Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bízni kell az emberekben!

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

 

Alapjövedelem – aláírásgyűjtés már 27 országban

A kezdeményezés részletei és aláírási lehetőség: itt.

Jelenleg már mind a 27 uniós tagországban folyik az aláírásgyűjtés. Az irigység kultúrája egy szégyenteljes társadalmi norma. Évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozta meg önérdekből. Az egészségesen működtetett polgári demokráciában közakarattal könnyedén átsorolható a méltó helyére, a devianciák sorába. 

A közpénzekből az Alapjövedelemre is telne!

 

Kulturális kreatív az, akinek elege van


 
 
2009.07.10. 10:59 NetSzemle Tegyen egy pipát azok mellé az állítások mellé, amelyekkel egyetért. Ha tíz, vagy annál több állítással ért egyet, feltehetőleg Ön is Kulturális Kreatív – és a magasabb pontszám csak növeli ennek esélyét.
1.      szereti a természetet, és komolyan aggasztja az ezen a területen tapasztalható pusztítás
2.  pontosan tisztában van a bolygót érintő problémákkal (globális felmelegedés, az esőerdők kipusztítása, túlnépesedés, az ökológiai fenntarthatóság hiánya, a szegény országok népeinek kizsákmányolása), és több konkrét intézkedést szeretne látni ezekben az ügyekben, például a gazdasági növekedés megállítását
3.    kész volna magasabb adókat fizetni, vagy több pénzt áldozni egy termékért, amennyiben tudná, hogy ezt az összeget a környezet megtisztítására és a globális felmelegedés megfékezésére fordítják
5.      fontosnak tartja, hogy segítsen másoknak, például különleges adottságaik kibontakoztatásában
6.      önkéntes munkát végez, egy vagy több jó ügy érdekében
7.      intenzíven foglalkozik mind a pszichés, mind a spirituális fejlődéssel
8.     fontosnak tartja a spiritualitást és a vallást az életében, de aggasztja a Vallásos Jobboldal szerepe a politikában
9.      nagyobb egyenlőséget szeretne kivívni a nőknek a munkában, és szívesen látna több női vezetőt az üzleti életben és a politikában
10. aggasztja az erőszak, különösen a nők és gyermekek elleni erőszak terjedése szerte a világon
11. szeretné, ha a politikusok – a költségvetés terén is – nagyobb hangsúlyt fektetnének a gyermekek oktatására és jólétére, a régi közösségek újraépítésére és egy ökológiailag is fenntartható jövő megteremtésére
12. kiábrándult mind a baloldali, mind a jobboldali politizálásból, és egy új utat keres, amely több, mint fenti kettőből összeolvasztott massza
13. hajlamos optimistán tekinteni a jövőbe, és nem osztja a médiában tálalt cinikus és pesszimista nézeteket
15. aggasztja, amit a nagyvállalatok művelnek a magasabb profit megtermelésének érdekében, gondolunk itt többek között a környezetszennyezésre és a szegényebb országok kizsákmányolására
16. úgy érzi, tökéletesen ura a pénzügyeinek, és nem foglalkoztatja a túlköltekezés réme
17. elege van abból, hogy a modern kultúra a sikerre, a „boldogulásra”, a pénzszerzésre és költekezésre, a gazdagságra és a luxuscikkekre fekteti a legnagyobb hangsúlyt
18. szereti az egzotikus és idegen helyeket és embereket, szeret tapasztalatot szerezni és minél többet megtudni más lehetséges életmódokról
 
Képzeljenek el egy Franciaország-méretű országot egyik pillanatról a másikra kisarjadni a földből az Egyesült Államok kellős közepén, hihetetlenül gazdag kultúrával, új életszemlélettel, értékekkel és világnézettel, saját hősökkel és jövőképpel. Csak képzeljük el, milyen kíváncsiak lennénk egyszeriben, mekkora érdeklődéssel próbálnánk felderíteni, kik az országban élő emberek, és vajon honnan jöttek. Washingtonban és a szombat reggeli hírműsorokban a politikusok bizonyára kifejtenék határozott véleményüket arról, hogy mit jelent mindez, és a szakértők is szokásos magabiztosságukkal nyilatkoznának meglátásaikról. Az üzleti életben lázas tervezgetés folyna az ország népét megcélzó piaci stratégiákról, és politikai érdekcsoportok máris azt mérnék fel, szövetségesre lelhetnek-e bennük. A média természetesen hangos volna az újonnan érkezettekkel készült minél személyesebb interjúktól és első kézből származó tudósításoktól, amelyek azonnal felváltanák az addigi legfrissebb kertvárosi botrányok taglalását.
Most pedig képzeljenek el valami mást. Létezik egy ilyen új ország, pontosan ekkora területtel és ilyen gazdag kultúrával, csak éppen senki sem látja. Csendben és szinte észrevétlenül formálódik, mintha csak az éj sötétjében, a szigorú ellenőrzést kikerülve öltene testet. De nem valahonnan máshonnan származik. Ez az új ország kifejezetten amerikai. Szemben a korábban vázolt képpel, nemcsak Iowa kukoricaföldjein, hanem Bronx utcáin is egyre terjeszkedik, szerte az országban Seattle-től St. Augustine-ig. Mindenhol felbukkan, ahol a legkevésbé számítanánk rá: az öcsénk nappalijában éppen úgy, mint a nővérünk hátsó udvarában, a vörösfenyők megmentéséért szervezett nőgyűléseken és demonstrációkon, irodákban, templomokban és internetes közösségekben, kávézókban és könyvesboltokban, a túraösvényeken és a multik tanácstermeiben.
 
 
Ez az új ország és annak népe alkotják könyvünk témáit. Beszámolunk tizenhárom év felméréseiről, amelyekben több mint százezer amerikai és több száz fókuszcsoport vett részt, valamint amelyekhez körülbelül hatvan mélyinterjú készült. Mindezek egy
teljes amerikai szubkultúra kialakulásáról adnak számot. Az őket jellemzően megkülönböztető meggyőződések és értékek fellelhetőek a …. oldalon található kérdőívben, amelyet ki-ki maga is kitölthet. A felszín alatt meghúzódó kérdések pedig nem mások, mint a gazdasági, illetve bolygónk jövőjét illető komoly perspektívák, az emberi kapcsolatokra és a nők nézőpontjára fektetett fokozott hangsúly, a spiritualitás és a pszichológiai fejlődés iránti elkötelezettség, a modern életforma különböző nagy intézményeivel szembeni ellenszenv, beleértve ebbe a politikai bal- és jobboldalt is, valamint a materializmusnak és a társadalmi helyzet fitogtatásának teljes elutasítása. 
Az 1960-as évek óta az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 26 százalékánál – azaz 50 millió embernél – számolhatunk be a világnézetüket, értékeiket és életmódjukat  (röviden, a kultúrájukat) érintő, mindenre kiterjedő változtatásról. Ezek a kreatív, optimista milliók az élen járnak a kulturális élet számos változásának véghezvitelében, amivel nemcsak a saját életükre, hanem a társadalomra is komoly befolyást gyakorolnak. Kulturális Kreatívoknak hívjuk őket, mert újításról újításra haladva ők alakítják ki a huszonegyedik század Amerikájának újfajta kultúráját.
A „kultúra” fogalmát érdemes úgy megközelítenünk, mint azt a repertoárt, amely egy adott időszakban az emberek által legfontosabbnak ítélt problémákra adott lehetséges megoldásokat tartalmazza. Az eljövendő idő számos meglepő új megoldást követel, és a szóban forgó emberek lesznek azok, akik ezek közül jó néhánnyal előállnak majd. A most következő fejezetekben elmeséljük a történetüket, és azt, hogy miképp változtatják meg ezek az emberek az egész világunkat.
 
EGY RÉGÓTA VÁRT PILLANAT     2012.10.03.
 
Az 1960-as évek elején, tehát a nem túl távoli múltban, a népesség kevesebb mint 5 százaléka foglalkozott ezekkel a nagy horderejű változtatásokkal – ez még kevés volt ahhoz, hogy felmérésekben megmutatkozzék. Mindössze egy emberöltőnyi idő alatt ez az arány egyenesen 26 százalékra nőtt. Ez talán nem hangzik soknak a nanoszekundumok korában, de teljes civilizációk idejéhez mérve, ahol a nagyobb szabású fejlődési folyamatokat századokban mérik, ez megdöbbentően gyors növekedés.
 
De nem pusztán a sebessége lenyűgöző! A növekedés kiterjedése szintén meglepetésként érte még a legfigyelmesebb szemlélőket is. Az Európai Unió tisztviselői, amint értesültek a Kulturális Kreatívok számáról az Egyesült Államokban, lebonyolítottak egy ehhez kapcsolódó felmérést 1997 szeptemberében mind a tizenöt akkori tagállamukban. Legnagyobb elképedésükre a bizonyítékok arra engedtek következtetni, hogy legalább annyi Kulturális Kreatív él Európa-szerte, mint az Egyesült Államokban.
 
Vizionáriusok és jövőkutatók már több mint két évtizede megjósoltak egy hasonló nagyságú változást. A mi kutatásaink azt mutatják, hogy a kultúrának ez a hosszú ideje előrejelzett pillanata talán elérkezett. A bizonyítékok pedig nem csupán a kérdőíveink számadataiban, hanem a számok mögött megbújó valós emberek hétköznapi életében is megtalálhatóak.
 
A Kulturális Kreatív népességnek már puszta mérete is hatással van az amerikaiak üzletmenetére és politikájára. Mostanában alakul ki az az igény, hogy végre túllépjünk az érvényben lévő szabályozásokon és valódi, fenntartható ökológia születhessék, mi pedig egész életmódunkat ennek szellemében változtassuk meg.
Ennek a folyamatnak is a Kulturális Kreatívok a mozgatórugói. Autentikusságot követelnek meg – otthon, az üzletekben, a munkában, a politikában. Támogatják a nők ügyét az élet számos területén.
Ragaszkodnak ahhoz, hogy teljes képet kapjanak, legyen szó akár a hírekről, akár egy hirdetésről. Ez már most befolyásolja a piacot és a közéletet. Mivel a Kulturális Kreatívok egyelőre nincsenek tisztában önmagukkal, mint kollektívával, még nem ismerik fel, milyen erős lehet a hangjuk.
Könyvünk célja alapos betekintést nyújtani abba, kik is a Kulturális Kreatívok, és ezáltal elősegíteni, hogy kollektíven sokkal inkább tudatában legyünk kilétüknek és mindannak, amit színrelépésük jelent – számukra és mindannyiunk számára.

Akár Kulturális Kreatív Ön is, akár megosztja irodáját, otthonát vagy ágyát eggyel, akár egyszerűen csak új projekteken szeretne dolgozni vagy üzleti kapcsolatba lépni egy Kulturális Kreatívval, fel fogja fedezni,  micsoda változást  idéz majd elő jelenlétük az Ön életében is.

 

 

Mi már nem az irigység kultúráját tekintjük társadalmi normának a mikroközösségeinkben

A Yagooft többnyelvű szociális hálón a mikroközösségek (te és a barátaid) egymással kommunikálnak, kereskednek, egymást védik és az emberiséghez kapcsolódva egy idő után önállóvá, önellátóvá válnak! 

Az 50 Dollar Deal program egyfajta mód arra, hogy nagy tömegek anyagilag megerősödjenek! Természetesen ingyenes felhasználóként is jól jársz, mert örökös online nyelvtanuló rendszer költözik az otthonodba a többi ingyenes szolgáltatásról már nem is beszélve!

Globális célunk az emberiség fizetőképességének növelésével lendületbe hozni a termelést, működésbe hozni az országok gazdaságát! 
Itt találod a mikroközösségeink meghívó linkjét. Természetesen a regisztrációt követően a te mikroközösséged meghívó linkje is felkerül a facebook oldalunkra. http://www.facebook.com/YagooftCulturalcreatives

Alternatív energiaforrások; nap-, szélenergia; hőszivattyúk; szellőztetőgépek:

http://www.geo-solar.net/geosolar/index.html

 

Új Medicina:

Az új medicina egy természettudományos rendszer. Az orvostudomány periódusos rendszere. Leírja az élő szervezetek működését, megbetegedések mechanizmusát, azok kialakulását és elmúlását. Olyan szakmai precizitással, ami ezelőtt soha nem létezett . Ez józan paraszti ésszel felfogható biológia, élettan. Megmutatja, adott helyzetre, konkrét konfliktus-szituációra hogyan reagálnak az élőlények fizikai, testi, szervi, és mentális szinten. Leírja az ún. biológiai különprogramokat, az eseti és feltételhez kötött válaszreakciókat, tehát azokat az elváltozásokat, (az összeset!) amit eddig - az összefüggések ismeretének hiányában - megbetegedésként értelmeztünk (allergiától a végbélrákig).Végre van egy megbízható eszköz, pontos ismeret, egy "térkép az emberi test bölcs üzemeltetéséhez". Bizonyíték arra, hogy minden elváltozásnak van (biológiai) értelme. 
http://www.ujmedicina.hu/

 

Hasznos tudnivalók az élelmiszer adalékanyagokról:

http://www.geo-energia.hu/hpc/eteladalek.html?a=geosolar

 

Háború a nemzet ellen (Jelenczki István 4 részes dokumentumfilmje Magyarország jelenlegi helyzetéről.)

DVD-n megvásárolható: http://jelenczki.hu/

Kapcsolódó cikkek:

http://msztolna.neobase.hu/content/h%C3%A1bor%C3%BA-nemzet-ellen

http://barikad.hu/node/43243

  

Zeitgeist Movement Magyarország:

 

 

 

 

http://www.thezeitgeistmovement.hu/

 

Zeitgeist Movement:

http://www.thezeitgeistmovement.com/

 

Zeitgeist Magyarország:

http://www.zeitgeisthungary.com

 

Zeitgeist blog:

http://zeit-geist.blog.hu/

 

EzVan Kiadó:

http://www.ezvankiado.hu/

 

Eredeti angol nyelvű videók a 9/11-ről, és hasonló témákról:

http://www.question911.com/linksall.htm

 

Teljes kronológiai sorrend a 9/11-es eseméyenkről angolul:

http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project

 

Nagyon fontos oldal az alternatív energiákról, magyarul (köszönöm Ildinek a linket!):

http://www.alternativenergia.hu/

 

Az ingyeneregiákról szóló tanulságos oldal:

http://fenykapu.free-energy.hu/

 

Ébresztés (az oldal mottója: “A pénz nem eszköz lett, hanem cél. Ezért omlik össze a gazdaság.”)

http://ebresztes.tk/

 

Filmek és feliratok:

http://t1115felirat.neobase.hu/

 

 Money Reform Party (angol)

 

 

 

 

 9/11-ről magyarul:

http://www.lucidumintervallum.com/1/wtc-al.html

 

ORGRIDEA - Organic Grid Of Ideas (Organikus Gondolatháló):

http://orgridea.org/

 

Alex Jones tényfeltáró oldala (angol):

http://www.infowars.com/

 

Vízenergia alapítvány: A víz ég, a víz a legolcsóbb és legtisztább üzemanyag!

http://www.vizenergia.hu/

 

Új látásmód a gyógyászatban ("A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, amikor már megszomjazott"):

http://www.tryme.shp.hu/

 

Világfa (ismertető oldal) - Önkéntes társadalomüzemeltetési környezet az élő bolygóért:

https://sites.google.com/site/vilagfainfo/

 

Szívesség közösség:

Azért csináljuk, mert 

  1. jelen társadalmi helyzetünk kulcsa szerintünk: önzetlenségben fejlődni
  2. a szívesség lehetőség tapasztalni: érdek nélküli adást – és elfogadást
  3. hisszük, hogy ma, MOST megtett pici, egyéni lépésektől változik a világ
  4. felelősségünk tehát tenni, amiről tudjuk, hogy jó – nem csak beszélni róla

http://szivesseg.net/content/isten-hozott

 

Egy magyar polgár válogatása a még gondolkodó magyarokhoz:

http://www.budapesti.info/

 

Magyarok Szövetsége:

http://www.magyarokszovetsege.hu

 

TUDATOSSÁG-TUDATÁBAN:

http://www.tudatossag-tudataban.blogspot.com/

 

Az USA államadóssága percről-percre:

http://brillig.com/debt_clock/

 

Free energy generator (angol):

http://www.magniwork.com/ 

 

 

 

A mappában található képek előnézete kreatív kútfők alkotásai

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.