Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Holdbéli Kárpát-medence?

2010.07.27

 

 ...következő cikk: Holdbéli "Kárpát-medence"?
 
 

Kép

 
 
A puzdra a benne található vesszőkkel, reszelővel, a tarsolylemezzel, és a nyakba akasztva hordott vaskereszttel egy hírközlő eszköz, ami Eurázsia, Arábia, és a két Amerika területén, hegycsúcsokon működő rendszer része. Alkalmas fényjelek adására a ködös magasság felet, és a felhők magassága alatt, tehát az ezer méteres csúcsok hálózatán keresztül. Az ŐSMAGYAR leletek puzdracsövei, eddig magyarázat nélküli okból, mindkét végükön nyitottak. A tarsolylemezek, ha kívülről aranyozottak is voltak, belső, homorú felük mindig ezüst volt, és kampós rögzítésüknél fogva, folyamatosan a mozgó viselőjükhöz dörgölődés következtében ragyogó fényesek. Ez a homorú, fényes felület, igen kiváló fókuszáló tárgy. A kinyitott, vízszintes puzdracső számára, stabil alátámasztást három vesszőből pillanat alatt lehet készíteni. Ez az állvány egy kézzel is állítható minden irányba.


A reszelő a friss, tehát nem eloxidált vasreszelék készítése miatt tartozik a felszereléshez. A vaspor, vasreszelék tűzbeszórása ragyogó, nagy fényerejű jelenséget hoz létre. A csillagszórók működnek ezen az elven. Az állványra helyezett puzdracső mögött rakott, vasreszelékkel hatalmas fényűvé gerjesztett tüzet a tarsolylemez összegyűjtötte és a csőbe irányította. A cső irányát a kereszttel lehetett beállítani. A puzdracső két vége, és az érkező fény az a három pont amire szükség van a pontos irány beállításához. A fényjelenség ötven hatvan kilométerről is látható a fókuszpontban álló szemlélőnek, de a térképek mutatják, nevükben ma is "látó, világos"hegytetők harminchat kilométerre vannak egymástól.

A Balaton-felvidék, Jásd, Pilis, Balatonvilágos, Pákozd , Sóskút, Csepel, jól mutatják a működés lényegét. A fény hosszabb-rövidebb megszakítása adja a jelentéstartalmat. Ennek rögzített formája az ÉKÍRÁS. Az ékírás leletek kormeghatározása a puzdra -hírközlő rendszer korát is meghatározza. A LEY-vonalak néven emlegetett földrajzi jelenség szoros összefüggésben van a puzdra hírközlő rendszerrel. A vonalakon , mesterségesen létrehozott hegyek, piramisok minimum húszezer évesek. Ezt a hatalmas építkezést nyilván hatalmas tudás előzte meg. A kódolás kitalálójának olyan szellemi szinten kellett lennie, ami a mai átlagot is jelentősen meghaladja.

A földrajzi ismereteknek olyan színvonalát igényli a rendszer fölállítása, amit a tudomány a műholdakkal volt képes produkálni. A tűzzel, fénnyel hírközlésre vonatkozó utalások a mai MAGYAR nyelvben is megvannak még, tehát a köznép használta. Az ŐSMAGYAR sírfeltárások is ezt igazolják. A nyakba akasztva hordott kereszt vállt szimbólumává az ŐSKERESZTÉNYSÉGNEK. Az ősnyelvből építkező, kialakuló kultúrák, nyelvi azonosságokkal igazolják, hogy Ők is részesültek a PUZDRA-KERESZTÉNY tanításból, és technikából is. A puzdra németből átvett angol megfelelője "quwiver", aminek szinonimája a pulzál, ami a mi puzdránk. Az Olasz "szkríver "írást jelent. Az ŐSNYELV, az ÉKIRÁS, a PUZDRA-KERESZTÉNYSÉG, és a mesterségesen kialakított domborzat együttesen azt igazolja, hogy az ŐSMAGYARSÁG a világ kultúrájának terjesztője. Nyakukban a kereszttel, békés tanítók, az ŐSKERESZTÉNY tanok hirdetői.

Mivel a történelem szándékos meghamisítását tudom bizonyítani a rendszeremmel, és Illig német kutató Kitalált középkor című könyvének tartalmával egyetértek, a rendszer időbeni elhelyezésére a "mai naptól vissza számítolást" alkalmazom. A Mezopotámiai kultúrát ezerötszáz évvel, írással megelőző magyar kultúra semmiféle agresszív nyomot nem hagy maga után. Nadeo a Kárpát-medencei kultúra szétáramlását a kocsi feltalálásához köti. Ehhez tegyük hozzá a puzdra- hírközlő rendszert, amivel a kereskedés előre megrendelt tételek alapján folyhatott. A pénz eredetére is értelmes magyarázat a rendelés rögzítése. A kereszttel egy vonalon kapcsolódók között alakulhatott ki a keresztszülők fogalma. Az emberi minőségre a magyar nyelv elemzésével tudok következtetni.

A kifejez, és a befejez fogalmak között első hallásra nincs összefüggés. Ha a körhöz viszonyított fej állást jelenti, akkor a beszélőről szól. Tehát a saját köréhez képest milyen irányba áll a feje a beszélőnek. Míg beszél, kifele áll a feje: KIFEJEZ. Ha már nem beszél, befordítja a kör közepe felé a fejét: BEFEJEZ.Az ember köre annyira természetes, hogy nem kell kimondani. Ez OKKAL történt dolog, tehát OKOS. Mivel a magyar nyelvben mindent vissza lehet ilyen módon bontani, hamar megtaláljuk a társadalmi szerkezet kialakulásának elemeit is. A KÖR én vagyok, ahol hatni tudok az a HATÁSKÖRÖM, így alakítom a KÖRNYEZETEM, hogy a családi KÖRBEN béke és nyugalom legyen.

Ezt a szomszédom is így teszi, neki is köre van. A körök sajátja, hogy nem illeszkednek hézagmentesen, tehát kialakul a köz. Ha megyek valahová, nem gázolok bele a másik körébe, a körök KÖZött megyek, KÖZlekedek.Ha mondanék valamit, akkor is tiszteletben tartom a mások köreit, tehát a KÖZön átbeszélek KÖZlök valamit. A puzdra hatósugarát figyelembe véve egy családi kör hetven-nyolcvan kilométeren volt hatóság. /Ebben a körben élhetett több család is./A körök által képződött köz, a társaság együttműködéséhez szükséges, fontos feladatokat lát el. Tehát a köz társaság szabályokban állapodik meg. A PUZDRA-KERESZTÉNY társadalom tanítói, táltosai, bölcsei bírnak ezekkel a tudásokkal, tehát ez az Ő birodalmuk. Bárhová mehetnek, mindig itthon vannak. Gyűjtenek egy kis levelet, meggyújtják és már leveleznek is az itthoniakkal.

Nyolc-tízezer évvel ezelőttig nem történt semmi ami ezt a nyugalmat megzavarta volna. Pedig ekkorra már az ujjhegyre húzott vasgolyóból kialakult a nyílhegy, az állványvesszőkből nyilak lettek, és a Szkíta visszacsapó íjjak védték a határokat. A Birodalomtól délre olyan társadalmak alakultak ki, melyek nem bírtak ezzel az emberi minőséggel, feltételezésem szerint az összekötő rendszer hiánya miatt. Az ember ember-elleni harca ekkor kezdődött. Az ŐSKERESZTÉNY alapokon civilizálódó magyarság mái napig képtelen beilleszkedni ezekbe az önemésztő rendszerekbe. Élő, ma beszélt nyelvünk bizonyítéka annak a világrendnek melyet magunk hoztunk létre, egy puzdra-csővel tartottunk fönn, és önzetlenül adtuk a föld bármely nemzetének.

Okosnak nevezzük azt, aminek oka van. A MAGYAR NEMZET történelmének eltüntetése, az emberiség elleni bűncselekmények bizonyítékainak eltüntetésével azonos. A PUZDRA-KERESZTÉNY világban az ember nem kirabolható, sem adóval, sem háborúval, mert a közlés, az információ a saját kezében van. A KÖZ lés az Ő saját része, és Ő maga része a közlésnek. Tehát az Önigazgatás nem egy elkülöníthető fogalom, hanem mint a levegővétel, az értelmes élettel együtt megtörténik. Akik a rablógazdálkodó hatalmi struktúrákat az emberiségre erőltették, azoknak nyilvánvalóan érdekük eltüntetni a nyomokat. A három napkeleti bölcs a valódi kereszttel keresztény tanokat viszi Jézusnak.

A megszálló agresszor, és a kollaboráns zsidó harminchárom év elteltével a puzdra-hírközlő rendszer elemeivel meggyilkolja. A Golgota háromezer hatszázötven kilométerre van Ston Henge-től, a kereszt, a korona, a királyság emlegetése mind azt jelenti, Jézus elmondta a PUZDRA-KERESZTÉNYség lényegét. Ekkor még nem, de pár száz év múltán egyre több magyart kell hazahívniuk az itthon maradottaknak, mert a primitív nyugati népek fosztogatják az aranyos szegeletet. A puzdrával az íjjal hamar hazazavarjuk a tolvajokat, visszahozzuk az aranykincseket, de rossz példa vagyunk az akkorra már néprablásra berendezkedett Nyugat -Európa szemében. Jézusnál bevált módszert alkalmazzák itt is.Miközben a keresztényt írtják egy hazaáruló segítségével, keresztelésről beszélnek. Túl közel esik egymáshoz a két esemény, Jézus és Koppány meggyilkolása, és mindegyik a valódi Őskeresztény hitéért halt meg, tehát a kettő közé kellett hazudni a háromszázötven évet.

Mivel a nyelvünk mai nap is használja a puzdra-hírközlő rendszerhez kapcsolódó fogalmakat/ levelez, füstbe ment terv, sok beszédnek sok az alja, hamukázik, stb/az egész nemzet eltüntetése a cél. A fejlődési szakasz hiánya miatt ezek az agresszív nemzetek a hatalommal sem tudnak mást kezdeni, mint rabolni. Vagy fegyverekkel, vagy pénzügyi csalásokkal gyarmatosítanak, beruháznak. Egyszeri alkalommal megtett történelmi tisztázással megoldható lenne, hogy saját gyermekeiket ne kelljen hazugságra tanítani, de az erkölcsi gyengeség a fent soroltak egyenes következménye.

ÜDVÖZLÖK mindenkit 1660 január 07.-én Kiss Imre
Bejegyezte: Kalemandra
 
 
 

 

Kép

58. A  holdbéli Prinz-rianások kísértetiesen hasonlítanak a mi Dunánkra és Tiszánkra!

 

Kép

59. Nagy kép: a Kárpát-medence főfolyói, a kis képen a holdbéli megfelelőik.
Forrás: Hédervári Péter: A Hold meghódítása. Gondolat, 1970.
 
 
VÉLETLENEK NINCSENEK!
Bejegyezte: Kalemandra
 

 

 

 Hun Imádság - Kr.u. 410-460

 
 
A kijevi múzeumban õrzött Hun övvereten, szíjvégen levõ rovásírásos ima gyönyörû. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy a szíjvégen talált rovásírásos szöveg megfejtésére Magyar rovásírás szakértõt - nyelvészt kértek fel! Elõlünk mégis mindenáron eltitkolták, amíg lehetett.
Istennek hála ma már nem lehet szinte semmit titokban tartani! Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén KIJEVBEN ((amirõl ma már tudjuk, hogy Árpád nagyapja Álmos Õse ÜGYEK fejedelem alapította - építette szabír-magyar város híres szabír kovácsiparával. Ott készültek a csodálatos Magyar szablyák.))
Régészeti feltárás során a Magyar hegyen találtak 9000 darab rovásírással teleírt pergament, tökéletes állapotban !
A kutató régész, Armatov akadémikus az egészet elküldte futárral a Magyar Tudományos Akadémiának úgy gondolván, hogy MI vagyunk a megfejtésében illetékesek . Armatov akadémikust számûzték Szibériába!
A 9000 darab pergament pedig szõrén, szálán eltûnt! A mai napig semmit nem tudni róla!! A finnugoristák hallgatnak (vagy lapítanak, mint az a bizonyos a fûben). Ma már kideríthetetlen, hogy megsemmisítették, vagy csak eltüntették, nem tudni. Talány, hogy kinek állt az érdekében?
Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bizonnyal hatalmas és teljesen autentikus információs tömeg állna rendelkezésünkre. A HAZATÉRÉS vagy HONVISSZAFOGLALÁS elõtti, alatti és utáni idõkbõl. S még mennyi minden van, amit eltitkolnak, vagy éppen megsemmisítenek elõlünk. Visszatérve az imához: gyönyörû! „Nemhiába” mondták a GÖRÖGÖK, hogy a szkíták - hunok - magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!
 
 

HUN IMÁDSÁG

 

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELÕTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.
MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BÛNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.
TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.
TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTÕL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.
Kr.u.410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva. A kijevi Nemzeti Múzeumban található.
 
 
 

 

A magyarok ereje nem a létszámában, hanem az egyedeit meghatározó tulajdonságaiban rejlik!


 

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ha a polgári kormány nem lépi meg az FNA bevezetését, a szélsőséges politikai erők profitálhatnak: Friss látlelet a szegénységről!

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Ökoklikk hétvége Galgahévíz