Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.03.23

 

Választások 2014 - Lakossági szemmel

Az állam lehet a társadalmi átalakulás eszköze is

Az állam felruházása jogosultságokkal nem a tőke és a gazdasági uralom, hanem a nagy tömegek, a lakosság privilégiuma, joga és kötelezettsége

A magyar lakosság felismerte 2010-ben, hogy az alapvető társadalmi antagonizmus nem a kormányzás szintjén van. A megoldást tehát nem az államtól való eltávolodásban látta, amikor a kétharmados döntését meghozta.

A helyes irány továbbra is az állam megerősítése a jogaiban! Az állam a társadalmi átalakulás élére állhat, amennyiben él a nagy tömegek még megmaradt bizalmával.

A gazdasági antagonizmus az, amely ellen az államnak és a lakosságnak egymással együttműködve kell fellépnie.

Az állam dönthet úgy, hogy az egészséges társadalmi változások élére áll és a forradalom nélküli utat, az Alapjövedelem bevezetését mérföldkőnek tekinti amikor bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már egyre kevésbé képes megfelelni a polgári demokrácia normáinak! 

Ha a polgári kormány nem lépi meg az FNA bevezetését, a szélsőséges politikai erők profitálhatnak: Friss látlelet a szegénységről! A drasztikus elszegényedés megindulása a 2008-as pénzügyi és gazdasági válsághoz köthető. A válságnak négy periódusa volt eddig Magyarországon. 2008. második felében tört ki a pénzpiaci válság, amely a megtakarítással rendelkezőket érintette. 2008−2009-ben visszaesett a foglalkoztatás, nőtt a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan a devizahitelek problémája is élesen megjelent. 2009−2011-ben az állami kiadásokat erőteljesen csökkentették, miközben nőttek a lakossági elvonások. Az egykulcsos SZJA bevezetése hátrányosan érintette az alacsony keresetűeket. 2011−2012-ben egyértelműen szűkítették a szociális és egészségügyi kiadásokat. A háztartások közel 81 százalékának nincs annyi tartaléka, hogy egy váratlan, nagyobb kiadást – 100 000 Ft nagyságban – ki tudjon fizetni. A fűtés hiánya 20 százalékról 27 százalékra nőtt az elmúlt két év alatt.

A válság elmúlt öt évében azok a negatív tendenciák erősödtek fel még jobban, amelyek a társadalom alsóbb rétegeit érintik hátrányosan. A szegénységnek nem csak a mértéke, hanem mélysége is hatalmas ütemben nőtt. Különösen jelentős volt a szegénységi kockázat növekedése a gyermekek és a fiatalok, az alacsony iskolázottságú és a roma háztartásfővel élők körében, valamint azok között, akik olyan háztartásban élnek, ahol a háztartásfő munkanélküli vagy inaktív.

A parlamenti pártok lemondtak a leszakadó rétegek felzárkóztatásáról, hiszen egyik pártnál sem jelent meg átfogó program a leszakadás további megakadályozására. Ha a folyamatokat nem tudja megfékezni az elit, akkor a szélsőséges politikai erők komolyan profitálhatnak ebből. 

 forrás: Totyik Tamás

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA! 

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

TÁRSADALMI KIEGYEZÉST KEZDEMÉNYEZÜNK 2013.08.01.

EZT IS MEGOLDJA AZ ALAPJÖVEDELEM BEVEZETÉSE

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!


 

Tévhitek a magyar államadósságról

 
Nagyon fontos, hogy tisztázzuk eladódásunk valós okait, hiszen az okok feltárása adhatja kezünkbe a helyes terápiát, ellenben a tévhitek mindig tévútra vezetnek bennünket. Miként jött létre a mai (2011. évi) 20 ezermilliárd forintnyi államadósság, kik ezért a felelősök, miként lehetne ezt az elviselhetőség szintjére csökkenteni? Gazdag László közgazdász írása az államadóssággal kapcsolatos tévhitekről.
2011. március 3. 06:30
Cáfolható, hogy a Medgyessy-kormány (2002-2004) száznapos programja, közalkalmazotti béremelése hitelekből valósult volna meg. A 2002. szeptemberi 50 %-os közalkalmazotti béremelés 800 ezer munkavállalót érintett, és a magyar gazdaságtörténet legnagyobb egyszeri béremelése volt.
Medgyessy átvette az inflációt 9,8 %-kal, átadta 2004 végén 4 %-kal. (2004 szeptemberében buktatták meg Medgyessy Pétert.)
 
Kiderül a gyakorlatban is, amit Milton Friedman már elméleti úton korábban levezetett, hogy tudniillik nem létezik bérinfláció. Nem is létezhet, hiszen a globalizált világban a kereslet bármilyen bővülésére a kínálat (termelő és kereskedő) reagál és nem az ár. 
 

Az államháztartás GDP-arányos hiányát Medgyessy 2002-ben 9,8 %-kal veszi át, átadja 5,8 %-kal, illetve ha az autópálya építés költségeit (ppp-konstrukció) ide vesszük, akkor 6,4 %-kal.

Az igazi megugrás 2006-tól kezdődik, amikor három év alatt 80 %-ra emelkedik a GDP-arányos államadósság. 1993-ban volt e téren a csúcs, amikor a GDP-arányos államadósság 89 % volt.

Ez ment le a Horn-kormány (1994-98) és az első Orbán-kormány (1998-2002) idején 2001 végére 53 %-ra. Arról viszont senki nem beszél, hogy ez a csökkentés miből valósult meg. Nos, a külkereskedelmi és a fizetési mérleg, valamint az államháztartás deficites volt végig.

A magyarázat egyértelmű: mindkét kormánynak privatizációs bevételekből sikerült csökkenteni az államadósságot, aminek viszont jelentős nemzeti vagyonvesztés volt az ára.

Medgyessy Péter kormányának már nem volt mit privatizálni. Az államadósság a béremelésektől teljesen függetlenül is nőni kezdett, a kamatos kamat törvényei szerint.


A minimálbéremelés nem volt baj?

És itt álljunk meg egy pillanatra: az Orbán-kormány 1999-2001 között, három lépésben 19 600 Ft-ról 50 000 forintra növelte a minimálbért. Erről ma miért nem beszélünk? Az egyik béremelés jó, a másik meg rossz, aszerint, hogy melyik kormány hajtja végre? Az egyik béremelés eladósít, a másik meg nem?

Az első Orbán-kormány és a Medgyessy-kormány egymást követő nagyarányú béremelései után a hazai reálbérszínvonal az EU-15 átlag 40 %-ára javult, miközben az egy főre jutó GDP terén a 65 %-on álltunk.

Ma az egy főre jutó GDP terén az EU-27-ek átlagának 62 %-át produkáljuk (tehát romlott a mutató, pedig 12 szegényebb ország csatlakozott azóta az EU-15-ökhöz), miközben az egy főre jutó reálbér terén az EU-27-ek átlagának 22 %-ára csúsztunk vissza.


Értelmetlen osztogatásról beszélni

Innentől kezdve mi értelme van a „lakossági túlfogyasztásra”, az „osztogató kormányokra”, a Medgyessy-kormány 100 napos programjára mutogatni? Még egy megjegyzés: az 50 %-os közalkalmazotti béremelés után megállt, sőt visszafordult egy pár évre az orvosok, ápolónők, mérnökök, stb. külföldre áramlása, illetve pályaelhagyása. E nélkül az egészségügy már összeomlott volna az orvos- és nővérhiány miatt. (Most persze megint közel járunk ehhez…)

A béremelések után megnő a költségvetés áfa- és szja-bevétele, a nyugdíjalap bevétele, valamint nő a lakossági megtakarítás, ami a bankokon keresztül beruházási forrás. Ezért alapvető tévedés a bérnövekményt, ezen belül akár a közalkalmazotti bérnövekményt is, teljes egészében „költségként”, pluszkiadásként kezelni. A jelentős része a bérnövekménynek visszaforog a költségvetésbe, illetve a gazdaságba.

Friedman alapszabálya: a pénzkiáramlásnak szorosan kell kapcsolódnia a GDP alakulásához, és a bérjövedelmeken keresztül kell megvalósulnia, nem közvetlenül a vállalkozói oldalon keresztül, pl. adócsökkentés révén.

 

A kádári életszínvonal-politika a hibás?

Hasonlóan cáfolható a Kádár-korszak életszínvonal-politikájának és az eladósodásnak a vélt összefüggése.

1970-ben nagyjából félmilliárd dollár volt az ország nyugati adósságállománya.

Az 1970-es évek első felében (nagyjából tehát 1975-ig) összesen 3,8 milliárd dollár hitelt folyósítottak számunkra a nyugati kormányok, vagyis ezek kormányhitelek voltak, és nem közvetlen bankhitelek, mégpedig célhitelek, vagyis konkrét beruházásokra adták. Eszük ágában sem lett volna fogyasztásra hitelt folyósítani saját polgáraik adófizetői pénzéből.
A fölvett 3,8 milliárd dollár nagy része rossz beruházásra, az elavult gazdaságszerkezet megőrzésére lett fordítva: a kohászat, a textilipar rekonstrukciója, az olajválság után a szénbányászat újraindítására, bővítésére.

Volt egy kisebb tétel, kb. 800 millió dollár, amely a mezőgazdaság technikai fejlesztésére lett fordítva a termelési rendszereken keresztül, ez a része megtérült, visszafizettük többlettermésből, tehát rentábilisnak bizonyult. Exportárualap-bővítő hitelnek nevezték, a termelési rendszerek szervezésében vették föl a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok, főként gépberuházásra költötték, és a többlettermésből kellett visszafizetni. Miután a korszerű nyugati technika és technológia rendkívül hatékonyan működött a magyar nagyüzemi keretek között, 4-6-szor magasabb gépkihasználtsági mutatókkal, mint a jóval kisebb, specializált nyugati farmokon, a termésátlagok pár év alatt megtöbbszöröződtek, így az üzemek viszonylag könnyen vissza tudták fizetni.

Segített ezen az 1972 nyarán, tehát még az olajválság előtt megkezdődött árrobbanás az agrártermékek világpiacán, főként a nagyarányú szovjet gabonavásárlások (40 millió tonna/év) miatt.

Bizonyos megfontolások alapján azt is meg merem kockáztatni, hogy az olajárrobbanás valódi kiváltó oka az élelmiszerár-robbanás volt, hiszen az arab államok nagy része (sivatagi országok) komoly élelmiszerimportőr. A jom kippuri háború csak az ürügyet szolgáltatta.

1980-tól kezdve megszűnt a kormányhitel-felvételi lehetőség, hiszen épp elég bajban voltak a nyugati kormányok az olajválság miatt, ekkortól a Világbanktól kaptunk hiteleket, de ugyancsak beruházásokra, és nem fogyasztásra. A Világbank nem is adhatott volna fogyasztásra kölcsönt. Mire költöttük a világbanki hiteleket a nyolcvanas években? Nos, liászprogramra, eocénprogramra, Bős-Nagymarosra, stb., vagyis megint az elavult gazdaságszerkezet konzerválására: a túlzottan energiaigényes gazdaság hazai, drága energetikai bázisának kiépítésére.

Az önkizsákmányolás volt a jólét alapja

Ha ez így van, akkor mi volt a Kádár-rendszer relatíve magas jólétének (gulyáskommunizmus, fridzsiderszocializmus, a láger legvidámabb barakkja) valós anyagi alapja? A válasz egyértelmű: az 1968-as reform után általánossá váló önkizsákmányoló életmód. A reform felszabadította az egyéni és a csoportérdek hatalmas hajtóerőit. Háztáji gazdaság és melléküzemág a termelőszövetkezetben, gmk (gazdasági munkaközösség) az iparban, másodállás, házépítés kalákában, stb. Ekkor költözött át a magyar falu a vályogházból a kétszintes téglaházba, a kiskertben, maszek szőlőben, a hétvégi nyaraló körül mindenki kapált, kaszált, stb., ebből lett autó, tv, mélyhűtő vagy éppen drága kripta, ha már kifogyott a fantázia. Ezért az önkizsákmányoló életmódért fizet ma az 50-es, 60-asok nemzedéke a katasztrofális halálozási és egészségügyi mutatókkal. Ez a nemzedék évtizedeken át nem ismerte a nyaralás, szabadság, szabad szombat és vasárnap fogalmát, mert dolgozott a szabadidejében is.

 

 

Mennyire igazságtalan most ezt a nemzedéket afféle „tücsöknemzedékké” nyilvánítva eladósodásunk okának, bűnbaknak kikiáltani. Márpedig erről van szó, amikor azt halljuk, hogy a Kádár-rendszer idején a magas életszínvonal az eladósodás terhére valósult meg.Eladósodásunk „menetrendje”

1970-ben az adósságállományunk 500 millió dollár volt a nyugati országok felé. 1978-ra ez hatmilliárd dollárra nőtt, de mint említettem, a tényleges hitelfelvétel abban az évtizedben 3,8 milliárd $ volt összesen, vagyis ennyit költöttünk el, többnyire rossz beruházásokra.

Az olajválság utáni kamatemelkedés már követhetetlen volt a magyar gazdaság teljesítőképessége számára, ezért szaladt föl az eredeti 3,8 milliárd dollár hatmilliárd dollárra.

1979-81 között a magyar gazdaságpolitika, teljesen tévesen az első megszorító csomaggal válaszolt, aminek eredménye egy átmeneti csalóka egyensúlyjavulás lett, 1984-ig az adósságállomány 6 milliárd dollárról mindössze hétmilliárdra nőtt, vagyis az ütem mérséklődött.

Ezután következett a dinamizálás, és 1985-87 között megduplázódott az adósság: 14 milliárd dollárra emelkedett. Újabb megszorító csomag 1987-89 között, de ez már eredménytelen, 1989-re az adósságállomány eléri a 20 milliárd dollárt.

1993: 31 milliárd dollár, a GDP 89 %-a. 1997-ig sikerül csökkenteni privatizációs bevételekből 22 milliárd dollárra. 1998-2001 között ugyan nő a bruttó adósságállomány, de a GDP gyorsabban nő, így megy le 53 %-ra.

2011-ben újra 80 % a GDP-arányos államadósság, eléri a 20 000 milliárd forintot. Ebből azonban csak 5000 milliárd forint a devizaadósság, a nagyobbik része már belföldi forintadósság, kötvénykibocsátás révén.A gazdaságszerkezet az igazi ok
Az eddig leírtakból következik, hogy megszorításokkal nem lehet az adósságállományt csökkenteni.

Az alapvető ok ugyanis éppen a humán tényező tragikus alulértékeltsége (és ebből következő alulteljesítése), illetve az elavult, túlzottan energia- és nyersanyagigényes gazdaságszerkezet változatlan továbbcipelése.

Exportunk importtartalma 80-82 %, vagyis alacsony a hozzáadottérték-tartalom. Ez az eladósodás oka, és nem a „túlfogyasztás” meg az „osztogató kormányok”.

Sajnos az Orbán-kormány elképzelései között nem látom a gazdasági makroszerkezet tudatos átalakításának, a világgazdasági korszakváltás végrehajtásának programját. A döntések nem a „mélyáramot”, a gazdaság makroszerkezetét érintik, hanem továbbra is az elosztás és fogyasztás felszíni szféráit. (Ne feledjük: ide tartozik az adórendszer is.)

És végezetül: igenis szükséges lenne adósságszolgálatunk könnyítéséről, mérsékléséről tárgyalásokat kezdeni az IMF-fel. Ha már elmulasztottuk a kedvező történelmi pillanatban, a rendszerváltás idején, húsz évvel ezelőtt.

Az elmúlt húsz évben 70 ország kapott jelentős adósságelengedést, átütemezést, stb., például Lengyelországnak hétmilliárd dollárnyi adósságát írták le. Persze ma az adósságszerkezet miatt nehéz helyzetben vagyunk, de az IMF-et többek közt éppen ilyen problémák megoldására (kormányok átmeneti likviditási gondjainak áthidalására) hozták létre 1944 októberében Bretton Woodsban…
(A szerző közgazdász, egyetemi docens.)

 


Demján: Elvesztettük pénzügyi

függetlenségünket 

Demján Sándor szerint a pénzügyi függőség rosszabb, mintha tankok vonulnának be Magyarországra.

Megítélése szerint a függetlenséget csak munkával, termeléssel, összefogással és protekcionizmussal lehet visszanyerni, derül ki a Figyelőnek adott interjújából.

A nagyvállalkozó elmondta, hogy nem a Valutaalapot kell szidni, magunknak köszönhetjük függetlenségünk elvesztését.

A TriGranit-csoport elnöke több fontos, az új kormány előtt álló feladatról is beszélt a hetilapnak nyilatkozva.
Nem az IMF-et kell szidni, önmagunknak köszönhetjük, hogy Magyarország mára de facto elvesztette a pénzügyi függetlenségét - fejtette ki a Figyelőnek adott interjújában Demján Sándor. A TriGranit-csoport elnöke úgy véli, hogy a Fidesz 2002-ben rendben adta át a gazdaságot.
 
Az EU és a régió jövője
Demján Sándor a hetilapnak adott interjújában kifejtette: az Európai Unió bizonyos szempontból rosszabb, mint a Római Birodalom, mivel önző államokból áll és a nagyobb országok keresztülviszik érdekeiket a kicsik ellenében. Európában ma valóban a demokráciát kell félteni, mert a jólét visszaesése mindig a szélsőségeseket hozza előtérbe - húzta alá a nagyvállalkozó, aki szerint az unió akár a demokráciáját is elveszítheti.
Demján Sándor megismételte korábbi kijelentését, miszerint a kelet-európai régió 25-30 év múlva behozza lemaradását. Ezzel kapcsolatban a vállalkozó úgy fogalmazott, hogy hihetetlen előrelépés bontakozik ki a szomszédos országokban. Bár nagy probléma: a magyar megszokta, hogy az államban bízik, ez a Kádár-rendszer egyik öröksége.

 

Elveszítettük a függetlenségünket

Demján Sándor az interjúban bírálta a koalíciós kormányzást, és elmondta: "nem lehet 10-15-szörösére növelni a nettó államadósságot, nem lehet hitelből jóléti rendszerváltást csinálni".
Mára Magyarország de facto elvesztette a függetlenségét. Nem tankkal hódították meg, hanem pénzzel, de ezt önmagunknak köszönhetjük. Nem szidni kell a Nemzetközi Valutaalapot, mert az IMF segített - mi lavíroztunk ebbe a helyzetbe magunkat - állapítja meg a VOSZ ügyvezető elnöke, aki hangsúlyozta: hazai tőke nélkül nincs gazdasági stabilitás.
 

A Trigránit-csoport elnöke ezúttal is elmondta, hogy a válság nélkül már rég csődbe ment volna Magyarország.

Hirtelen megrémült a világ, és jogi vagy pénzügytechnikai oldalon bravúrosan megszervezték nekünk ezt a hitelt - jelentette ki Demján Sándor a 2008 októberében létrejött, Magyarországnak nyújtott IMF-hitelcsomaggal kapcsolatban.

 
 

Mit kellene tenni?

A VOSZ elnöke beszélt a március 8-án megrendezésre kerülő gazdasági fórumról, ahol megfogalmazzák az új kormány felé elvárásaikat.

Ha homlokegyenest mást csinál majd, akkor nagyon kemény kritikusai leszünk, úgy, ahogyan a mostaninak vagyunk, nyilatkozta Demján, aki hozzáfűzte: ha a gazdaság nincs táplálva, akkor Magyarországnak vége van.

Demján Sándor javaslatai szerint az államnak kisebbnek kell lennie, a termelésben foglalkoztatottak számát 1,3-1,5 millióra kell növelni, a vállalkozásoknak társulniuk kell, a képzési arányokon változtatni kell. Fontos kérdés a nagyvállalkozó szerint, hogy miből lesz majd növekedés.
Engem képletesen elküldtek Magyarországról. Emlékezetes mondattal: "El lehet menni Szlovákiába" - mondta el a hetilapnak a nagyvállalkozó, idézve Gyurcsány Ferenc korábbi szavait. Demján Sándor emlékeztetett arra, hogy az Arcadom majdhogynem "tiltott vállalat" volt Magyarországon. Az egyik legismertebb magyar vállalkozó kiemelte: a magyar gazdasági környezet nem munka- és nem üzletbarát.
 
Az euróbevezetésről
Gyenge árfolyammal kell felzárkózni - akkor még mindig marad mozgástér. A gazdaságnak levegő kell. Az euró elszívja - jelentette ki Demján Sándor az euróbevezetéssel kapcsolatban.

A gyors euróbevezetéssel Magyarországra cselédsors várna. (Egyetértünk!)

 

 ____________________________________________________________________________________

Véleményünk:

 
Kopjanak ki a galád hitelek a magyar piacról!
 
A bankok elégedjenek meg a tisztességes haszonnal! Tegyenek le arról a törekvésükről, hogy mások munkájából éljenek meg fényűzően!
 
Igenis alakítsák át a társadalmi elvárásoknak megfelelően a kockázatkezelő rendszerüket. Szervezzék át a saját tevékenységüket egészen addig a szintig, amely már nem ütközik a jó ízléssel és nem nélkülözi az alapvető erkölcsi normákat sem.
 
Milyen sánta érvelés az, hogy 15-20 évre előre garantáltan betervezik maguknak a mindenkori extra profitot és ettől esnek el, ha az adós a lejárati idő előtt netán törleszteni lenne képes a felvett hitelt!
 
Ez az érvelés csak akkor nem sántítana, ha a tartalék ráta megközelítené vagy elérné a  100 % -os mértéket! Ebben az esetben ugyanis a bankok kizárólag a betétesek pénzét helyezhetnék ki hitelbe. A betétesek megtakarítását pedig jogosan illetné meg a tisztességes védelem.
 
Ne felejtsük el: a banki tartalékráta jelenleg 5 %.
  

  

A pénzkibocsátás elbitorlása az államtól a világ
 
legnagyobb bűncselekménye

Milyen jó lenne, ha a pénzt az állam bocsátaná ki: minden, a gazdaságba bekerülő forint a költségvetést támogatná!

Ezzel szemben a pénz nagy részét nem az állam bocsátja ki

Lássuk az ezt igazoló adatokat (természetesen ezer más hivatalos forrásból kiolvasható ugyanez):

MNB adatok MF 1998/5 Barabás Gyula - Hamecz István - Neményi Judit: A költségvetés finanszírozási rendszerének átalakítása és az eladósodás megfékezése

28.oldal 8.táblázat 2.sorából látszik, hogy a költségvetés javára történt pénzkibocsátás kevesebb, mint 10%-a a teljes pénzkibocsátásnak (mely a gazdaságban inflációt okoz: lásd 10.oldal 1.táblázat utolsó sora).

De hol a többi kibocsátott pénz ? 15. oldal közepe:
"A monetáris bázist, amelynek változásával mértük a monetizálás mértékét a készpénz és a kötelezõ tartalékok összegének definiáltuk."

Vagyis a pénz nagy részét nem az állam bocsátja ki. Csak a készpénzt bocsájtja ki az állam. A jóval nagyobb mennyiségû számlapénzt nem, annak keletkezése körül van a baj: a külföldi magánbankok által kibocsátott számlapénz a magyar gazdaságot inflációval sújtja, de a költségvetés bevételi oldalán nem jelenik meg, az adókat nem enyhíti.

nagy bûvésztrükk, az 5%-os tartalékráta, a "pénz multiplikátor". Azért találták ki, hogy a felületes szemlélõ számára pénzkibocsátás az állam kezében legyen, de ténylegesen nagyrészt - amint azt a számok mutatják - nem a költségvetést segíti, hanem magánszereplõket.

Azt mondják, ez "csak egy kis technikai részlet", de ha a költségvetés szempontjából nézzük, ez egészen kritikus részlet. A kiesett, másokhoz került, külföldi magánzsebekbe vándorolt bevétel a GDP 8-10 százaléka évente! (az 1990-es években még ennél a mértéknél is magasabb volt)

Változtassuk meg a törvényt!
Figyeljük meg, mennyire görcsösen ragaszkodnak ehhez a technikához: érthetően, hiszen ha belegondolunk, ez a "kis technikai részlet" óriási hatalmat biztosít a szervezett magánbankrendszereknek.

Ha hosszú távon nézzük, ez a "kis technikai részlet" az államra nézve katasztrofális: teljesen eladósodik, a demokrácia formálissá válik (amikor is tökmindegy, kire szavazunk).

A 11.oldalon ecseteli, hogy a szervezett magánhatalomnak mennyire szükséges az eladósodással finanszírozás: Az adósságinstrumentumokból vajon mennyit tudnak vásárolni "a háztartások, vállalatok, és intézményi befektetok" ? A FED tulajdonosainak szervezetei ? Kinél lesz a hatalom ?
Persze, hogy a pénzkibocsátás nem segít, ha a pénz nagy részét az állam bocsátja ki !

Az állam emiatt a csalás miatt rákényszerül arra, hogy (újra és újra) kölcsönt vegyen fel ezen magánszereplőktől, és még a halmozódó kamatot is fizetnie kell: az állam az adónkból fizeti az ország a pénzkibocsátóknak a kamatot. Ügyes!

Nem bûnösöket kell keresni, hanem az elkövetés módszereit: a törvényeket kell helyretenni.

Mint láttuk, a költségvetésben a legnagyobb trükk nem az, ami benne van: hanem ami hiányzik. Akárcsak a médiában.

Gondoljuk végig: ha a pénzkibocsátás haszonélvezõi mi volnánk, vajon kiket juttatnánk a médiába?
 • akik legmélyebb hitük és tudatlanságuk szerint terjesztik azt, ami nekünk jó, mert maguk sem értik: sõt, el sem tudják képzelni, hogy ilyen bûncselekmény lehetséges! Mutassuk meg nekik a tényeket, a számokat, a költségvetést segítõ, és a költségvetésbõl hiányzó (nem az állam által kibocsátott) pénzmennyiség arányát.
 

Könnyen kialakítható rendes pénzrendszer

ahol a számlapénz (vagy elektronikus pénz) az állam által kibocsájtott (a költségvetést segíto) pénz tükre, nem magánszereplok által kibocsátott, oket extra-hatalommal felruházó pénz.
A bankszámlára írt X összeg csakis az állam által kibocsátott, MNB által számontartott pénz tükre lehet:
 • a kötelezõ tartalékráta legyen pontosan 100%
  • Természetesen csak attól a gazdasági szereplőtől követelhet a bank kamatot, akinek a pénzt kölcsönadja. A központi banktól NEM kérhet kamatot (ha annyi többlet-pénze van, hogy nem tudja mind kölcsönadni, akkor sem !)

Vagyis minden szereplő csak annyi pénzt tudjon kölcsönadni, amennyit megkeresett, vagy amit mások rábíztak.

Ha egy bankszámlára (kényelmi, készpénzkímélési okból) ráírják, hogy X összeg, a bank X tartalékot köteles a központi banknál lekötni, kamatmentesen. Így a pénz csak helyet változtatott (papírból számítógépbe került), de közben  n e m  szaporodott.

Ne legyen az államon kívül senki és semmi, ami a semmibõl tud pénzt teremteni!

Az USA-ban még furcsább dolog történt: a készpénzt is magánbûnözõk bocsátják ki: FederalReserveMagyarul

 
A MaganPenzkibocsatas ismerteti a trükköt, amivel bűnözõk megkaparintották az államtól a pénzkibocsátás kiváltságát.

A legtöbb országban egy ügyes trükköt, a banki tartalékrátát ("fractional reserve banking") használtak, ami szerint a készpénzt az állam bocsátja ki, de a sokkal nagyobb mennyiségű számlapénzt a magánbankok: az állami költségvetés helyett rossz helyre kerül.

Az USA-ban még ennél is hihetetlenebb, arcátlanabb dolog történt:

1913 december 23-án (vajon miért a karácsonyi szünetben fogadtatták el a törvényt?) hozott törvény szerint a készpénzkibocsátás jogát is bűnözõknek adták. A törvény magánbankokból összeállt szervezetnek, a Federal Reserve-nek adja a pénzkibocsátás monopóliumát:


Az USA állam, és az egész világ ennek a csalásnak az áldozata: eladósodott. Mivel a pénzt adósságként bocsátják ki (hitelbe adáskor teremtik), ez teljesen természetes. Ezt a rendszert erre találták ki. Inkább csak az a különös, hogyan tudták a mítoszt ilyen sokáig fenntartani a jóhiszemű emberek között.

Az emberek többsége a mai napig azt hiszi, a pénzt az állam bocsátja ki, és a bank a betétesek pénzét adja kölcsön. Mára egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül nekik a mítoszt fenntartani, és közel a nap, amikor lavinaszerűen elterjed az információ: a magánpénzkibocsátás, a világ eladósításának módszere, a világ legnagyobb bűncselekménye.
Aki ennek lényegét (és technikáját) megérti, annak legalább esélye lesz arra, hogy a politikát, a médiát, és a felhalmozott nonszensz törvényhegyet megértse:


"Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws." Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), founder of the House of Rothschild.

 
 
 

 tovább - Magyar munkával fedezett magyar pénzre kellene áttérni!

 


 

Linkgyűjtemény forrása: forradalommost.hu 

Alternatív energiaforrások; nap-, szélenergia; hőszivattyúk; szellőztetőgépek:

http://www.geo-solar.net/geosolar/index.html

 

Új Medicina:

Az új medicina egy természettudományos rendszer. Az orvostudomány periódusos rendszere. Leírja az élő szervezetek működését, megbetegedések mechanizmusát, azok kialakulását és elmúlását. Olyan szakmai precizitással, ami ezelőtt soha nem létezett . Ez józan paraszti ésszel felfogható biológia, élettan. Megmutatja, adott helyzetre, konkrét konfliktus-szituációra hogyan reagálnak az élőlények fizikai, testi, szervi, és mentális szinten. Leírja az ún. biológiai különprogramokat, az eseti és feltételhez kötött válaszreakciókat, tehát azokat az elváltozásokat, (az összeset!) amit eddig - az összefüggések ismeretének hiányában - megbetegedésként értelmeztünk (allergiától a végbélrákig).Végre van egy megbízható eszköz, pontos ismeret, egy "térkép az emberi test bölcs üzemeltetéséhez". Bizonyíték arra, hogy minden elváltozásnak van (biológiai) értelme. 
http://www.ujmedicina.hu/

 

Hasznos tudnivalók az élelmiszer adalékanyagokról:

http://www.geo-energia.hu/hpc/eteladalek.html?a=geosolar

 

Háború a nemzet ellen (Jelenczki István 4 részes dokumentumfilmje Magyarország jelenlegi helyzetéről.)

DVD-n megvásárolható: http://jelenczki.hu/

Kapcsolódó cikkek:

http://msztolna.neobase.hu/content/h%C3%A1bor%C3%BA-nemzet-ellen

http://barikad.hu/node/43243

  

Zeitgeist Movement Magyarország:

 

 

 

 

http://www.thezeitgeistmovement.hu/

 

Zeitgeist Movement:

http://www.thezeitgeistmovement.com/

 

Zeitgeist Magyarország:

http://www.zeitgeisthungary.com

 

Zeitgeist blog:

http://zeit-geist.blog.hu/

 

EzVan Kiadó:

http://www.ezvankiado.hu/

 

Eredeti angol nyelvű videók a 9/11-ről, és hasonló témákról:

http://www.question911.com/linksall.htm

 

Teljes kronológiai sorrend a 9/11-es eseméyenkről angolul:

http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project

 

Nagyon fontos oldal az alternatív energiákról, magyarul (köszönöm Ildinek a linket!):

http://www.alternativenergia.hu/

 

Az ingyeneregiákról szóló tanulságos oldal:

http://fenykapu.free-energy.hu/

 

Ébresztés (az oldal mottója: “A pénz nem eszköz lett, hanem cél. Ezért omlik össze a gazdaság.”)

http://ebresztes.tk/

 

Filmek és feliratok:

http://t1115felirat.neobase.hu/

 

 Money Reform Party (angol)

 

 

 

 

 9/11-ről magyarul:

http://www.lucidumintervallum.com/1/wtc-al.html

 

ORGRIDEA - Organic Grid Of Ideas (Organikus Gondolatháló):

http://orgridea.org/

 

Alex Jones tényfeltáró oldala (angol):

http://www.infowars.com/

 

Vízenergia alapítvány: A víz ég, a víz a legolcsóbb és legtisztább üzemanyag!

http://www.vizenergia.hu/

 

Új látásmód a gyógyászatban ("A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, amikor már megszomjazott"):

http://www.tryme.shp.hu/

 

Világfa (ismertető oldal) - Önkéntes társadalomüzemeltetési környezet az élő bolygóért:

https://sites.google.com/site/vilagfainfo/

 

Szívesség közösség:

Azért csináljuk, mert 

 1. jelen társadalmi helyzetünk kulcsa szerintünk: önzetlenségben fejlődni
 2. a szívesség lehetőség tapasztalni: érdek nélküli adást – és elfogadást
 3. hisszük, hogy ma, MOST megtett pici, egyéni lépésektől változik a világ
 4. felelősségünk tehát tenni, amiről tudjuk, hogy jó – nem csak beszélni róla

http://szivesseg.net/content/isten-hozott

 

Egy magyar polgár válogatása a még gondolkodó magyarokhoz:

http://www.budapesti.info/

 

Magyarok Szövetsége:

http://www.magyarokszovetsege.hu

 

TUDATOSSÁG-TUDATÁBAN:

http://www.tudatossag-tudataban.blogspot.com/

 

Az USA államadóssága percről-percre:

http://brillig.com/debt_clock/

 

Free energy generator (angol):

http://www.magniwork.com/Alternatív energiaforrások; nap-, szélenergia; hőszivattyúk; szellőztetőgépek:

http://www.geo-solar.net/geosolar/index.html

 

Új Medicina:

Az új medicina egy természettudományos rendszer. Az orvostudomány periódusos rendszere. Leírja az élő szervezetek működését, megbetegedések mechanizmusát, azok kialakulását és elmúlását. Olyan szakmai precizitással, ami ezelőtt soha nem létezett . Ez józan paraszti ésszel felfogható biológia, élettan. Megmutatja, adott helyzetre, konkrét konfliktus-szituációra hogyan reagálnak az élőlények fizikai, testi, szervi, és mentális szinten. Leírja az ún. biológiai különprogramokat, az eseti és feltételhez kötött válaszreakciókat, tehát azokat az elváltozásokat, (az összeset!) amit eddig - az összefüggések ismeretének hiányában - megbetegedésként értelmeztünk (allergiától a végbélrákig).Végre van egy megbízható eszköz, pontos ismeret, egy "térkép az emberi test bölcs üzemeltetéséhez". Bizonyíték arra, hogy minden elváltozásnak van (biológiai) értelme. 
http://www.ujmedicina.hu/

 

Hasznos tudnivalók az élelmiszer adalékanyagokról:

http://www.geo-energia.hu/hpc/eteladalek.html?a=geosolar

 

Háború a nemzet ellen (Jelenczki István 4 részes dokumentumfilmje Magyarország jelenlegi helyzetéről.)

DVD-n megvásárolható: http://jelenczki.hu/

Kapcsolódó cikkek:

http://msztolna.neobase.hu/content/h%C3%A1bor%C3%BA-nemzet-ellen

http://barikad.hu/node/43243

  

Zeitgeist Movement Magyarország:

 

 

 

 

http://www.thezeitgeistmovement.hu/

 

Zeitgeist Movement:

http://www.thezeitgeistmovement.com/

 

Zeitgeist Magyarország:

http://www.zeitgeisthungary.com

 

Zeitgeist blog:

http://zeit-geist.blog.hu/

 

EzVan Kiadó:

http://www.ezvankiado.hu/

 

Eredeti angol nyelvű videók a 9/11-ről, és hasonló témákról:

http://www.question911.com/linksall.htm

 

Teljes kronológiai sorrend a 9/11-es eseméyenkről angolul:

http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project

 

Nagyon fontos oldal az alternatív energiákról, magyarul (köszönöm Ildinek a linket!):

http://www.alternativenergia.hu/

 

Az ingyeneregiákról szóló tanulságos oldal:

http://fenykapu.free-energy.hu/

 

Ébresztés (az oldal mottója: “A pénz nem eszköz lett, hanem cél. Ezért omlik össze a gazdaság.”)

http://ebresztes.tk/

 

Filmek és feliratok:

http://t1115felirat.neobase.hu/

 

 Money Reform Party (angol)

 

 

 

 

 9/11-ről magyarul:

http://www.lucidumintervallum.com/1/wtc-al.html

 

ORGRIDEA - Organic Grid Of Ideas (Organikus Gondolatháló):

http://orgridea.org/

 

Alex Jones tényfeltáró oldala (angol):

http://www.infowars.com/

 

Vízenergia alapítvány: A víz ég, a víz a legolcsóbb és legtisztább üzemanyag!

http://www.vizenergia.hu/

 

Új látásmód a gyógyászatban ("A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, amikor már megszomjazott"):

http://www.tryme.shp.hu/

 

Világfa (ismertető oldal) - Önkéntes társadalomüzemeltetési környezet az élő bolygóért:

https://sites.google.com/site/vilagfainfo/

 

Szívesség közösség:

Azért csináljuk, mert 

 1. jelen társadalmi helyzetünk kulcsa szerintünk: önzetlenségben fejlődni
 2. a szívesség lehetőség tapasztalni: érdek nélküli adást – és elfogadást
 3. hisszük, hogy ma, MOST megtett pici, egyéni lépésektől változik a világ
 4. felelősségünk tehát tenni, amiről tudjuk, hogy jó – nem csak beszélni róla

http://szivesseg.net/content/isten-hozott

 

Egy magyar polgár válogatása a még gondolkodó magyarokhoz:

http://www.budapesti.info/

 

Magyarok Szövetsége:

http://www.magyarokszovetsege.hu

 

TUDATOSSÁG-TUDATÁBAN:

http://www.tudatossag-tudataban.blogspot.com/

 

Az USA államadóssága percről-percre:

http://brillig.com/debt_clock/

 

Free energy generator (angol):

http://www.magniwork.com/

 

 


 

GYANÚS ÜGYEK KÖZPÉNZEKBŐL 

 

Kép

10+1 ügy

1. BKV
A jelenleg legnagyobb visszhangot kiváltó botránynak több mint egy tucat gyanúsítottja van. A rendőrség 2009. áprilisában kezdte meg a nyomozást az indokolatlanul magas végkielégítések és szükségtelen tanácsadói és kommunikációs szerződések miatt. A gyanúsítottak nyilatkozatai szerint a visszaélések részben a szocialista Hagyó Miklóshoz köthetők.

2. Kormányzati negyed
A Nyugati pályaudvar mögötti MÁV-területet 8,52 milliárd forintért vette meg az állam, 533 millió forintot pályázatok lebonyolítására, szakértői és ügyvédi díjakra, valamint dologi kiadásokra költöttek, míg személyi költségekre, munkabérre 100 millió forintot fizettek ki. A projekt lezárása 301 millió forintba került. A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz, de egyelőre nincs gyanúsított.

3. Sukoró
A kormány kiemelt projektként kezelte a Velencei tó partjára 200 milliárdért épülő szórakoztató központot, menet közben azonban kiderült, hogy a King’s City ügyében szabálytalan ingatlancsere és a gyanú szerint okirat-hamisítás történt. Itt is nyomoznak.

4. Bábolnai állami földek eladása
Az ellenzék szerint 300 milliós kár érte az államot, amikor a Bábolna Zrt.-t földjeit 2008-ban több sikertelen pályázat után 193 millió forintért eladták. A KDNP az üzletet többször is támadta, mert szerinte volt jobb ajánlat is, a vagyonkezelő viszont azt állította, hogy a legjobb nyert.

5. MTV-székház eladás, új székház építése

Az ÁPV Rt. 1999-ben 6 milliárd forintért vette meg a Magyar Televíziótól a régi, Szabadság téri székházat, majd 2006-ban 4,5 milliárd forintért eladta egy kanadai befektetőnek. A köztévé 2009-ig visszabérelte a volt tőzsdepalotát a külföldi befektetőtől. Miután magánpénzből felépült az óbudai gyártóbázis átköltözött az MTV. Az új ingatlant körülbelül 20-23 milliárd forintból meg lehetett volna építeni. Ezzel szemben a Fidesz úgy véli, hogy 90 milliárd forint körüli az az összeg, amelyet a húsz évre bebiztosított bérleti díjként ki kell fizetni. A BRFK vizsgálja az ügyet.

6. Posta-székház eladása
Különösen jelentős, több mint 500 millió forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt elrendelték a nyomozást a Magyar Posta régi székházának értékesítése ügyében.

7. A Budapest Airport és a MALÉV privatizációja
A magyar légitársaságot 2007-ben 200 millió forintért vásárolta meg a Borisz Abramovics orosz üzletember kisebbségi tulajdonában lévő AirBridge Zrt. A társaság a privatizációt követően azonban nem tudott úrrá lenni a pénzügyi problémákon, így idén márciusban újra többségi tulajdonos lett a magyar állam, ami csaknem 26 milliárd forintba került.

8. A 2006. október 23-i rendőri brutalitás felelőseinek felkutatása
Az 56-os forradalom ötvenedik évfordulóján kormányellenes tüntetők és rendőrök csaptak össze Budapest belvárosában. Azóta több vizsgálat is volt, amelyek kiderítették, hogy a rendőrség szükségtelenül és aránytalanul nagy mértékben alkalmazott erőszakot. Bencze József, az ORFK vezetője idén februárban elnézést kért a rendőri bűncselekményekért. A rendőri brutalitás miatt perek tucatjai indultak. A rendőrség csaknem 20 millió forint kártérítést fizetett ki.

9. A magyar költségvetés adatainak meghamisítása
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc volt kormányfő és Veres János volt pénzügyminiszter a 2006-os parlamenti választások előtt eltitkolták, meghamisították a költségvetés adatait. Emiatt 200 magánszemély pert indított, a fővárosi Ítélőtábla azonban elutasította a keresetet.

10 Állami cégek vezetőinek végkielégítései
A Fidesz szerint a BKV mellett több állami cégnél is pofátlanul magas végkielégítéseket kaptak a távozó vezetők. Elsősorban a MÁV és a Magyar Villamos Művek kifizetéseit világítanák át.

+1 Állami vezetők offshore érdekeltségeinek vizsgálata
Tisztáznák, hogy Bajnai Gordon miniszterelnöknek milyen offshore érdekeltségei vannak, és milyen kapcsolata volt hivatala alatt offshore cégekkel Oszkó Péter pénzügyminiszternek. A Fidesz rendkívül súlyosnak tartja Simor András jegybankelnök offshore érdekeltségét is. Azt is szeretnék tisztázni, hogy a villamos műveknél az "offshore cégek égisze" alatt mi zajlott.
 

_____________________________________________________________________ 

 

 Miért 5% a banki tartalékráta?

Miért fizetünk évente és háztartásonként 1millió Forintot csak azért, hogy a monetáris felségjogokat a magyar állam helyett a külföldi magánbankok gyakorolják?

 

A pénzkibocsátás jogát az állam átengedte a magánbankoknak.
A legfőbb baj forrása, hogy a pénz túlnyomó részét nem az állam bocsátja ki.
A magánbankoknak így jogosítványa van arra, hogy "kölcsön" adjanak olyan pénzt, ami addig nem is létezett, és ezért kamatot szedjenek.
Új pénz hitelfelvételkor keletkezik (nem készpénz, hanem számlapénz, ami elfogadottságát tekintve a készpénzzel ekvivalens: az emberek, cégek és APEH szemében "ugyanolyan forint").
Bár a hitelpénzt a bank teremti (ráírja a hitelfelvevő bankszámlájára, ezzel ténylegesen növekszik a gazdaságban a pénzmennyiség), a hitelpénzért vásárolt eszközért (pl. szekrény vagy lakás) az egész gazdaság fizet a pénz értéktelenedésével.
Ám a pénzteremtés haszna nem az állami költségvetést segíti (ami az adókat csökkentené). Az állam még el is adósodik: kamatra kölcsön kapja azt a pénzt, amit magasabb tartalékráta mellett kibocsáthatott volna, de sajnos (az MNB "jóvoltából") az állam helyett magánbankok teremtettek. Ezért az adókból kamatot fizet. Az állam közpénzből finanszírozott magánpénzbehajtóvá vált.

 

A jelenlegi monetáris politika tarthatatlanságáról nyíltan kell beszélni

 

 

 

 

  

 

 

A mappában található képek előnézete magyarságtudat