Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lesz-e Magyarországon garantált Alapjövedelem?

2013.07.16

Bízni kell az emberekben!

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

Társadalmi Kiegyezést kezdeményez a Kulturális Kreatívok2009

 

Lesz-e valaha Magyarországon garantált Alapjövedelem?

Társadalom: A magyar kormány az eddigi intézkedéseivel azt deklarálta, hogy nincs dolga a szegényekkel!

 

A nagy tömegek még bíznak benne, hogy Orbán Viktor belátja a tévedését, elnézést kér a 4 millió éhezőtől és megjön a józan esze, valóban a magyar emberek érdekeiért áll ki! Erre kapott ugyanis felhatalmazást a nagy tömegektől 2010-ben!

 

Most még nem késő! Az elszegényedettek bizalma még adott és elnyerhető. Az pedig jogos társadalmi igény, hogy legyen Magyarországon garantált Alapjövedelem!

 

A kérdés csak az, megkapják-e a bevezetésének a jogát a jelenlegi politikai szereplők.

 

Az Európai Unió folyamatosan napirenden tartja azt a kérdést, hogy miként lehet csökkenteni a tagállamokban a szegénységet. Ezt a szándékot elvileg a tagállamok is osztják, hiszen 2010-ben valamennyien aláírták, hogy 2020-ig összesen húszmillióval csökkentik a szegénységben élők számát.

|Forrás Népszabadság| 2013. július 16.

Magyarország ennek keretében arra tett ígéretet, hogy félmillió embert emel ki a szegénységből – e kötelezettséget Balog Zoltán, a humántárca minisztere írta alá. Andor László szociális ügyekért felelős uniós biztos több fórumon is felhívta a figyelmet azokra a bizottsági ajánlásokra, amelyek segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a közpolitikát a válsággal küszködő tagállamok úgy alakítsák, hogy az a szegények, sérülékeny társadalmi csoportok megóvását szolgálják. 

Az Európai Bizottságban is egyre gyakrabban kerül elő a minimumjövedelem kérdése.

(Hegyi Gyula: Garantált minimumjövedelem mindenkinek? Népszabadság, június 28., http://nol.hu/lap/forum/20130628-garantalt_jovedelem_mindenkinek)

Mivel azonban a szociális juttatások mértéke, a jóléti rendszer kiterjedtsége – így a szociális minimum garantálása is – tagállami hatáskör, az unió a minimumjövedelmet direktívaként előírni nem tudja.

Az EU szociális bizottsága ennek ellenére határozottan képviseli, hogy kívánatos lenne, ha Európa-szerte fontolóra vennék a tagországok azt, hogy a szegényeknek garantált minimumjövedelmet biztosítsanak.

Erre a feladatra alakult az „Európai Minimumjövedelem Hálózat”, amely bizottsági támogatással kétéves projektet valósít meg. A cél: társadalmi és politikai támogatást teremteni az Európai Unió tagállamaiban.

A projektben ezek mellett öt országban – köztük Magyarországon – speciális munka is zajlik: tényfeltárás és helyzetértékelés. A projekt hazai koordinációját a Magyar Szegénységellenes Hálózat végzi. A szervezet nemrégiben konferenciát tartott a magyar helyzetről, a szociális minimum garantálásának lehetőségeiről.

Ellenkező irányban


Senkit nem tartanak vissza a „hatékony” munkától
Fotó: Móricz Simon
Bár az uniós ajánlások a szegények védelméről szólnak, Magyarország a szociálpolitikában nem követi az európai trendeket – épp ellenkezőleg.

Az Eurostat adatainak elemzésekor megállapítható, hogy a válság óta eltelt években Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában és Romániában csökkent a szegénység, a tagállamok zömében stagnált a helyzet, Magyarországon, Litvániában, Bulgáriában, Észtországban és Lettországban viszont elszabadultak a jövedelmi egyenlőtlenségek, mélyült a szegénység. Vagyis: az uniós országok többségében működik a társadalmi szolidaritás: a gazdasági válság begyűrűzése ellenére növelték a GDP-arányos szociális kiadásokat, és ezzel megvédték az embereket a szegényedéstől.

Néhány ország viszont – köztük Magyarország – nem így tett.

A szociálpolitikai fordulat azonban nem Orbán Viktor kormányra lépését követően következett be, hanem Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. Az ő kormányzása alatt vezették be az egy család-egy segélyezett elvet, akkor vezették be az Út a munkához közmunkaprogramot, amely a Fidesz verziójának 1.0-s elődje volt.

Alapjövedelem – aláírásgyűjtés már 27 országban

A kezdeményezés részletei és aláírási lehetőség: itt.

Az interneten megkezdődött az Alapjövedelem érdekében indított aláírásgyűjtés mind a 27 uniós tagországban. Az irigység kultúrája lehet az egyetlen akadálya, ami  egy szégyenteljes társadalmi norma. Évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozta meg. Egy egészségesen működtetett polgári demokráciában közakarattal könnyedén átsorolható a deviancia kategóriába.

Az aláírásgyüjtés helyzetéről itt tájékozódhat.

Aláírási lehetőség itt.

 

A politikán múlik

A minimumjövedelemről szóló konferencián Ferge Zsuzsa szociológus elemezte a helyzetet.

Álláspontja szerint Magyarországon a szociális ellátások elszakadtak a létminimumtól: a juttatásokból még csak az alapkiadásokat sem lehet fedezni.

A minimumjövedelem bevezetésének pedig maga Orbán Viktor az akadálya.

Orbán a jóléti állam fogalmának végéről beszélt, és arról, hogy e helyett munkaalapú társadalmat kell építeni, amelyben nem jogokkal, hanem érdemekkel lehet jogosultságot szerezni szociális ellátásokra.

Orbán Helsinkiben büszkén vallotta: úgy alakította át Magyarország szociális rendszerét, hogy az többé „senkit nem tart vissza” a munkától.

Hatékony mondandó ez egy olyan országban, ahol az emberek 90 százaléka létbizonytalanságban él, a társadalom fele pedig rosszabbul, mint a rendszerváltás idején.

Néhány évvel ezelőtt még a magyarországi szegénység lényegében megegyezett az uniós átlaggal.

Csakhogy az egykulcsos adó bevezetése ötszázmilliárd forintot csoportosított át a rosszabb jövedelműektől a jobban élők irányába , valamint a közmunkabér drasztikus csökkentése (ez a KSH által egy főre meghatározott létminimum összegének mindössze a hatvan százaléka) megtette a hatását.

A szegénység megfékezhetetlennek tűnő elszabadulásának oka az is, hogy a családi pótlék összege 2008 óta változatlan, a tartós munkanélküliek segélye pedig 28 ezer forintról 22 ezerre csökkent.

A rendszeres gyerekvédelmi támogatást tavaly óta Erzsébet-utalványban kapják a családok, ami egy pénzforgalomra épülő piacgazdaságban nemcsak szabadságkorlátozó, hanem megalázó intézkedés! Az öt-hatszázezer nyilvántartott munkanélküli fele pedig semmilyen ellátást nem kap! 

A KSH számításai szerint egy egyedülálló, munkaképes korban lévő felnőtt havi létminimuma 88 ezer forint.

Ezt az összeget még a nettó minimálbérrel sem lehet megkapni.

Egy négygyerekes családnak 320 ezer forintra lenne szüksége a minimális szükségletek kielégítéséhez, ehhez képest a családi ellátásokkal, ingyenes iskolai étkezéssel ennek az összegnek a felét sem érik el a juttatások.

Nemcsak arról van szó, hogy mindössze a szükségletek felét fedezi az ellátás, hanem arról is, hogy mindezt a kormány helyesli – mondta Ferge Zsuzsa, aki hangsúlyozta, hogy akkor azokról a szegényekről még nem is beszélt, akik dolgoznak. Az alacsony keresetre ugyanis semmilyen pénzbeli kiegészítés nem jár.

A szociológus meggyőződése ugyanakkor, hogy Magyarország nem annyira szegény, hogy ne tudna minimumjövedelmet biztosítani a polgárainak, ennek bevezetése csak politikai akarat kérdése.

Akadály az alaptörvény

Misetics Bálint szociálpolitikus a minimumjövedelem bevezethetőségének magyarországi lehetőségeiről – pontosabban: inkább az akadályairól – beszélt. Ezzel kapcsolatban a Budapest Intézet készít elemzést. Az akadályok egyik legfőbbikeként az alaptörvényt említette, amelyből kikerült – a köztársasági alkotmányban még meglévő – a szociális biztonsághoz való jog, akárcsak a társadalombiztosítás. Misetics hangsúlyozta, ezek nem szimbolikus alkotmányos jogok, hiszen hiányuk a későbbi alkotmánybírósági esetjog kapcsán gyakorlati jelentőségűvé válhat. (Az alkotmánybíróság a társadalombiztosításhoz és a szociális biztonsághoz való jogot az alkotmányból levezetve tudta megvédeni.) Az alaptörvény mindemellett kimondja a szociális ellátások feltételes jellegét, ami – így Misetics – „nem szokványos” az európai uniós tagállamok alkotmányában. A szociálpolitikus azt is elmondta, hogy bár Orbán Viktor az elmúlt hónapokban valóban többször is beszélt a jóléti állammal való szakításról, de ez nem azt jelenti, hogy a kormány ténylegesen lebontotta volna a jóléti állam kereteit – azokat inkább csak arrébb tolta. Példaként említette, hogy az állam a középosztályt nyíltan támogatja az újraelosztáson keresztül, ezzel szemben viszont sem a szegénység csökkentése, sem az esélyegyenlőség előmozdítása nem jelenik meg a közpolitikájában.

Fizessenek a jobban élők

Egy 2011-ben készült közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 94 százaléka egyetértett abban, hogy a szegénység problémája sürgős intézkedéseket kíván, a jobb módúak fizessenek több adót. Kétharmaduk szerint az állam keveset költ a szegényekre, 81 százalék viszont a munkalehetőség biztosítását nevezte meg a kilábalás útjának, és ezzel a 27 uniós tagország közül a legmagasabb arányt érte el Magyarország. A kutatásból az is egyértelműen kiderül: a magyarok a segélyezéssel szemben bizalmatlanok, a juttatásokat feltételekhez kötnék. Ez a vélekedés pártpreferenciától szinte teljesen független: nagyon jelentős támogatottsága van ugyanis annak, hogy a segélyeket feltételekhez kössék. (Ó. M. D.)

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

Megjegyzésünk:

A ma még jobban élőket sem menti meg semmi attól, hogy ne jussanak az elszegényedettek sorsára... Nagy tömegek fizetőképessége nélkül ugyanis egyetlen gazdaság sem válhat működőképessé! A nagy tömegek fizetőképessége nélkül továbbra sem kerül adósságmentes pénz a gazdaság természetes körforgásába!

Magyarország teljes gazdasága az összeszerelésre és a legalacsonyabban díjazott bérmunkára épül! Nincs termelés és nincs működő gazdaság! Egy ország vagyunk, ahol a legnagyobb foglalkoztató maga az állam! A gazdaságba irányuló transzfer haszna a magánzsebekbe vándorol oly módon, hogy 225 foglalkoztatottra 137 minimálbér kifizetése jut.

A hallgatag és a politizálástól magát elhatároló lakosság van annyira bölcs, hogy továbbra is támogatja a polgári kormány újabb 4 évi munkáját, de az FNA bevezetésének az elfogadása jogos társadalmi elvárás miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni! A drasztikus elszegényedés megindulása a 2008-as pénzügyi és gazdasági válsághoz köthető. A válságnak négy periódusa volt eddig Magyarországon. 2008. második felében tört ki a pénzpiaci válság, amely a megtakarítással rendelkezőket érintette. 2008−2009-ben visszaesett a foglalkoztatás, nőtt a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan a devizahitelek problémája is élesen megjelent. 2009−2011-ben az állami kiadásokat erőteljesen csökkentették, miközben nőttek a lakossági elvonások. Az egykulcsos SZJA bevezetése hátrányosan érintette az alacsony keresetűeket. 2011−2012-ben egyértelműen szűkítették a szociális és egészségügyi kiadásokat. A háztartások közel 81 százalékának nincs annyi tartaléka, hogy egy váratlan, nagyobb kiadást – 100 000 Ft nagyságban – ki tudjon fizetni. A fűtés hiánya 20 százalékról 27 százalékra nőtt az elmúlt két év alatt.

A válság elmúlt öt évében azok a negatív tendenciák erősödtek fel még jobban, amelyek a társadalom alsóbb rétegeit érintik hátrányosan. A szegénységnek nem csak a mértéke, hanem mélysége is hatalmas ütemben nőtt. Különösen jelentős volt a szegénységi kockázat növekedése a gyermekek és a fiatalok, az alacsony iskolázottságú és a roma háztartásfővel élők körében, valamint azok között, akik olyan háztartásban élnek, ahol a háztartásfő munkanélküli vagy inaktív.

A parlamenti pártok lemondtak a leszakadó rétegek felzárkóztatásáról, hiszen egyik pártnál sem jelent meg átfogó program a leszakadás további megakadályozására. Ha a folyamatokat nem tudja megfékezni az elit, akkor a szélsőséges politikai erők komolyan profitálhatnak ebből. forrás: Totyik Tamás

 

FELTÉTEL  NÉLKÜLI  ALAPJÖVEDELEM

Kezdeményezők

Az Európai polgári kezdeményezés  előterjesztői a következő 15 EU tagállam polgárai (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország,Görögország, Hollandia,  Írország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország,) A kezdeményezők több különböző kultúrát, nyelvet, társadalmi csoportot valamint politikai és vallási / filozófiai nézetet képviselnek, de az előterjesztett kezdeményezést mind elfogadják, mint egy hosszú távú megoldást.

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem meghatározása

A feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) nem helyettesíti a jóléti államot, hanem a jelenlegi kompenzációs (kiegyenlítő) modellt alakítja át egy emancipációs (egyenjogúsító) jóléti államra. Az emancipációs Feltétel Nélküli Alapjövedelem a következő négy jellemzővel határozható meg:egyetemes (általános), egyéni (személyes), feltétlen, és elég magas ahhoz, hogy biztosítani tudja a méltóságteljes életet és a társadalmi részvételt.

Egyetemes: Alapvetően minden személy életkortól, származástól, lakóhelytől, foglalkozástól, stb. függetlenül jogosult lenne erre a juttatásra. Ennek következtében jogot formálunk egy európai szintű, garantált, feltétel nélküli alapjövedelemre.

Személyes: Minden embernek - férfinak, nőnek és gyermeknek - joga van alapjövedelemhez, tehát ez határozottan nem egy családnak vagy háztartásnak jár. A Feltétel Nélküli Alapjövedelem független a családi állapottól, élettársi kapcsolattól, a jövedelemtől vagy a háztartásban élők és családtagok vagyoni állapotától.

Ez az egyetlen módja annak, hogy az egyén magánélet létfenntartása más személyek, intézmények kontrolljától független legyen. Ez  teszi lehetővé az egyén számára, hogy sorsa alakításában saját döntéseket hozhasson. 

Feltétlen: Az alapjövedelmet alapvető emberi jognak tekintjük, amely nem függ semmilyen előfeltételtől. Független a munkaviszonytól, egyéb önkéntes közösségi szolgálattól, hagyományos nemi szerepektől. Nincs alávetve jövedelmi, megtakarítási illetve ingatlan tulajdonlási korlátnak. Elég magas a társadalmi részesedéshez: Az összegnek biztosítania kell a tisztességes megélhetést, amely kielégíti az egyén társadalmi, szociális és kulturális igényeit az érintett országban.

Meg kell akadályoznia az anyagi szegénységet, és lehetőséget kell teremtsen a társadalmi részvételre. Ez azt jelenti, hogy a nettó jövedelem legalább a szegénységi küszöbszinten kell legyen, amely az uniós normák szerint megfelel a nemzeti nettó átlagjövedelem 60%-ának. Különösen azokban az országokban, ahol a többségnek alacsony a jövedelme, és ezért az átlagjövedelem is alacsony, egy alternatív összehasonlítást (pl.fogyasztói kosár) kell alkalmazni annak meghatározására, hogy az alapjövedelem összege garantálja a méltóságteljes életet, az anyagi biztonságot és a teljes körű társadalmi részvételt.

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem indoklása

A jelenlegi foglalkoztatási modellek és az elégtelen (mert feltételes, rászorultságot ellenőrző, nem elégséges mértékű) jövedelmi és újraelosztási rendszerek eredményeként elengedhetetlennek tartjuk a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetését az alapvető emberi jogok biztosításához, különös tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájában is deklarált méltóságteljes élethez való jogra.

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem gátat szab a szegénységnek és lehetőséget biztosít mindenkinek a saját élete szabad alakítására, valamint a társadalmi tevékenységekben való szabad részvételre.

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem enyhíti a társadalmi megosztottságot, segít elkerülni a visszaéléseken és irigységen alapuló vitákat és azok következményeit, valamint visszanyesni a feleslegesen költséges, elnyomó, ellenőrző és felügyelő bürokráciát.

Miután mentes minden megkülönböztetéstől és megbélyegzéstől, a Feltétel Nélküli Alapjövedelem kiküszöböli a rejtett szegénységet és az ebből következő különböző problémákat is. A Feltétel Nélküli Alapjövedelem folyománya a társadalmi szabadság. Segít a polgároknak azonosulni az Európai Unióval, valamint biztosítja politikai jogaikat. Támogatja az alapvető jogok megvalósítását. "Az emberi méltóság nem csupán egy alapjog, hanem a legalapvetőbb; az összes többi erre épül." (hivatalos magyarázat az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. cikkéhez).

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetésének az előkészítése az Európai Unió tagállamainak a hatáskörébe tartozik. Nemzetközi tanulmányok szerint a Feltétel Nélküli Alapjövedelem finanszírozásának többféle módja is lehet. Erre ez a polgári kezdeményezés nem tesz javaslatot.” -

Forrásképzés: Társadalmi  viszontbiztosításként működő alap - közfizetőeszköz - közjövedéki "egységcsomag"  bevezetéséről lehet szó a gyakorlatban. Társadalmi tőke összesérték  fedezet alapján létrehozható intelligens -adósságképzés nélküli -  visszacsatoló jellegű forrásbővítéssel.

Mindenkinek természetes joga van a tisztes megélhetéshez! 

Alapjövedelem – aláírásgyűjtés már 27 országban

A kezdeményezés részletei és aláírási lehetőség: itt.

 

 

OLVASS TOVÁBB

Miként is álljunk hozzá az ALAPJÖVEDELEM kérdéséhez

Mit kell tudni a Feltétel Nélküli Alapjövedelem elképzelésről

FNA - Gyakran Ismételt Kérdések

Megalakult az Első Feltétel Nélküli Alapjövedelem Egyesület

 

A magyar lakosság választási ígérete 2014-re!

2013.07.18

 A négymillió éhező állampolgár választási ígérete 2014-re: így vagy úgy, de lesz Magyarországon garantált ALAPJÖVEDELEM!

Még csak sok ész sem kell ahhoz, hogy ezt a megállapítást a politikusok tényként fogják fel és a saját jól felfogott érdekükben tényként kezeljék. Az éhező embereket nem érdekli az a színjáték ami a közpénzekből finanszírozva zajlik a politika színterén. A dolgok természetes menete, hogy nem a farok csóválja a kutyát...

Jogos lakossági igény a nagy tömegek fizetőképességének a növelése, a korrupció megszüntetése, az adófizetők pénzéből fölöslegesen fenntartott bürokrácia és intézményrendszer leépítése egyszer és mindenkorra, valamint a munkavállalói kiszolgáltatottság megszüntetése egyetlen intézkedéssel! Ez a megoldás pedig az FNA!

A közpénzekből az Alapjövedelemre is telne!

 

Ennél az egyetlen magáncégnél 225 foglalkoztatott éves bérköltége 137 minimálbért tesz ki! Csavar benne, hogy közpénzekből nyer forrásokat!

Ezt is megoldja az ALAPJÖVEDELEM bevezetése


 Épül a "munkaalapú" rabszolgaság az FNA bevezetése helyett!

A hatalom csak önmagát szereti? – Tanúvallomások a megélhetésről
 
2013-07-25 10:29:37
A hatalom csak önmagát szereti? – Tanúvallomások a megélhetésről

A hatalom csak önmagát szereti? – Tanúvallomások a megélhetésről

Nem tudom, meddig lehet még nyomorban tartani az embereket. A kilátástalanság, az elutasítás, a látszatintézkedések, az empátia hiánya jön le felénk, szürke emberekhez a hatalomtól. Körülöttünk az emberek mind megértőek nehéz sorsunk iránt, a hatalom meg csak önmagát szereti? – írta a Magyar Szociális Fórumnak az egyik honfitársunk a sok közül, akik tanúvallomásukban beszámoltak a társadalmi mozgalomnak, hogyan élnek.
 
75 éves leszek – folytatja a levél. Évek óta nem voltam nyaralni, még egy napra sem, pedig ingyen utazom. De másra nem telik. Színházban már öt éve nem voltam. Egyetlen „dőzsölésem”, hogy megveszem a gyógyszereket és a teákat, hogy túléljem az életemet, és élelmiszert vigyek munkanélkülivé lett tanár fiamnak – áll az asszony levelében.
 
Egy kis faluban élő édesanya a következőt írta: Férjemmel és 3 középiskolás lányommal élünk. A férjem közmunkás, az ÁHT-ét szüneteltetik, ezért én nem kaphatok szociális segélyt, mivel egy háztartásban csak egy jogosult rá. Akárhova írtam, mindenhol csak a linket küldték el, a törvényről, de érdemleges válasz sehonnan nem jött. Az összes jövedelmünk 49000+48000 családi pótlék! Van, hogy napokig nem tudunk venni kenyeret. Elhelyezkedni nem tudok, pedig napi szinten országosan küldözgetem az önéletrajzom. De még válaszra sem méltatnak. Az önkormányzatunk pedig elzárkózik. Rendkívüli gyermekvédelmit kaptam 6 ezer Ft-ot, ami szűkösen 3 napra elég volt. Azóta megint nincs semmi a szekrényben.
 
A helyzetünk kilátástalan – írja egy devizahiteles. A közművek felé rendszeres a tartozásunk, ennek következtében lassan egy éve leszerelték a gázóránkat, most a villanyszámlákkal és a vízzel küszködök. Télen nem telik tüzelőre sem. Még megpróbáljuk tartani magunkat, de már nem tudjuk sokáig.
 
- Elkeseredett egyedülálló édesanya vagyok, a lányomék devizahitelt vettek föl, amiből egy komfort nélküli házat vettek, azóta ők felújították, komfortosították, de már nem tudjuk fizetni a hitelt, a család minden fillérjét odaadtuk a banknak, miközben a vőm elveszítette a munkahelyét. Teljesen kilátástalannak tűnik a helyzet, félek, elveszik a házukat. Egyébként egy két szobás családi házról van szó, semmi luxus, ezt nyögjük 6 éve.
- Megszűnt a munkaviszonyom, szociális segélyen vagyok. Öcsém szakközépiskolát végzett, de nem kap munkát. Szerettük volna, hogy tovább tanuljon, de a továbbtanulásra félretett pénzünket már átutaltuk a banknak. Most már nincs miből fizetni a törlesztő részletet – írja egy másik devizahiteles.
 
- Az elején a törlesztő részlet 15 ezer Ft volt, ami mostanra 42 ezer Ft-ra nőtt. Ezt már nagyon nehezen tudom fizetni, mivel 90.000 Ft a fizetésem és mindent ebből kell fizetnem – számolnak be egy további levélben.
 
- Mivel munkanélküli vagyok, nem megy tovább. Munkát nem kapok, nem tudok többé fizetni.
 
- Ma megint az jár a fejemben, hogy mit adok enni a családnak? Férjem több mint fél fizetését elviszi a bank, nekem nincs munkahelyem mivel Borsodban hol is lenne, egy gimnazista gyerekkel. Lesz-e annyi sörös doboz a kukákban, hogy egy kenyérre való legyen? Ez jár a fejemben. Sajnos szégyen a kukázás, de nincs más lehetőség.
 
- Több évig munkanélküli voltam, feleségemnek sem volt munkája, háztartásbeli. Két kisgyermekünk van. Fél éve dolgozom, minimálbérért. Tekintve, hogy kilátástalan a helyzetünk, nincs reményünk arra, hogy a bank által soksorosan megemelt összegű törlesztést fizessük.
 
- Nagyon nehéz döntés után jutottam el, hogy írjak önnek! De annyira nehéz helyzetben élek beteg fiammal, aki most van leszázalékolás előtt! Én önkormányzati segélyt kapok. Ebből 15 ezer Ft hitelem van, és még a rezsi. Ha ezeket nem fizetem, hajléktalanok leszünk. Így élelemre már nem is marad pénz. Nagyon sokat éhezünk. Itt nálunk minden segítségforrást megjártam, eredménytelenül. Ez a falu hátránya. Itt sem munka, de semmi sincs, kérem.
 
- Adva van családunk, mint sok más több tízezer az országban. Két felnőtt, mi a párommal, és két gyermekem, akik közül már egyik nagykorú, de tavalyi érettségije óta nem talál munkát magának.  A párom munkanélküli, már évek óta, mivel szakmája ács, tetőfedő, bádogos, kőműves, magasépítő technikus, így nem tud elhelyezkedni, mivel 50 éves elmúlt. Én 80%-os rokkantként rokkant ellátást kapok. Ebből kell(ene) 4 embernek megélni. 
 
- Kézhez kaptam pontosan 980.499 FT hitelt. Ennyiért ma 4 milliót követelnek tőlem!
 
- Egyszerűen arra nincs pénzem a számlák és törlesztő részletek sakkozással történő fizetése után, hogy éljek, éljünk.
 
- Sajnos napról napra élünk, mert az első mindig a hitelek kifizetése, és a többiből, ha marad, élünk két gyermekünkkel együtt.
 
- Ez már uzsorakamat, kifizetni lehetetlen, még az unokáink unokái is fizetnék! Többször próbálkoztunk a banknál, hogy állítsa vissza az eredeti hitelt és fizetjük 80 ezer Forintjával, de mindig elutasítottak, semmiben sem segítőkészek! Négy kiskorú gyermekkel lakunk az ingatlanban, amit már végrehajtónak adtak át, nemsokára árverezik!
 
- Csak egy havi törlesztővel vagyunk elmaradva, de már nagyon nem tudjuk fizetni, illetve élni sem tudunk, mert a csekkeket sem tudom fizetni. Nyakig vagyunk az adósságban, a házat is fel kellene újítani, mert lassan ránk dől. Párom dolgozik csak, és az ő fizetését egybe viszi szinte minden hónapban a bank. Nagyon szeretnénk valami megoldást, de sajnos ügyvédet sem tudunk fogadni, mert nem tudnánk kifizetni az ügyvédi és egyéb költségeket.
 
- Már mindent megvonunk a családtól, hogy fizetni tudjunk. Nagyon félek, nem tudom, meddig bírunk még így élni.
 
 
 
Clara Kerekes A szegénység nem deviancia. Deviancia az, ha erre a statisztikai adatra a lakosság még jobban élő, ma még nem éhező 50 százaléka nem kapja fel a fejét és nem kezd el józan ésszel gondolkozni, például az FNA bevezetésében rejlő megoldási lehetőségekről. Az igazi baj majd akkor fenyegeti ugyanis a társadalmat, ha a már éhezők hívják fel a megoldási javaslataikra a figyelmet.... Az FNA egy tisztességes és humánus gondolat! A 15 Eu tagállam civil lakosságának, az értelmiséghez tartozóknak a fejében fogalmazódott meg.... Az éhezők nem hiszem, hogy ennyire humánusak tudnának lenni az elnyomóikkal szemben....
44573_636471123044217_668107964_n.jpg

ADD A VÉLEMÉNYED! El ne hidd, hogy csak egy kis pont vagy a világban!

A lakosság sokat tehet az érdekei érvényesítésére! Ez az a honlap, ahol aktuálisan közzétesszük a legfontosabb európai polgári kezdeményezéseket és törvénykezési eljárások előkészületeit, hogy a jövőben minden magyar állampolgár élhessen a demokratikus jogaival és kinyilváníthassa a véleményét! 

ITT írhatod alá a szupermarketek beszállítóit megvédeni hivatott levelet szeptember 5.-ig!

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

 

 

 

Kulturális kreatív az, akinek elege van

2013.07.07

Kik azok a kulturális kreatívok?

A másként gondolkodók konferenciákat tartanak, közösségeket építenek és etikus bankokat hoznak létre. Részvételi demokráciáról beszélnek, és hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb ötletekkel állnak elő. Úgy hívják őket: kulturális kreatívok, és jellemző rájuk, hogy – legyen szó természetvédelemről vagy pénzügyekről, munkáról vagy kultúráról – minden közösségi területen új utakat keresnek. Szószólói az ALAPJÖVEDELEM bevezetésének. Kulturális kreatív az, akinek elege van.

Nálunk az irigység kultúrája már devianciának minősül a mikroközösségeinkben

A Yagooft többnyelvű szociális hálón a mikroközösségek (te és a barátaid) egymással kommunikálnak, kereskednek, egymást védik és az emberiséghez kapcsolódva egy idő után önállóvá, önellátóvá válnak! 

Az 50 Dollar Deal program egyfajta mód arra, hogy nagy tömegek anyagilag megerősödjenek! Természetesen ingyenes felhasználóként is jól jársz, mert örökös online nyelvtanuló rendszer költözik az otthonodba a többi ingyenes szolgáltatásról már nem is beszélve!

Globális célunk az emberiség fizetőképességének növelésével lendületbe hozni a termelést, működésbe hozni az országok gazdaságát! 
Itt találod a mikroközösségeink meghívó linkjét. Természetesen a regisztrációt követően a te mikroközösséged meghívó linkje is felkerül a facebook oldalunkra. http://www.facebook.com/YagooftCulturalcreatives
A Yagooft Culturalcreatives Klub oldalán közzétesszük a te Yagooft meghívó linkedet, amennyiben az itt található linkek egyiként csatlakoztál. Várunk szeretettel a Kulturális Kreatívok2009 Group nemzetközi online baráti társaság szimpatizánsainak körében.

 

Választások 2014 - Lakossági szemmel

Az állam lehet a társadalmi átalakulás eszköze is

Az állam felruházása jogosultságokkal nem a tőke és a gazdasági uralom, hanem a nagy tömegek, a lakosság privilégiuma, joga és kötelezettsége

 

A magyar lakosság felismerte 2010-ben, hogy az alapvető társadalmi antagonizmus nem a kormányzás szintjén van. A megoldást tehát nem az államtól való eltávolodásban látta, amikor a kétharmados döntését meghozta.

 

A helyes irány továbbra is az állam megerősítése a jogaiban! Az állam a társadalmi átalakulás élére állhat, amennyiben él a nagy tömegek még megmaradt bizalmával.

 

A gazdasági antagonizmus az, amely ellen az államnak és a lakosságnak egymással együttműködve kell fellépnie.

Az állam dönthet úgy, hogy az egészséges társadalmi változások élére áll és a forradalom nélküli utat, az Alapjövedelem bevezetését mérföldkőnek tekinti amikor bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már egyre kevésbé képes megfelelni a polgári demokrácia normáinak!

 
 

A mappában található képek előnézete Magyarságtudat