Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 


 
A fenntartható energiafogyasztás – ESCO Szolgáltatások Kép
 
 
Az energia-megtakarításból megtérülő beruházásokat végrehajtó szolgáltatások
(Energy Saving Company)
az ESCO szolgáltatások.
 
 
Energiaspórolás
 
A fenntartható energiafogyasztáshoz nélkülözhetetlen beruházások pénzügyi kivitelezését és megvalósítását az Úgynevezett ESCO Szolgáltatások hivatottak segíteni.
 
Cél:      az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése!
 
 
Az ESCO szolgáltatások klasszikus esetben három szereplősek.
 
 1. A szolgáltató elvégzi a szerződött partner energetikai átvilágítását. A szerződött partner általában társasházi közös képviselő, vagy éppen önkormányzat.
 
 
 1. Az átvilágítást követően a szolgáltató – a finanszírozó pénzéből – végrehajtja a beruházást, kivitelezést, majd a későbbi években üzemelteti és karbantartja a rendszert.
 
 
 1. A szolgáltató által szerződésben garantált energia-megtakarításból a szerződött fogyasztó meghatározott és a szerződésben rögzített feltételek szerinti díjat fizet, amelyből az ESCO a kezdeti beruházáshoz szükséges hiteleket törleszti.
 
 
 
Az ESCO szolgáltatások finanszírozását 50 lakásos vagy annál több lakásos társasházak, lakótelepi épülettömbök energiatakarékos felújítása esetében célszerű lenne olcsó állami hitelből finanszírozni.
 
Az olcsó állami hitel kibocsátásához nem kell mást tenni, mint az alkotmányos rendnek megfelelően egyszerű többséggel módosítani kell a feles törvénnyel elfogadott MNB-törvényt úgy, hogy a monetáris felségjogok gyakorlása az államot illeti.
 
Ez esetben az állam - a kereskedelmi bankok bevonásával - olcsó és fedezett hitellel finanszírozza az ESCO szolgáltatásokat.
 
A hitelre a fedezet maga az épület. Az az épület, amelynek a garantált energia-megtakarítással járó felújítására az ESCO szolgáltató a hitelt felvette. Az az épület, amelynek a piaci értéke arányosan növekszik az energiatakarékos beruházás összegével.
 
A lakások tulajdonosai a hitel törlesztését és az ESCO szolgáltató havi üzemeltetési-karbantartási költségét kizárólag a korábbi energiafelhasználással járó megtakarítás összegéből fedezik!
 
Pld. a lakás fűtésszámlája az ESCO szolgáltató szerződésben rögzített kötelezettségvállalása mellett a korábbihoz képest 50 %- kal csökken.
A megtakarítás havi összegénél nem lehet magasabb a beruházás egy hónapra vetített hiteltörlesztő részlete és az ESCO szolgáltató egy hónapra vetített üzemeltetési és karbantartási díjának az együttes összege!
 
Az ESCO beruházás megvalósulása után a beruházás előtti fűtésszámlával megközelítőleg azonos összeget a lakás tulajdonosa a közös költségben fizeti.
 
Az olcsó állami hitelt maga a Társasház veszi fel.
A hitel fedezete maga az épület! 
Ebből logikusan következik, hogy az egyes lakások tulajdonosai a hitel törlesztését a közös költségben elszámolva teljesítik.
 
Ennek több előnye is van mind a lakástulajdonosra, mind a hitelezőre nézve:
 
1. Az ESCO szolgáltatással energiatakarékossá vált lakást a tulajdonosa eladhatja - amennyiben ez szükségessé válik -, hiszen az új tulajdonos a közös költségben fogja tovább fizetni a hitel törlesztését és az üzemeltetési-karbantartási költségeket.
 
2. A közös költség nemfizetése esetén a közös képviselő bírósági végzéssel ráterhelheti a lakás tulajdoni lapjára a fennálló tartozást.
 
Ez a konstrukció a hibátlanul és évtizedek óta akadálytalanul működik a tőlünk nyugatra fekvő szinte valamennyi  országban  Európa területén.
 

Persze Magyarországon az ESCO szolgáltatásnak ez a humánus és minden érdekelt fél számára előnyös változata

-  a jelenlegi magánbanki pénzteremtő rendszer fedezetlen, az 5 % banki tartalékrátának köszönhetően virtuálisan kibocsátott pénzből meghitelezve –

egyszerűen  nem valósítható meg!
 
 
Alapvető társadalmi és teljes körű lakossági érdek, hogy a közhatalom, vagyis az állam a monetáris felségjogok gyakorlásával közhitelt bocsásson a lakosság rendelkezésére az infrastruktúra fejlesztéséhez és az értékteremtő, az állam földrajzi területéről el nem vihető értékteremtő beruházások finanszírozásához!
 
Ebbe, a közhitelből finanszírozható körbe maradéktalanul be lehet és be is kell vonni az ESCO szolgáltatásokat.
 
 
Nem várhatjuk el, hogy a széleskörű lakossági igény megjelenése nélkül a politikai elit megteszi a szükséges lépéseket.
 
 
 
 
Az alábbi lépéseket kell egymás után és egymásra építve megtenni:
 
 1. A parlament egyszerű többséggel módosítja a feles törvénnyel elfogadott MNB-törvényt úgy, hogy az állam magához vonja a monetáris felségjogokat, amelyek eredetileg is az államot illetik!
 
 1. Át kell térni a külföldről behozott kamatozó, devizaalapú és magántulajdonú hitelpénz helyett a magyar munkával fedezett közpénz kibocsátására!
 
3.       Az államnak olcsó, jegybankpénzzel finanszírozott hiteleket kell a lakosság rendelkezésére bocsátania a reálgazdaság érték előállító tevékenységének a finanszírozására! (NEM a fogyasztás hitelezésére!)  
 
      
 1. A Központi Bank terjessze ki a hitelezési tevékenységét! Az egész gazdaság számára szükséges feladatok finanszírozásánál felhasznált pénzt a Központi Bank garantálja a kereskedelmi bankok felé!
 
 1. A gazdaság élénkítésének köszönhetően javul a vállalatok pénzügyi helyzete, megszilárdul a vállaltok fizetőképessége. Ennek köszönhetően a nekik hitelező bankok helyzete is megerősödik.

 

tovább -   Magyar munkával fedezett magyar pénzre kell áttérni!

 

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ha a polgári kormány nem lépi meg az FNA bevezetését, a szélsőséges politikai erők profitálhatnak: Friss látlelet a szegénységről!

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

 

 

 

 

"A+"-os házat épít? 2013.03.02.

Miért a CALEO az "A+"-os vagy passzívházak elsőszámú fűtési megoldása?

Az alacsony energiaigényű épületek fűtéséhez szükséges energia igen csekély így a költséges megoldások soha meg nem térülő beruházássá válnak.

A Caleo fűtésrendszerei gyorsan és alacsony beruházási költségek mellett kialakíthatóak, mindemellett az üzemeltetési költség terén kiemelekedően jó eredményeket érnek el.

 

0 Ft-os fűtésköltség?

Még a modern hőtermelővel ellátott költséges fűtésrendszerek és hőszivattyúk gazdaságosan működnek, addig a Caleo fűtés napelemmel kombinálva költségek nélkül üzemeltethető!


Az év folyamán a hálózatba visszatáplált energia a fűtési szezonban fedezi a fűtésre szánt energiát.

 

Egyszerűsített megtérülési számítás:

A számítás alapját egy az A+ besorolású 100m2 alapterületű épület adja (energia szükséglet fűtés célra 30kWh/m2 év, ugyanan ez passzív ház esetében szabvány szerint kevesebb mint 15kWh/m2 év)
 

 

   

 

1. Caleo fűtésrendszer kivitelezése
napelemes rendszer nélkül

 

 

Hőtermelő

Kondenzációs gázkazán

Caleo

Beruházási költség

2,100 000

800 000

Gáz tervezése + bevezetésének díja /
elektromos hálózatbővítés

700 000

130 000

Kémény kialakítása + kéménybélelés

500 000

0

Karbantartás 4 évente

80 000

0

Havi fűtésszámla

15 000

25 000

Összes költség a 4.év végén

3,740 000 Ft

1,530 000 Ft

Összes költség a 12.év végén

4,620 000 Ft

2,730 000 Ft

 

   

 

2. Caleo fűtésrendszer kivitelezése
napelemes rendszerrel kombinálva

 

 

Hőtermelő

Kondenzációs gázkazán

Caleo

Beruházási költség

2,100 000

2,600 000

Gáz tervezése + bevezetésének díja /
elektromos hálózatbővítés

700 000

130 000

Kémény kialakítása + kéménybélelés

500 000

0

Karbantartás 4 évente

80 000

0

Havi fűtésszámla

15 000

0

Összes költség a 4.év végén

3,740 000 Ft

2,730 000 Ft

Összes költség a 12.év végén

4,620 000 Ft

2,730 000 Ft

 

Az egyszerűsített számítás nem kalkulál az energiaár emelkedésekkel, ennek figyelembe vétele mellett a napelemes rendszer megtérülési ideje várhatóan mindössze 6-8 év !

 

 

 

Környezet- és természetvédelmi honlapok tematikus gyűjteménye. Ajánljon nekünk linket!

 

Energiahatékonyság  -   Linkgyűjtemény

 

Napelemes tetőcserép - Gyártás 2010-től - Szenzációs magyar találmány!

 

Gazdasági Minisztérium- A magyar energiapolitika energiatakarékosságra, energiahatékonyság-növelésre és megújuló energiaforrásokra vonatkozó része.

 

Energia Központ Kht.- A hazai energetikai szervezet honlapja cégadatbázisokkal, jogszabályokkal, fogyasztói tanácsadással.

 

Magyar Energia Brigádok (MEB)- Az Energia Klub lakossági programja az utólagos nyílászáró-szigetelésről.

 

Napenergia- Általános összefoglaló anyagok a megújuló energiákkal kapcsolatban Kis-Pap László gondozásában.

 

www.energobanking.hu- Energiahatékonysági beruházások finanszírozása, pályázati-, támogatott pénzintézeti és kibocsátáskereskedelmi források bevonásával.

 

CLIMATIZER PLUS - a környezetbarát szigetelőanyag- A CLIMATIZER PLUS egy újságpapírhulladék újrahasznosításával készült szigetelőanyag, ami kiemelkedő hő, hangszigetelő, és tűzálló tulajdonságokkal rendelkezik.

 

Gázmegtakarítás-

Találmány segítségével javíthatja kazánja porlasztását és a jobb égés következménye gázmegtakarítás.

 
 

 

Napelemes tetőcserép - Szenzációs magyar találmány! magyar gyártás!

 

tovább - Ingyenes Írói és Szónoki Klub, mindenkinek!

 

 

  Alternatív energiaforrások; nap-, szélenergia; hőszivattyúk; szellőztetőgépek:

http://www.geo-solar.net/geosolar/index.html

 

Új Medicina:

Az új medicina egy természettudományos rendszer. Az orvostudomány periódusos rendszere. Leírja az élő szervezetek működését, megbetegedések mechanizmusát, azok kialakulását és elmúlását. Olyan szakmai precizitással, ami ezelőtt soha nem létezett . Ez józan paraszti ésszel felfogható biológia, élettan. Megmutatja, adott helyzetre, konkrét konfliktus-szituációra hogyan reagálnak az élőlények fizikai, testi, szervi, és mentális szinten. Leírja az ún. biológiai különprogramokat, az eseti és feltételhez kötött válaszreakciókat, tehát azokat az elváltozásokat, (az összeset!) amit eddig - az összefüggések ismeretének hiányában - megbetegedésként értelmeztünk (allergiától a végbélrákig).Végre van egy megbízható eszköz, pontos ismeret, egy "térkép az emberi test bölcs üzemeltetéséhez". Bizonyíték arra, hogy minden elváltozásnak van (biológiai) értelme. 
http://www.ujmedicina.hu/

 

Hasznos tudnivalók az élelmiszer adalékanyagokról:

http://www.geo-energia.hu/hpc/eteladalek.html?a=geosolar

 

Háború a nemzet ellen (Jelenczki István 4 részes dokumentumfilmje Magyarország jelenlegi helyzetéről.)

DVD-n megvásárolható: http://jelenczki.hu/

Kapcsolódó cikkek:

http://msztolna.neobase.hu/content/h%C3%A1bor%C3%BA-nemzet-ellen

http://barikad.hu/node/43243

  

Zeitgeist Movement Magyarország:

 

 

 

 

http://www.thezeitgeistmovement.hu/

 

Zeitgeist Movement:

http://www.thezeitgeistmovement.com/

 

Zeitgeist Magyarország:

http://www.zeitgeisthungary.com

 

Zeitgeist blog:

http://zeit-geist.blog.hu/

 

EzVan Kiadó:

http://www.ezvankiado.hu/

 

Eredeti angol nyelvű videók a 9/11-ről, és hasonló témákról:

http://www.question911.com/linksall.htm

 

Teljes kronológiai sorrend a 9/11-es eseméyenkről angolul:

http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project

 

Nagyon fontos oldal az alternatív energiákról, magyarul (köszönöm Ildinek a linket!):

http://www.alternativenergia.hu/

 

Az ingyeneregiákról szóló tanulságos oldal:

http://fenykapu.free-energy.hu/

 

Ébresztés (az oldal mottója: “A pénz nem eszköz lett, hanem cél. Ezért omlik össze a gazdaság.”)

http://ebresztes.tk/

 

Filmek és feliratok:

http://t1115felirat.neobase.hu/

 

 Money Reform Party (angol)

 

 

 

 

 9/11-ről magyarul:

http://www.lucidumintervallum.com/1/wtc-al.html

 

ORGRIDEA - Organic Grid Of Ideas (Organikus Gondolatháló):

http://orgridea.org/

 

Alex Jones tényfeltáró oldala (angol):

http://www.infowars.com/

 

Vízenergia alapítvány: A víz ég, a víz a legolcsóbb és legtisztább üzemanyag!

http://www.vizenergia.hu/

 

Új látásmód a gyógyászatban ("A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, amikor már megszomjazott"):

http://www.tryme.shp.hu/

 

Világfa (ismertető oldal) - Önkéntes társadalomüzemeltetési környezet az élő bolygóért:

https://sites.google.com/site/vilagfainfo/

 

Szívesség közösség:

Azért csináljuk, mert 

 1. jelen társadalmi helyzetünk kulcsa szerintünk: önzetlenségben fejlődni
 2. a szívesség lehetőség tapasztalni: érdek nélküli adást – és elfogadást
 3. hisszük, hogy ma, MOST megtett pici, egyéni lépésektől változik a világ
 4. felelősségünk tehát tenni, amiről tudjuk, hogy jó – nem csak beszélni róla

http://szivesseg.net/content/isten-hozott

 

Egy magyar polgár válogatása a még gondolkodó magyarokhoz:

http://www.budapesti.info/

 

Magyarok Szövetsége:

http://www.magyarokszovetsege.hu

 

TUDATOSSÁG-TUDATÁBAN:

http://www.tudatossag-tudataban.blogspot.com/

 

Az USA államadóssága percről-percre:

http://brillig.com/debt_clock/

 

Free energy generator (angol):

http://www.magniwork.com/

 

A mappában található képek előnézete magyarságtudat