millió 750.000.-Ft-ot.

 

Dr. Medgyessy Péter 2002-től 2004. augusztus 25-ig Magyarország miniszterelnöke volt.

 

A Siotour Zrt. részvényeit pedig ezidő alatt, - 2004. június 1-én - tehát miniszterelnökségi ideje alatt a tényleges forgalmi érték töredékéért szerezte meg törvénybe ütköző módon – szerzéskor hatályban volt 1997. évi CXLIV tv. 226/H §-ban írtak megsértésével – felvett OTP kölcsön igénybevételével a 1124. Budapest XII. ker. Csörsz u. 43. szám alatti székhelyű SCD BALATON HOLDING Rt.

E tények mellett indokolt két jogszabályhelyre utalnom:

 

 

1997. évi CXLI törvény 7. §:  „Az ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és

 

ezzel a bejegyzések rangsorát a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja határozza meg.”

 

Azért hívom fel erre a „rangsor elve” ingatlan-nyilvántartási alapelvre a figyelmet, mert még soha nem tapasztaltam ennek megsértését. Kivéve most, Dr. Medgyessy Péter szerzésével kapcsolatosan.

 

Ugyanis a már leirt ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a 2005. 08. 19-én érkezett kérelmek közül azt a kérelmet intézték el elsőnek, mely számánál fogva az utolsó – legkésőbbi időpontú – volt – 43945/2005. 08.19. számú – majd ezt követően intézték el a földhivatali ügyintézés során a korábbi időpontot jelző 43923, illetve 43926/2005.08.19. számú kérelmeket.

 

Bírósági határozat is született egyébként a ranghellyel kapcsolatban KGD 2005. 124. szám alatt a következők megállapítása mellett:

 

 

„Az egymást követően előterjesztett azonos kérelmeket az ingatlan-nyilvántartási eljárásban önálló ügynek kell tekinteni és rangsoruk sorrendjében kell elintézni. A korábban érkezett ügyben hozott döntés jogerőre emelkedése előtt határozni lehet a rangsorban ezt követő ügy felől.”

Nem kétséges előttem az, hogy a kérelmeket továbbító ügyvéd összekeverte az ugyanazon a napon Földhivatalhoz intézett kérelmeit, és a legkorábban elintézni szánt kérelmet adta le utoljára. Valamint az sem kétséges előttem, hogy a földhivatali ügyintéző észlelve azt, hogy a rangsor elvének betartása esetén nem lehetséges az akkor leadott kérelmek alapján Dr. Medgyessy Péter és Medgyessyné Csaplár Katalin tulajdonjogának bejegyzése, egyszerűen nem merte a volt miniszterelnök kérelmét elutasítani.

 

------------------------

A másik ide tartozó jogszabályhely az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 102. §-nál olvasható:

 

 

lakástulajdon: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is amennyiben annak készültségi foka a szerkezetkész állapotot eléri.”

 

Ennek a fogalom-meghatározásnak ez ügyben azért van jelentősége, mert Dr. Medgyessy Péter és Medgyessyné Csaplár Katalin a zamárdi 3509/4. hrsz. alatti ingatlannak megszerzését követő két éven belül az ismertetett földhivatali adatok szerint épület létesítésének tényének ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérték, majd miután kérelmük alapjánlakóházként és garázsként került megjelölésre a tulajdoni lapon az épület, nem kétséges előttem az, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 26. § 1. bek a. pontja alapján vagyonátruházási illetéket a legalább 38 millió 750.000.-Ft. értékű szerzésük után már nem kellett fizetniük. Legalább 3 millió 875.000.-Ft. összegben nem kellett fizetniük.

 

Azért nem kellett illetéket fizetniük, mert az illetékkedvezményre vonatkozó rendelkezés szerinti 4 éven belül felépítették az üres telken a lakóházat.

 

Azért nem kellett illetéket fizetniük, mert Dr. Medgyessy Péter és Medgyessyné Csaplár Katalin az idézett törvényhely szerint lakóház céljára létesülő építmény felépítésére vonatkozóan kértek és kaptak építési engedélyt a Zamárdi Kilátó u-ban lévő arra a parti telekre, mely a szántódi révtől 100-200 m-re ott található, ahol a Balatonnak nádasa térképi jelölés szerint éppen véget ér és így valóban tökéletes kilátás nyílik a tihanyi félszigetre.

 

Nem tartom indokoltnak annak vizsgálatát, hogy vajon Dr. Medgyessy Péter és Medgyessyné Csaplár Katalin a lakóház építési engedéllyel felépített építménynek birtokbavételét követően felszámolta-e budapesti lakóhelyét azzal a szándékkal, hogy Zamárdiba költözik, vagy csupán azért kértek lakóház építéshez építési engedélyt, mert ily módon a Magyar Államot közel négymillió forint illetékbevétellel kívánták megrövidíteni.

 

Mint ahogy annak vizsgálatát sem tartom indokoltnak, hogy vajon bevált szokás az SCD GROUP MANAGEMENT Kft-nél, valamint a Dr. TOMCSÁNYI TAMÁS Ügyvédi Irodánál az, hogy a balatonparti ingatlanuk vételével és eladásával kapcsolatos jogok bejegyzését ugyanazon a nappon kérelmezik úgy a Földhivatalnál, hogy még ugyanazon a napon ugyanennek az ingatlannak egy újabb szerzését is kérelmezik, vagy csupán azért jártak el így, mert a Magyar Államtól adót kívántak elvonni.

 

------------------------

Ami az egyéb valódi ügyleti akaratokat illeti, természetesen semmiféle bizonyítékom nincs arra, hogy a Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, mint eladó számlájára Dr. Medgyessy Péter és Medgyessyné Csaplár Katalin mint vevők egyetlen forintot sem juttattak el.

 

Ennek ellenére vagyok meggyőződve a leírt körülmények alapján arról, hogy sem vételárként, sem más címen fizetés nem történt.

 

 

Arról pedig, hogy a Siotour Zrt mint eladó, valamint az SCD MANAGEMENT Kft mint vevő között az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések szerint nem vitásan létrejött 3509/4. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés alapján történt-e pénzátutalás vevő részéről a Siotour Zrt. eladó számlájára vételár fizetése címén, és ha igen, akkor mekkora összegben, Dr. Gyenesei István miniszter úr minden bizonnyal tud tájékoztatást adni. 

 

Ugyanis ez év elejéig ő volt a Siotour Zrt vezető tisztségviselője, és feltehetően ő írta alá a zamárdi 3509. hrsz. alatti Siotour ingatlannak megosztásával kapcsolatos iratokat éppúgy, mint ahogy az SCD MANAGEMENT Kft és a Siotour Zrt közötti adásvételi szerződést is.

 

Valamint arról is feltehetően ő tud tájékoztatást adni, hogy a zamárdi 3509. hrsz. alatti ingatlannak 2005. évi megosztása után 2007. év végéig a Siotour Zrt cégkivonata 7/70. sorszám alatt változatlanul miért „8621 Zamárdi Kilátó utca 3509, 3512 hrsz. ép.” jelöléssel tüntette fel a cég fióktelepét annak ellenére, hogy a zamárdi 3509. hrsz. alatti ingatlan a megosztás folytán 2005. évtől már nem létezik, és a változás haladéktalan bejelentését a Cégbíróság felé megköveteli  a Cégeljárásról szóló törvény.

===================

 

Az eddigiekben leírtak alapján bűncselekmény gyanúja – alapos gyanúja – bennem felmerül. A Btk. 250., 253. valamint a 310. §- nál megfogalmazott alábbi törvényi tényállások alapján:

 

„Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja…”,

 

„Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban neki, vagy reá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér…”  illetve

 

„Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt a hatóság előtt elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti…”       tényállások alapján.

 

 

Ebből az esetből kiindulva szerintem hosszú időn át nem lesz abban a helyzetben az ország vezetése, hogy akár a szürke, akár a fekete gazdaság kifehérítése céljából, akár más, a Magyar Állam érdekével szembeni jogsértő magatartások megszüntetése céljából tett intézkedéseit az emberekkel erkölcsiséget emlegetve elfogadtassa.

Egyetlen magyar, nem a hatalom közelében tevékenykedő állampolgárral sem lehet szerintem elfogadtatni ennek az ügynek ismeretében azt, hogy ha Magyarország miniszterelnöke úgy szerezhetett ingatlant, mint ahogy az általam közölt tényekből következik, akkor az egyénnek a Magyar Állam gazdasági érdekét sértő magatartása akár jogszabálysértés esetén is indokoltan üldözendő.

 

Lehet jogszabályra hivatkozni a hatalomban részt vevőknek az erkölcsi követelmények megsértését összemosva a hatalomban részt vevők jogszabályalkotása folytán bekövetkezhető jogszabálysértéssel, de a jogszabályoknak az az elvárható üzenete, hogy a jogsértő magatartás egyúttal erkölcstelen is, az egyén számára mosolyt fakasztó lesz. És mint ahogy a hatalomban részt vevők is „összezárnak” akkor, ha valamelyiküket támadás éri akár alappal, akár anélkül, most várhatóan a társadalomnak hatalomban részt nem vevő szereplői fognak összezárni akkor, ha a hatalom részéről éri őket támadás jogszabályra hivatkozással akár alappal, akár anélkül.

 

Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök pedig örülhet annak, hogy nem Izraelben, vagy olyan más országban él, ahol a jogállamiság nem csak formálisan létezik. Mert ott a rendőrségi vizsgálat ingatlanszerzési ügyében szerintem már javában folyamatban lenne.

===================

 

II.

 

A Siotour részvényeket 2004. június 1-i szerződéssel megszerző társaság a szerzéskor Siotour Rt. tulajdonában volt ingatlanoknak csak egy részét – kisebb részét – kívánja úgy eltüntetni, mint ahogy az első fejezetben ismertettem, míg a nagyobb részével más az elgondolása.

 

A részvényvásárlás előtti időszaktól kezdődően folyamatosan sokmilliárd forintos fejlesztéseket ígérgetett a társaság a Siotour ingatlanainál, így 2005. április 4-i újságcikkben azt adják hírül, hogy

„A többségében angol és magyar pénzügyi befektetőkből álló új tulajdonosi kör, a SCD Holding 50 milliárd forintos fejlesztést ígért a következő öt-hat évben a megvásárolt ingatlanokon.”,

 

majd rávették a Magyar Országgyűlést arra, hogy az alapos környezetvédelmi tanulmányokkal alátámasztott 2000. évi CXII. törvényt, - Balaton törvényt  - úgy változtassák meg, hogy a 19. § 1. bek-ben megjelölt addigi 10 % helyett 15 %-a legyen beépíthető terület a közvetlen Balaton-part kapcsolattal rendelkező kemping esetében.

Erre mondható az, hogy testre – SCD Holding érdekére – szabott törvénymódosítás történt egységes parlamenti akarattal.

 

 

Ezzel a törvénymódosítással érintett Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozóan pedig a Balaton Fejlesztési Bizottság 2007-től 2013-ig hatályos olyan Balaton Régió Fejlesztési tervet dolgozott ki, melynek pénzügyi adataiból az állapítható meg, hogy ezidő alatt ennek a területnek fejlesztésére  a Magyar Állam 23 milliárd 779 millió forint támogatást nyújt, valamint 32 milliárd 756 millió forint értékben beruházást eszközöl.

 

Magyarázataként pedig ennek az állami kiadásoknak az alábbiak olvashatók:

 

 

„Mivel a Balaton Régió főként az idegenforgalmi bevételeinek köszönhetően jelentős tényezője nemzetgazdaságnak, kiemelt fontosságú a térség folyamatos fejlesztése.”

 

 

Magyarul tehát azzal indokolják az összesen több mint 55 milliárd állami kiadást a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre, mert ezáltal később a nemzetgazdaságban jelentős többletbevételre számit a Magyar Állam. 


[A levél megkurtítva]  Egész levél megtekintése 

Az egész levél tartalmából kiderül, hogy a nemzetgazdaságban jelentős többletbevételre számító Magyar Állam helyett Off Shore cégek tulajdonába került minden vagyon és semmiféle adó nem folyik be a magyar államkasszába a mai napig sem! NO BRAVO!

 


 

Hétpróbás politikusok kukucskálnak ki az új civilek mögül

 
 
frissült
Az egyik magasztalja Orbán Viktort, és sportot űz abból, hogy Gyurcsány Ferenccel ijesztget. A másiknak se Gyurcsány, se Orbán nem kell, és szakítana az elmúlt húsz évvel, miközben lépten-nyomon a Fidesz ellenzékéhez sodródik. Két, magát nagyrészt a politikától függetlennek mondó szervezet egyre zajosabb és egyre durvább csatáját hozta az ősz. Megnéztük, hogy kik bújtak az új civil mozgalmak mögé.

Az ország erkölcsi romlása ellen harcolnak, le akarnak számolni a rendszerváltás óta eltelt 22 év politikai hazugságaival, és mindezt az életükért tenni akaró civilek nevében tennék. Jelszavak szintjén ennyi a közös abban a két kiterjedt és egyre aktívabb szerveződésben, amely ősszel felforgatta az egyre unalmasabb politikai életet.

A Haza és Haladás Egyesület és az abból kinövő Együtt 2014 mozgalom megbuktatná a kormányt, mert károsnak tartja a működését. A Civil Összefogás Fóruma és a hozzá több szálon kapcsolódó, a kormányt támogató Békemenet viszont mindenkit arra figyelmeztet, hogy a Haza és Haladással lényegében Gyurcsány Ferenc szelleme térne vissza. Hogy ezt bebizonyítsák, ősszel kemény kampányt is indítottak, amiről a Haza és Haladás alelnöke kijelentette, hogy a kormány pénzeli.

De vajon ki honnan jött, és kinek milyen a viszonya ahhoz a múlthoz, amellyel most leszámolna?

Akikből egy fél kormány összeállna

Minden "hazáját szerető és tettre kész demokrata" támogatására számít az októberben alapított Haza és Haladás Egyesület, amelynek legismertebb arca az elnöke, Bajnai Gordon volt kormányfő. Az alapítók között messze nem Bajnai az egyetlen politikus, listájukból akár egy kormány névsora is összeállna. Bajnai több egykori miniszterét is az egyesületbe csábította, a volt kormányfő támogatói között megtalálható Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter, Balázs Péter korábbi külügyminiszter, illetve a Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere, Bárándy Péter is.

Az egyesület a megalakulásakor közleményben tudatta, hogy "az új politikai korszak nemzeti céljait nem jelölheti ki és nem képviselheti csupán egyetlen erő", ezért az egyesület beszállt az Együtt 2014 szövetségbe, amely a kormány leváltására készül. Az MSZP még nem tudja, hogy csatlakozzon-e hozzájuk, egyelőre csak tárgyalnak erről, de így is több jelenlegi MSZP-tag van már a Haza és Haladásban. Az alelnök Szigetvári Viktor két szocialista választási kampányt is irányított, nem titkolja, hogy jelenleg is tagja még az MSZP-nek. Szintén MSZP-tag a Haza és Haladás alapítói közül Falus Ferenc egykori tiszti főorvos és Haris Éva, aki az év elején még az MSZP választmányának elnökhelyettese volt (alapító volt Bitó László író-orvoskutató, Felcsuti Péter, a bankszövetség korábbi elnöke, Kalmár Péter, Korányi Dávid, Gyurkovics Tamás, Simó György, Simon László és Vörös T. Károly, a Népszabadság volt főszerkesztője is).

Akik odasodródtak az MSZP mellé

Az Orbán-kormány nyugdíjintézkedései ellen tüntető bohócforradalmárok tavaly októberben alapították a Szolidaritást, amely pártoktól semleges egyesületként hirdeti magát a kezdetek óta. Az Együtt 2014-et alapító Szolidaritás elnöke, Kónya Péter tavaly decemberig a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének (FRDÉSZ) elnöke volt, míg a Szolidaritás másik alapítója, Árok Kornél korábban egy tűzoltó-szakszervezetet vezetett (Árok az idén otthagyta a Szolidaritást, és saját pártot alapított).

A Szolidaritás elnökségében elsősorban szakszervezeti vezetők és tagok találhatók, egyetlen kapcsolatuk a politikával, hogy az egyesület több vezetője szoros kapcsolatot tart fenn Mesterházy Attila pártelnökkel, és a Szolidaritás megalakulása idején Kónya Péter és Árok Kornél heti rendszerességgel egyeztetett az MSZP elnökével a párt egyik vezetője és a Szolidaritás tagjai szerint is. Az [origo] egy MSZP-s elnökségi tagtól úgy tudja, hogy még az idén kora ősszel abban egyezett meg az MSZP és a Szolidaritás vezetése, hogy a párt és az egyesület választási szövetséget köt, és jövőre jelentik be, hogy közös jelölteket indítanak a 2014-es választásokon.

Erre egy közös szeptemberi fővárosi fórumon Molnár Zsolt budapesti MSZP-elnök és Székely Sándor, a Szolidaritás társelnöke is célzott, amikor azt mondták, elkötelezettek azért, hogy "a következő országgyűlési választáson egymással összefogva próbálják leváltani a jelenlegi kormányt". (A fórumon részt vett Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke is, aki szintén támogatta az összefogást azért, hogy leváltsák az Orbán-kormányt.) Bajnai Gordon és az Együtt 2014 megalakítása végül felborította ezt a forgatókönyvet, mert az MSZP-nek most már nemcsak a Szolidaritással, hanem a három szervezetből álló mozgalommal kell megegyeznie a közös indulásról és jelöltekről.

Akik megelégelték a várakozást

Az Együtt 2014 mozgalom alapítói közül talán a Milla (az Egymillióan a Magyar Sajtószabadságért nevű szervezet) tartotta magát legtávolabb a politikától. A korábban a drogliberalizációért harcoló Juhász Péter által vezetett egyesület egészen október 23-ig tiltakozott az ellen, hogy politikusok felszólaljanak a rendezvényeiken.

Most viszont megtört a jég, hiszen Bajnai Gordon volt kormányfő éppen a Milla rendezvényén tért vissza a politikába, és itt jelentették be az Együtt 2014 megalakulását. Szintén a Milla rendezvényén szólalt fel Tamás Gáspár Miklós filozófus, aki a rendszerváltás után egy ideig az SZDSZ Országos Tanácsának elnöke is volt, 2009-ben pedig a Zöld Baloldal nevű szélsőbaloldali párt elnöke lett. A jelenleg a parlamentben politizáló politikusok viszont a közönség soraiba szorultak, a rendezvényen viszont megjelent több MSZP-s és LMP-s képviselő is.

Aki már 2009-ben új kormányt akart

A másik csoportosulás még szerteágazóbb, legtöbbet szereplő arcai a 2009 áprilisában létrejött Civil Összefogás Fóruma és a kormány mellett kiálló Békemenet kitalálói.

A Civil Összefogás Fórumot 2009-ben alapította Fricz Tamás politológus, hivatalosan a civil kezdeményezések lehetőségeinek kiteljesítésére. A szervezet azzal a szándékkal alakult, hogy "erősítse a magyar civil társadalom értékkifejezését és érdekérvényesítését". A Gyurcsány-kormány bukása után azonnali előrehozott választásokat követelt.

A CÖF kezdetektől fogva politikai állásfoglalásokat tett, a 2010-es választások előtt több kormányellenes megmozdulást szervezett, Fricz pedig azt nyilatkozta, ha máshogy nem megy, az utcáról kell kikényszeríteni a kormányváltást. A CÖF honlapja szerint 240 szervezet támogatja őket, többségük polgári kör, de köztük van az Orvosi Kamara, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Trianon Társaság és a Professzorok Batthyány Köre is.

Akit nagyra értékel a kormány is

A CÖF másik alapítója Csizmadia László. Ő a felelős kiadója annak a lapnak, amelyben a CÖF a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány tevékenységének káros voltát bizonygatja. A 2010-es választások előtt rendszeresen szerepelt az akkori kormányokat bíráló fideszes politikusokkal közösen fórumokon (a CÖF első említése az MTI archívumában egy olyan rendezvény volt, ahol Csizmadia szerepelt együtt Budai Gyula jelenlegi agrárállamtitkárral, korábbi elszámoltatásért felelős kormánybiztossal és Kondor Katalinnal, az Echo Tv műsorvezetőjével). Csizmadia 2008-ban társszerzője volt a Magyar Nemzetstratégia című könyvnek, ma már alapító tagja több egyesületnek és tagja volt az Országos Kereskedelmi Szövetség elnökségének, de erről a posztjáról egy éve távozott. Mint a Civil Összefogás alapítója ez év márciusa óta ő a civilszervezetek állami támogatását szervező, idén 3 milliárd forintból működő Nemzeti Együttműködési Alap elnöke.

(Cikkünkben korábban az szerepelt, hogy Csizmadia a BGF docense, hogy a Nemzeti Szociáldemokraták nevű párt alapítója, amiről egy interjúban azt mondta, azért alapítottak pártot, mert szerinte a párton kívüli szerveződéseknek semmiféle ráhatásuk nincs a politikára. Azt is állítottuk, hogy Csizmadia korábban a MIÉP pártigazgatója is volt, később azonban kilépett a pártból. Ezek az információk tévesek, a hibákért Csizmadia László és olvasóink elnézését kérjük.)

Szerződés a kormánnyal
A civil összefogást a kormány is fontosnak tartja, méghozzá annyira, hogy novemberben Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes stratégiai megállapodást kötött a CÖF szervezeti alapját adó Civil Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal, amelynek elnöke Csizmadia László. A megállapodás szerint "a társadalmi egyeztetés a jó állam alapvető feltétele, mert elősegíti a jó minőségű, az életviszonyoknak megfelelő jogszabályok megalkotását, valamint a jogszabállyal érintett társadalmi rétegek képviseletét". További részletek itt.

Bayer Zsolt Fidesz-alapító, 1993-ig a párt sajtófőnöke, 1998-tól két évig a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal főtanácsadója volt. 2007 óta dolgozik a Magyar Hírlapnál. Írásaiban legtöbbször kiáll a kormány politikája mellett, ma is tagja a Fidesznek. Bencsik András 1997 óta a Fidesszel szimpatizáló Demokrata főszerkesztője. 1992-től az MDF tagja volt, de 1995-ben kizárták a pártból, mert bírálta a párt vezetését és a kormányt. 1998-ban a KDNP képviselő-jelöltjeként tért vissza, de nem jutott be a második fordulóba. Később a Fidesz kulturális tagozatának lett a tagja. Az egyik alapító tagja volt a Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek is, amelyből később kinőtt a Magyar Gárda Mozgalom, de alig fél évvel később kilépett.

Bencsik az első, 2012. januári békemenetről azt mondta, hogy "igazából ez a dolog magától szerveződik. Benne volt a levegőben, hogy az emberek menni akarnak valahova, mi csak megmondtuk, hogy honnan hova." A menet kiállás volt "elsősorban és határozottan Orbán Viktorért, másodszor a kormányért és Magyarországért, harmadsorban mindnyájunkért".

forrás: origo.hu (nonprofit.hu)

Hírlevél rovat: 
 

 2013.július 14.