Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A New World Order, azaz Új VIlágrendet megálmodó szűk elit minden hatalmát az emberiség előtt elhallgatott apró tényekből meríti!


  

 

 Olvasd figyelmesen.

 

Hiteles emberek vallanak arról hogyan hálózta be a nemzetközi pénzügyi oligarchia államokra kényszerített akarata a világot!

A magyar lakosságnak tudnia kell arról, mi az alapprobléma.

Arról is tudnia kell, hogy az Országgyűlésnek mindössze egyszerű többséggel kell módosítania a feles törvénnyel elfogadott MNB törvényt úgy, hogy a monetáris felségjogokat a magyar állam gyakorolja ahogyan az eredendően is a magyar államot illeti!

Ehhez a törvénymódosításhoz eljött az idő!

Az új kormány a lakosság követelése és teljes támogatottsága mellett képes visszavenni a monetáris felségjogok gyakorlását és ezzel az egyetlen döntéssel 1996 óta először kerül magyar munkával fedezett, adósságmentes pénz a gazdaság vérkeringésébe!

A nemzetközi pénzügyi oligarchia persze a kedve szerint továbbra is finanszírozhatja a fogyasztást! Kizárólagosan a fogyasztást, ha kedve tartja!

De el a kezekkel a magyar gazdaságtól!

El a kezekkel a magyar lakosság nyomorba döntésétől!

 

  • Idézetek
  • Ne szégyelld, ha DavidRockefeller szavait többször is el kell olvasnod, mire megérted. 

    Mi sem hittünk a szemünknek.

    Az 1991 óta történtek viszont igazolják.

 

"Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Timesnak, a Time Magazinnak és más nagyszerű kiadványoknak, amelyek igazgatói részvettek találkozóinkon, és tiszteletben tartották titoktartási fogadalmukat, majdnem negyven éven át.

Lehetetlen lett volna számunkra terveink kibontakoztatása a világ számára, ha ki lettük volna téve a nyilvánosság reflektorfényének ezen évek alatt.

De a világ most tapasztaltabb és jobban felkészült, hogy meneteljen a Világkormány felé.

Az értelmiségi elit és a világbankárok nemzetek feletti legfelsőbb hatalma biztosan többre becsülhető, mint a nemzeti önrendelkezés, amit az elmúlt évszázadok során gyakoroltunk."

 (David Rockefeller a Trilaterális Bizottság találkozójához intézett beszéde 1991.06.)

 

 


Bankárok Kiáltványa 

Ez az idézet az 1934-es "Bankárok Kiáltványából" elég összeesküvés-elmélet gyanúsnak tűnik, de utánanéztem a neten és nagyon sok helyen hivatkoznak rá, tehát mi van, ha mégis igaz... Ami talán sokkal lényegesebb, mint az, hogy ezt valóban leírták-e így az az, hogy a megfogalmazottak nagyon valóság-szagúak. :( (http://www.ivi.hu/blog-a-vilag-egy-uzleti-vallalkozas-1-resz

The Bankers! Manifesto, 1934
"A tőkének védenie kell önmagát minden áron, törvényi és egyéb utakon
egyaránt. Az adósságokat be kell hajtani, a kölcsönöket és
jelzáloghiteleket pedig le kell foglalni, amint lehetséges. Amikor a
törvényes eljárás következtében az átlagember elveszíti az otthonát,
sokkal engedékenyebbé válik és a vezető pénzemberek ellenőrzése alatt
lévő vagyon tulajdonosai által a törvény szigorának köszönhetően
irányítható lesz. Otthontalan emberek nem fognak veszekedni
vezetőikkel. Ez köztudott a világ kormányzására kivatott pénzuralmi
rendszer irányítói számára. Azzal, hogy az embereket megosztjuk,
rávehetjük őket arra, hogy jelentéktelen kérdések fölötti vitákra
pazarolják energiájukat, miközben mi a tanítók szerepében lehetünk.
Így diszkrét lépésekkel bebiztosíthatjuk önmagunk számára azt, amit
már elterveztünk és sikeresen végre is hajtottunk."" The Bankers'
Manifesto, 1934The Bankers Manifesto of 1934

Capital must protect itself in every way, through combination and through legislation. Debts must be collected and loans and mortgages foreclosed as soon as possible.

When through a process of law, the common people have lost their homes, they will be more tractable and more easily governed by the strong arm of the law applied by the central power of wealth, under control of leading financiers.

People without homes will not quarrel with their leaders. This is well known among our principle men now engaged in forming an IMPERIALISM of capital to govern the world. By dividing the people we can get them to expend their energies in fighting over questions of no importance to us except as teachers of the common herd.

Thus by discrete action we can secure for ourselves what has been generally planned and successfully accomplished. 

Forrás: Facebook 
              

 

"A bankok pénzteremtõ eljárása oly mérhetetlenül egyszerû, hogy az elme képtelen felfogni." (John Kenneth Galbraith, közgazdász) 

"Mindenki tudja tudat alatt, hogy a bankok nem pénzt adnak kölcsön. Amikor pénzt veszel fel a megtakarításaidból a bank sosem mondja, hogy nem tud adni, mert már valaki másnak kikölcsönözte a pénzedet." (Mark Mansfield, író, közgazdász)

"Attól tartok, a hétköznapi állampolgároknak nem fog tetszeni ha megtudja, hogy a bankok létrehozhatnak és létre is hoznak pénzt… és akik a nemzet hiteleit felügyelik, azok irányítják a kormányok politikáját, azok tartják a markukban az emberek sorsát." (Reginald McKenna a Midlands Bank Igazgatótanácsának egykori elnöke)

 


 

"A forgalomban lévő nemzeti fizetőeszközünk most a bankok kölcsönügyleteinek kénye-kedvétől függ. Ráadásul a bankok nem is pénzt kölcsönöznek, hanem olyan pénz kifizetésének igéreteit, amely pénz nincs is a birtokukban." (Irving Fischer, író, közgazdász)

 


 

"A Szuperosztály irányítja a világot. Az érvei meggyőzőek, a hangja kellemes, a mosolya elragadó, de a döntései megmásíthatatlanok. És ezt jól tudják. Ők döntenek: elfogadnak, vagy elutasítanak. Övék a hatalom." (Paulo Coelho)

 


 

"Ez a hatalom szofizmája: végső soron csak egy abszolút, korlátok közé szorított univerzumban hatékony. Ám relatív világegyetemünk alapvető leckéje az, hogy a dolgok változnak. Minden hatalom előbb-utóbb szembekerül egy nálánál nagyobbal." (Frank Herbert)

 


 

"Elképzelni kétségtelenül lehetséges egy olyan társadalmat, amelyben a jólétnek személyes tulajdonok és kényelmi cikkek formájában mindenki egyenlően részese s a hatalom ugyanakkor egy kis kiváltságos kaszt kezében marad.

A gyakorlatban azonban egy ilyen társadalom nem lehet sokáig stabil. Ha mindenki egyforma kényelemnek és biztonságnak örvend, az emberek nagy tömegei, amelyeket a szegénység rendszerint elbutít, kiművelődnek. Megtanulnak önállóan gondolkodni. S ha egyszer ez megtörtént, előbb-utóbb rájönnek, hogy a kiváltságos kisebbségnek nincs semmi funkciója és el fogják söpörni. Végeredményben hierarchikus társadalom csak a szegénységre és tudatlanságra épülhet." (George Orwell)

 


 

"Ha a jogbitorlás és a visszaélések célja a zsarnoki hatalom megszerzése, s eme szándék a nép számára nyilvánvalóvá válik, a népnek joga és kötelessége az ilyen uralmat lerázni és sorsát, biztonságát jobb őrökre bízni." (Thomas Jefferson)

 


 

"Mindenkit, aki uralkodni akar másokon, el kéne törölni a föld színéről." (Jules Verne)

 


 

"Ha Ön magányos, annak az az oka, hogy elszigeteli magát; ha elég szerény, soha nem lesz magányos. Semmi sem szigetel el bennünket jobban, mint a hatalom és a presztízs. Próbáljon meg leereszkedni az emberek közé, tanuljon szerénységet, és soha nem lesz egyedül!" (Carl Gustav Jung)

 


 

"A pénzhiány már az egészségemet veszélyeztette, s ebbe nem akartam belenyugodni. Felháborított, hogy annyit kell gályázni csak azért, hogy egyek. Miközben azért kell ennem, hogy tudjak dolgozni." (Laura D.)

 


 

"Tenger a pénz, melyben elsüllyed  

 Sok hajó: elv, jellem, becsület."   (Petőfi Sándor)

 


 

"A 10999-es számú rendelet engedélyezi a kormánynak, hogy saját hatáskörébe vonja a fuvarozás minden módját. A 11000-es rendelet megengedi a kormánynak, hogy a lakosságot munkacsoportokba mozgósítsa a kormány felügyelete alatt. A 11921-es végrehajtási rendelet értelmében az elnök szükségállapotot hirdethet. Még indokolnia sem kell és a kongresszus hat hónapig nem is vizsgálhatja felül.

Az 1873-as szenátusi törvénytervezet engedélyezi a kormánynak, hogy beoltson kipróbálatlan oltóanyagokkal az akaratod ellenére.

Az FDA azt mondja, hogy az amerikaiaknak nincs joguk tudni, melyik élelmiszer genetikailag módosított.

Sensenbrenner kongresszusi képviselő tervezete megkövetelné mindenkitől, hogy kémkedjen a szomszédai után, amibe a lehallgatókészülék használata is beletartozik.
Ennek megtagadása legkevesebb két év kötelező börtönbüntetést vonna maga után.
A kormány követeli annak a lehetőségét, hogy lefoglaljon minden pénzügyi eszközt: pénzt, aranyat, ezüstöt és minden mást, ha úgy vélik, vészhelyzet van."- Kincstári Minisztérium levél 2005. augusztus 12.

A Hazafi Törvény (Patriot Act) lehetővé teszi, hogy az FBI és a rendőrség titokban átkutathassa a lakásodat és a munkahelyedet. Titokban rögzíthetik a telefon hívásaidat ill. számítógépes és/vagy internetes tevékenységedet; a banki műveleteidet. Elrendelhetik hitelkártyáid és egyéb pénzügyi okmányaid; valamint a könyvtári aktivitásodnak a titkos vizsgálatát. Továbbá lehetővé teszi az orvosi, utazási és üzleti dokumentumaid ellenőrzését; a tőkéd és a vagyonod befagyasztását előzetes figyelmeztetés nélkül." Aaron Russo - America: Freedom to fascism

 


 

Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki milyen szegény emberek is vannak és a gyermek meglássa a dolgok értékét és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással és boldog családként élnek. Te és Anyu viszont egész nap dolgoztok, én alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk.

(Köszönet Braun Máriának a történetért)

 


 

"Igazán a legdöbbenetesebb valós tény, hogy a bankok olyan pénzért szednek kamatot az adósoktól, ami a hitelkérés előtt nem létezett. Vagyis nem volt a banké. És csak a hitellel született jelzálog fedezettel rendelkeznek a bankokra államilag fölruházott joggal tehetik ezt. Ha ez nem méltánytalan, akkor semmi." ( http://www.bridgeman.blogter.hu )

 


 

"A valóság az, hogy egy olyan társadalomban élünk, amely hiányt produkál. Ezen hiány következményeként, az embereknek önfenntartó módon kell viselkedniük, még akkor is, ha ezért csalniuk és lopniuk kell, hogy megkapják, amit akarnak." (Zeitgeist Mozgalom Magyarország)


 

"Például, a mi kultúránkban az "etika" valójában rang kérdése. A mi társadalmi rendszerünk a versenyt és az önérdeket jutalmazza. Ez a hozzáállás nem csak abnormális viselkedéshez vezet, hanem egyenesen megteremti azt." (Zeitgeist)

 


 

"Egy világban, ahol a népesség 1%-a birtokolja a bolygó javainak 40%-át; egy világban, ahol 34,000 gyermek hal meg minden egyes nap szegénységben és gyógyítható betegségekben; és ahol a bolygó népességének fele él 2 dollárnál kevesebből naponta, egy dolog világos. Valami nagyon nem stimmel." (Zeitgeist - Addendum)


 

"A pénzügyi és vállalati struktúrák már elavultak, túl kell rajtuk lépni. Természetesen nem lehetünk naivak.
Az üzleti és pénzügyi elit nem fogja támogatni ezt az ötletet, mert ez a hatalmuk elvesztését jelenti.
Ezért békés de kifinomult stratégiai lépéseket kell tennünk. A leghatalmasabb lépés egyszerű. Meg kell változtatni viselkedésünket, rákényszerítve a hatalmi rendszert, hogy az emberek érdekei szerint működjön. Meg kell tagadnunk a rendszer iránti lojalitásunkat.
Az egyetlen módszer, amivel a jelenlegi rendszer megváltozhat, ha megtagadjuk a benne való részvételt, miközben folyamatosan hangoztatjuk hibáit és korrupcióját. Nem fogják feladni a pénzügyi rendszert pusztán a mi terveink és ajánlásaink miatt.

A rendszernek össze kell dőlnie és az embereknek el kell veszíteni a hitüket a vezetőkben."

 


 

"Maradhatsz a pénzügyi rendszer rabszolgája és nézheted a folyamatos háborúkat, depressziót és igazságtalanságot a világban, miközben kiengeszteled magad a materialista szeméttel.
Vagy fókuszálhatod az energiád egy valódi, értelmes, holisztikus változásra.
Megvan a reális esélye, hogy minden ember jól éljen, ahol senkit nem hagyunk hátra.
De végső soron, a legfontosabb változás benned kell történjen.

Az igazi forradalom a tudatosság forradalma, és mindegyikünknek először is le kell győznie a megosztó anyagias zajt, amit belénk neveltek és felfedezni, felerősíteni a igazi belső jelet, ami az egységtudatunkból származik. Rajtad áll. Forradalom, most!" (Zeitgeist - Addendum)

 


 

"Ez egy megrázó gondolat. Teljes mértékben függünk a kereskedelmi bankoktól. Minden egyes bankjegyet, ami ma forgalomban van, valamikor, valakinek kölcsön kellett vennie, legyen az készpénz vagy hitel.
Ha a bankok bőségesen hoznak létre mesterséges pénzt, akkor virágzunk. Ha nem, akkor éhezünk. Teljes mértékben híján vagyunk a maradandó pénzügyi rendszernek.

Amikor valaki teljes mértékben felfogja a helyzetet, akkor reménytelen helyzetünk tragikus abszurditása majdnem hihetetlenné válik előtte – de hát ez van." (Robert H, Hemphill, a FED hitelosztály-vezetője, Atlanta, Georgia)

 


 

"Négy egyszerű kérdés:

1. Miért döntenek úgy a kormányok, hogy a pénzt magánbankoktól kölcsönzik kamatra, amikor maga az állam kibocsájthatná az összes pénzt amire szüksége van, kamatmentesen?

2. Miért teremtjük adósságként a pénzt, és miért nem teremtünk pénzt, ami folyamatosan körforgásban marad?

3. Hogyan lehet egy pénzrendszerre, ami csak folyamatosan gyorsuló növekedés mellett képes működni; egy fenntartható gazdaságot alapozni?

4. Mit kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy lehetővé tegyük a fenntartható gazdaság létrejöttét?" (A Pénz mint, adósság)

 


 

 
"Sosem találkoztam senkivel, aki a józanész és logika használata révén igazolni tudta volna,  hogy a Szövetségi Kormány miért a banktól veszi kölcsön azt a pénzt, amit a nép által ráruházott jog alapján maga bocsájthatna ki...
Hiszem, hogy eljön a kor, amikor a nép követelni fogja ennek megváltoztatását.
Hiszem, hogy eljön a kor ebben az országban, amikor ténylegesen vád alá helyeznek téged, engem és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Parlamenttel, amiért ölbe tett kézzel üldögélünk itt, és megengedjük, hogy ez a képtelenül ostoba rendszer folytatódjék.”

(Wright Patman - parlamenti képviselő)

 


 

"A modern bankrendszer a semmiből állít elő pénzt. E folyamat valószínűleg a legmeghökkentőbb bűvészmutatvány az eddig kitaláltak közül. A banküzlet romlottságban fogant, és bűnben született. A föld a bankároké.

Vedd el tőlük mindenüket, de hagyd meg pénzteremtő hatalmukat, és egy szempillantás alatt teremtenek elég pénzt, hogy mindent visszavásároljanak újra… Vedd el tőlük ezt az óriási hatalmat, és az összes óriási vagyon, mint az enyém is, eltűnik, és el is kell tűnnie, mert akkor ez a világ, amiben élünk, egy jobb és boldogabb világ lesz.

De ha továbbra is a bankok rabszolgája akarsz maradni, és rabszolgaságod költségeit is magad akarod fizetni, akkor hagyd, hogy a bankárok továbbra is teremtsék a pénzt és felügyeljék a hiteleket." (Sir Josiah Stamp az Angol Nemzeti Bank igazgatója 1928-1941)

 


 

"Amikor egy kormány pénze a bankároktól függ, akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít! (Bonaparte Napoleon)

 


Őszintén hiszem, hogy a banki intézmények sokkal veszélyesebbek a szabadságunkra, mint a zsoldos hadseregek. A pénzkibocsátás jogát el kell venni a bankoktól és visszaadni az embereknek, akiket igazából megillet."

(Thomas Jefferson amerikai elnök)

 


 

"Ha az amerikai emberek valaha is hagyják, hogy a magán bankok irányítsák a pénzük kibocsátását, akkor először az infláció majd a defláció révén, a bankok és a körülöttük kinövő vállaltok minden tulajdonuktól megfosztják őket, míg végül a gyermekeik hontalanul ébrednek a földrészen, amit apáik hódítottak meg!"

 (Thomas Jefferson amerikai elnök)

 


 

"Amíg a fizetőeszköz kibocsátása és a hitel felügyelete vissza nem kerül a kormány kezébe, és el nem ismerjük azt, mint az állam legnyilvánvalóbb és legszentebb felelősségét, addig minden beszéd a Parlament szuverenitásáról és a demokráciáról üres és fölösleges locsogás… Amikor egy nemzet kiengedi kezéből hitelei felügyeletét, nem számít, ki hozza a nemzet törvényeit… Ha egyszer az uzsora irányít, tönkretesz bármilyen nemzetet." (William Lyon Mackenzie King, Kanada miniszterelnöke)

 


 

"Magyarországon is ez a képtelen rendszer működik, holott 51%-os egyszerű többséggel bármelyik kormány a Parlament kezébe adhatta volna a pénzkibocsátás jogát. Nem tették meg!

Nem tették meg, mert a rendszer így is jól megfizeti őket. Sőt, annál többet fizet minél nagyobb hazaárulást követnek el a háttér hatalom javára. Így adósították el Magyarországot.

2008 őszén Magyarország csődbe ment." ( www.nesz.net )

 


 

"Amerikában az összes tanácstalanság, zavarodottság, aggodalom és nyomorúság nem az alkotmány vagy az államszövetség tökéletlenségeiből, nem az erény és a becsület iránti vágyakozásból; sokkal inkább a pénz, a hitel és a bankjegyforgalom sajátosságaira vonatkozó ismeretek teljes hiányából fakad." (John Adams, az Amerikai Alkotmány Alapító Atyja)

 


 

1861-ben Abraham Lincoln elnök felvette a kapcsolatot a Rotschildokkal, hogy támogatást kérjen tőlük a készülő amerikai polgárháborúhoz. Ők bele is egyeztek a dologba. Anyagi támogatásukért cserébe engedélyt kértek bankjuk újbóli megnyitására, illetve 24-től 36 %-ig terjedő kamatot határoztak meg a hadjáratokra kölcsönadott pénzre. Lincoln feldühödött a szemérmetlen ajánlaton és úgy döntött, inkább maga nyomtat pénzt.

A kongresszushoz intézett egyik beszédében elmondta:

"Két nagy ellenségem van. A déli sereg előttem, és a pénzintézetek mögöttem. A kettő közül pedig a mögöttem levő a legveszedelmesebb ellenségem."

 


 

"Akárki is felügyeli a pénz mennyiségét országunkban, az a teljes ipar és kereskedelem korlátlan ura.
És amikor rájössz, hogy néhány hatalmas ember a csúcson az egész rendszert mily könnyen irányíthatja ilyen vagy olyan módon, már nem is kell neked elmagyarázni, hogy honnan erednek az infláció és a gazdasági válságok periódusai."

(James A. Garfield, az Egyesült Államok meggyilkolt elnöke)

 


 

"A "titkos" szó ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban.
Népünk örökletesen és történelmileg ellenzi a titkos eskükkel létrejött titkos társaságokat és titkos eljárásokat.
Ellenszegülünk a világ egy monolitikus és szégyenteljes összeesküvésének, mely kizárólag titkolt eszközökön alapul, hogy befolyását megnövelje.
Beszivárgással, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad választás helyett. Ez egy rendszer, amit megterveztek, óriási emberi és anyagi forrásokkal, egy igen hatékony gépezetben, amely katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos és politikai műveletekből áll.
Munkálkodásai rejtettek, nem publikusak. Hibáit eltemetik, nem reklámozzák, ellenzőit elhallgattatják, nem dicsőítik. Nem kérdőjelezik meg kiadásaikat, titkaikat.
Solon az athéni törvényalkotó megtiltotta, hogy megtörjünk az összeesküvések nyomására. Kérem, informálják az amerikai közvéleményt.

Az embernek annak kell lennie, aminek született. Szabadnak és függetlennek."

(John F. Kennedy, 1961 áprilisában)

 


"Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Timesnak, a Time Magazinnak és más nagyszerű kiadványoknak, amelyek igazgatói részvettek találkozóinkon, és tiszteletben tartották titoktartási fogadalmukat, majdnem negyven éven át.

Lehetetlen lett volna számunkra terveink kibontakoztatása a világ számára, ha ki lettük volna téve a nyilvánosság reflektorfényének ezen évek alatt.

De a világ most tapasztaltabb és jobban felkészült, hogy meneteljen a Világkormány felé.

Az értelmiségi elit és a világbankárok nemzetek feletti legfelsőbb hatalma biztosan többre becsülhető, mint a nemzeti önrendelkezés, amit az elmúlt évszázadok során gyakoroltunk."

 (David Rockefeller a Trilaterális Bizottság találkozójához 1991 júniusában intézett beszéde)

 


 

"…Egy folyamat, ami évszázadok és évezredek óta tart. Vallás. Hazafiasság. Faj. Vagyon. Osztályok. És minden más, hamis megosztó tényező csak arra hivatottak, hogy irányítsák az emberiséget egy csoport kénye és kedve szerint.

Oszd meg és uralkodj a jelszó, és ha az emberek továbbra is mindentől különállónak tekintik magukat, teljes rabszolgaságra vannak ítélve.

 A függöny mögöttiek ezt jól tudják.

Mint ahogyan azt is, hogyha az emberek felismerik valódi kapcsolatukat a természettel, és személyes hatalmukat... Az egész kitalált Korszellem, amin élősködnek, kártyavárként dőlne össze.

Az egész rendszer, amiben élünk azt sulykolja, hogy erőtlenek és gyengék vagyunk, hogy a társadalom gonosz és bűnös, stb.

Ez egy nagy hazugság! Erősek vagyunk, csodálatosak és rendkívüliek.
Nincs ok, amiért ne érthetnénk meg, hogy kik vagyunk, és merre tartunk.

Nincs ok, amiért az átlagember ne lehetne teljesen a maga ura.

Hihetetlenül erős lények vagyunk. Azt hiszem, életem első 30 évében válni akartam valamivé. Jó akartam lenni dolgokban, mint a tenisz és az iskola, és mindent ebből a szemszögből néztem, hogy csak akkor vagyok jó, ha ezekben jó vagyok...

Aztán rájöttem, rosszul látom a dolgot, mert csak azt kellett megtalálnom, aki már valójában voltam.

Az egész kultúránk a személyes különbségekre figyel, és ha ránézel valakire, az első, amit megfigyelsz, hogy okosabb, hülyébb, öregebb, fiatalabb, gazdagabb, szegényebb...

Folyton ezeknek a megkülönböztetéseknek az alapján kategorizálunk másokat és e szerint kezeljük őket. És így mindenkit különállónak látunk magunktól a szerint, amiben különböznek. Az egyik legnagyobb élmény pedig, ha egy másik emberrel vagy, és úgy kezdesz rá tekinteni, mint magadra, és nem, mint tőled különbözőre.

Ekkor megtapasztalod, hogy ami lényeges benned, és ami lényeges bennem, az valójában EGY. Megérteni, hogy nincsenek mások... Minden és mindenki EGY. Nem Richard Albertnek születtem, csak egy embernek, és menet közben megtanultam olyasmiket, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit értem el... Mindezt útközben tanulod meg. Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét." (Zeitgeist)

 


Ilkei Csaba: Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében 
2013-01-12.  Kuruc.info 

Sohasem volt aktuálisabb, mint ma az a tanulmány, melyet Dr. Ilkei Csaba tudományos kutató tollából közöltünk 2010. június 29-én Cecil Rhodes öröksége: a Round Table a kis nemzetek ellenében uralja a globális világot címmel. 

Ebben a szerző bemutatta a nemzetközi magánvagyonokra épülő titkos szervezetek globális hálózatát, annak kialakulását és mai szerepvállalását, benne olyan háttér intézményekkel, melyek ma vezető hírként szerepelnek a világsajtóban: IMF, CFR, RIIA, FED, EU, ECB, stb. 

A nemzetközi hitelválság eseményeinek hatására Dr. Ilkei Csaba most frissítette, bővítette, aktualizálta tanulmányát. (Ennek során felhasználta Dr. Drábik Jánossal készített televíziós műsor sorozatának anyagát, s kettőjük azzal kapcsolatos írásait.) 

Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében 

A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát. A megtévesztő kirakatok mögött kettéválik a valóság és annak médiatükre. Fecseg a felszín, és hallgat a mély. A láthatatlan háttérhatalom bábfigurákat mozgat: felemel és elsüllyeszt; legnagyobb fegyverével: a pénzzel mindent és mindenkit meg tud venni. 

A világot ma egészen mások irányítják, mint ahogy azt a színfalak mögé nem látók elképzelik. 

Egy demokráciában - többpártrendszer és szabadságjogok közepette - épp úgy tönkre lehet tenni egy országot, mint az egypárti diktatúrában, a kollektivizmus szabványos keretei között. Csak meg kell fogadni a dinasztiaalapító Rothschild bankár fő tanítását: "Adjátok kezembe egy ország pénzügyeit, s nem érdekel, kik hozzák a törvényeket a parlamentben!" Azaz: egy ország közpénzrendszerét meg kell szereznie a nemzetközi vagyonokra épülő magánpénzrendszernek. Ez utóbbinak az a jellemzője, hogy bankjai hitel és kamat pénz-mechanizmusa olyan uzsorajövedelmet biztosít, amellyel adósságfüggésbe lehet taszítani egész népeket, azok gazdaságát, ellenőrzés alá helyezhetők kormányok, látszatdemokráciájuk és bábként mozgatott intézményeik, valamint tömegtájékoztatási eszközeik. 

A Nemzetközi Pénzügyi Közösség magánpénzrendszere az uzsoracivilizáció programját igyekszik rokonszenvesen becsomagolni: a szegénység leküzdését, jólétet és biztonságot ígér a világ népeinek. A jelszavak: globalizáció, liberalizáció, dereguláció, privatizáció. Az erősek szabadságának korlátlan növelése a tőke és a szabadpiac korlátozatlan uralmához vezet, az egyenlőtlenségek sorához, a versenyképtelenek tömeges elszegényedéséhez, testi, lelki és szellemi nyomorához. Akik a munkán és az értékteremtő termelőtevékenységen alapuló közpénzrendszer visszaállítását szorgalmazzák, és felelősen gondolkodnak a nemzetek közösségeinek jövőjéről, azok ma könnyen megkapják a populista jelzőt, ha pedig ugyanezt a másik oldalon teszik, akkor ők a szociális bozótharcos jelzőt kapják. 

Pedig a gazdaság nem lehet öncélú, az van az emberért és nem fordítva. Bármely gazdaság erkölcsi mércéje az: hogyan boldogulnak benne az önhibájukon kívül versenyképtelenek, az elesettek, a gyerekek, az öregek, a betegek, a szegények. Szolidaritás és társadalmi igazságosság nélkül a gazdasági növekedés önmagában csak keveseket boldogít. Ám a pénz diktatúrája éppen ezen kevesek törekvéseit emeli a kis nemzetek fölé, amelyek egyre kiszolgáltatottabbak és megalázottabbak a centralizált erőforrások és magánvagyonok árnyékában. 

Abraham Lincoln (1809-1865), az USA 16. elnöke, a rabszolgaság eltörlője mondta a korporációs hatalom veszélyéről: 
"Olyan válság közeledését látom, amely megbénít, és arra késztet, hogy remegve aggódjak hazám biztonságáért. A háború eredményeként a korporációk kerültek hatalomra, és ezt a korrupció korszaka követi a legmagasabb szinteken. A pénzhatalom mindent maga alá gyűr, hogy meghosszabbítsa uralmát, kihasználja az emberek hiszékenységét, egészen addig, amíg a vagyon néhány kézben halmozódik fel, és a köztársaság elpusztul." 

A korporációs rendszer működésének alapvető szabályai: 

a., a profit magánosítása 
b., a költségeket át kell hárítani 
c., ellenőrzés alá kell vonni a tájékoztatási rendszert (titkosítás) 
d., a politikai hatalmat centralizálni kell (a fő feladat, hogy az állami intézmények helyébe a magántulajdonban lévő korporációk és azok titkos szervezetei lépjenek) 
e., a gazdasági hatalmat is centralizálni kell 
f., el kell hárítani minden korlátozást a szabadpiaci kereskedelem elől 

Az eladósítás elpusztítja a demokráciát! 

A nemzetközi pénzkartell hitelek nyújtásával vagy megtagadásával meg tudja határozni népek és kormányok sorsát - ezért nem beszélhetünk sem szabadságról, sem nemzeti önrendelkezésről. A mesterséges ködösítés, félretájékoztatás, a tudatosan előidézett káosz eredményeként az emberek többsége ma még nem képes a bonyolult pénzviszonyokban kiismerni magát. 
Az eladósítás - a hatalom átvétele. A társadalom szükségleteire termelő ökonómiával (közgazdasággal) szemben Arisztotelész krematisztikának (pénzgazdaságnak) nevezte a pénzuralmi rendszert. Lehetővé teszi a világot uraló nemzetközi pénzkartell számára, hogy a magánpénz-monopóliumára támaszkodva tetszése szerint szabályozza a forgalomban lévő pénz mennyiségét, ezáltal a saját ellenőrzése alatt centralizálja a világ termelővagyonát és erőforrásait. Ennek a felmérhetetlen hatalomnak az egyedüli forrása az, hogy tudatlan, illetve megvásárolt politikusokkal legalizálni tudta a pénzhamisítás monopóliumát a maga számára. 

A világot egészen mások irányítják 

1912-ben, az Egyesült Államok 26. elnöke, Theodore Roosevelt (1858-1919) egy választási gyűlésen a következőket mondta: 
"A látható kormányok mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek, és nem ismer felelősséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése." 

Caroll Quigley amerikai egyetemi tanár, a washingtoni Georgetown Egyetem, a Princeton Egyetem és a bostoni Harvard Egyetem professzora, a globális pénzhatalom titkainak egyik legjobb ismerője ezt írja a globális háttérhatalom nemzetközi hálózatának céljairól: 
"..ez nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan magánkézben lévő világrendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon kontrollálják, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak." 

A háttérerők létezéséről Benjámin Disraeli angol államférfi, író, brit miniszterelnök (1804-1881) ezt mondta 1856. július 14-én a brit alsóházban: 
"Van egy hatalom Olaszországban, amelyről alig teszünk említést ebben a házban... a titkos társaságokra gondolok... Nincs értelme tagadni, mert lehetetlen eltitkolni, hogy Európa nagy részét - egész Olasz- és Franciaországot, valamint Németország nagy részét, hogy más országokat ne említsünk, - titkos társaságok egész hálózata vonja be, ahogyan a föld felszínét behálózzák a vasútvonalak. És melyek a céljaik? Nem is kísérlik elrejteni. Nem akarnak alkotmányos kormányzatot; nem akarnak megreformált intézményeket... a föld tulajdonát akarják, elűzni a jelenlegi birtokosokat, és véget vetni az egyházi intézményeknek. Néhányuk ennél is tovább megy..." 

Ugyancsak Disraeli mondotta az 1848-as európai forradalmakat követően: 
"A világot egészen más személyek kormányozzák, mint ahogy azt a kulisszák mögé nem látók képzelik. Az a hatalmas forradalom, amely jelenleg van készülőben Németországban, jelentősebb reformot fog jelenteni, mint az első." 

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), aki nemcsak az Egyesült Államok 28. elnöke (1913-1921), hanem tekintélyes történész, egyetemi tanár és a Princeton Egyetem elnöke is volt, félreérthetetlenül célzott egy hatalmas és jól szervezett hálózat létezésére, amely ellenőrzése alatt tartja a gazdasági-társadalmi folyamatokat. 1913 decemberében ő írta ugyan alá a Federal Reserve System (az Egyesült Államok pénzrendszerét kézben tartó magánkartell, amely ellátja a központi bank szerepét) engedélyezéséről szóló törvényt, de már 1916-ban így foglalja össze Amerika pénzügyi-gazdasági helyzetéről a véleményét: 
"Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtása központosítva lett. Ezáltal az ország növekedése, és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány ember kezébe ment át. A legrosszabb uralom alá kerültünk, kormányzatunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált kormányzatának. Ez a kormány többé nem a választók szabad döntésének, hanem befolyásos csoportok véleményének és kényszerének megfelelően cselekszik." 

Ezeket mondta 1920-ban, amikor már tudta, hogy nem pályázza meg újabb négy évre az elnökséget: 
"Az Egyesült Államok kereskedelmének és iparának még a legnagyobbjai is félnek valakitől, félnek valamitől. Tudják, hogy létezik valahol egy hatalom, amely olyan szervezett, kifinomult és mindenre figyelő, olyan összefonódott és mindent átható hogy jobban teszik, ha nem beszélnek hangosan, amikor elítélőleg nyilatkoznak róla." 

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - aki 1933-tól 1945-ig volt az Egyesült Államok 32. elnöke - úgy vélte, hogy "A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami megtörténik, biztosak lehetünk abban, hogy az így lett eltervezve." 

Az 1930-as évek elején dúló világgazdasági válság idején jegyezték fel tőle a következőket: 
"Amerikában 60 család ellenőrzi az egész ország vagyonát... A lakosság egyharmadának nincs elfogadható lakása, ruházata és alultáplált... A Közmunka Hivatal programjain részvevők 20%-a nagyfokú alultápláltság következtében nem képes végig dolgozni egy munkanapot... Szándékomban áll kiűzni a pénzváltókat a templomból." 

Roosevelt tisztában volt vele, hogyha nem képes a nemzetközi pénzvilág modern templomából (FED) kiszorítani - megfegyelmezni, befolyásolni - azokat, akik a pénz visszatartásával, a hitelek megvonásával és más pénzügyi manipulációkkal tartósan megbénították az egyébként egészséges gazdasági életet, akkor nem tud véget vetni a gazdasági válságnak. Hamarosan rájött azonban, hogy a pénzhatalommal szemben tehetetlen. 

Arnold Toynbee brit történelemfilozófus, a London School of Economics tanára, aki 40 éven át, 1925-től 1965-ig a tekintélyes Royal Institute of International Affairs (RIIA)igazgatója volt, annak a meggyőződésének adott hangot, hogy "A jövő pénzembere a világot átfogó irányítási rendszer egyik kulcsszereplője lesz, függetlenül attól, hogy visel-e valamilyen hivatalos címet vagy sem. Az üzletemberek következő nemzedékének a többsége az új világrend kialakításával és fenntartásával lesz elfoglalva, amely az egyetlen alternatívának tűnik a népirtással szemben." 

Pierre Quesnay, aki 1926-ban a Francia Nemzeti Bank vezérigazgatója volt, főnökének, a Bank kormányzójának, Emil Moreau-nak, a megbízásából tárgyalásokat folytatott Londonban Montague Normannel, a Bank of England, az Angol Nemzeti Bank akkori elnökével. Visszatérve Párizsba többek között ezeket jelentette: 
"Az Angol Bank elnöke számára a XX. század legnagyobb feladata a világ gazdasági és pénzügyi megszervezése. Nézetei szerint a politikusok és a politikai intézmények nem képesek elvégezni ezt a feladatot. Csak a központi bankok, amelyek egyidejűleg függetlenek a kormányoktól és a magán pénzintézetektől, alkalmasak ennek a feladatnak a megoldására. Ezért kampányt folytat a teljesen autonóm központi bankok érdekében, amelyek irányítják a saját pénzügyi piacaikat és közös megegyezéssel osztják fel maguk között a hatalmat. Ezt úgy tudják sikeresen megvalósítani, ha a politikai szférától elvéve ők döntenek minden olyan kérdésben, amely lényeges az adott ország pénzügyi biztonsága, a hitelek szétosztása és az árak mozgása tekintetében. Így elejét tudják venni, hogy a belső politikai küzdelmek kárt okozzanak a nemzetek gazdasági fejlődésének." 

Norman tehát egy olyan világrendszert akart, amelyben a nemzetek pénzügyi szuverenitása megszűnik, ahol a központi bankok a politikától függetlenül maguk dönthetnek a nemzetek legfontosabb pénzügyi kérdéseiben. 

Wright Patman, aki az amerikai képviselőház bank és pénzügyi albizottságának a vezetője volt, állapította meg a washingtoni kongresszus tagjai számára 1964-ben készült jelentésében: 
"Az Egyesült Államoknak ma gyakorlatilag két kormánya van... Az egyik alkotmányos előírásoknak megfelelően jön létre, a másik kormány a független, ellenőrizetlen és a tevékenységét nem egyeztető Federal Reserve System, (A Szövetségi Tartalék Rendszer, az Egyesült Államok magántulajdonban lévő jegybankja, a FED), amely a pénz feletti hatalmat gyakorolja, noha ez hatalom a Kongresszust illeti meg az alkotmány előírásai szerint." 

Tehát sem a demokratikusan megválasztott és politikai felelősséggel tartozó elnökök, törvényhozók, sem a pénzügyminiszterek nem irányíthatják a pénzügyeket. Ezekben az igen fontos és minden polgárt érintő kérdésekben magánszemélyek döntenek a politikai felelősségre vonás minden lehetősége nélkül. Vagyis a gazdasági-pénzügyi szféra az ellenőrizetlen hatalommal rendelkező pénzvagyon tulajdonosok magán kormányzása alá került. 

Ezek után bocsássuk előre a témánkat meghatározó fogalmakat és alaptételeket (nem lehet elégszer ismételni őket): 
- A HÁLÓZAT - Carol Quigley nevezte így - a globális pénzhatalmat gyakorlók csoportja által koordinált stratégia alapján működtetett formális és informális szervezetek hálózata. Célja: a globális pénzuralmi diktatúra megvalósítása - ha kell, erőszakos eszközökkel - az egy központból irányított világállam létrehozásáért. 
(...) 

 

OLVASS TOVÁBB

 

 

 

 
 

Választások 2014 - Lakossági szemmel

Ezt is megoldja az ALAPJÖVEDELEM bevezetése!

Társadalmi Kiegyezést kezdeményezünk 2013.08.01.

 

Választások 2014 - Lakossági szemmel

Az állam lehet a társadalmi átalakulás eszköze is

Az állam felruházása jogosultságokkal nem a tőke és a gazdasági uralom, hanem a nagy tömegek, a lakosság privilégiuma, joga és kötelezettsége

A magyar lakosság felismerte 2010-ben, hogy az alapvető társadalmi antagonizmus nem a kormányzás szintjén van. A megoldást tehát nem az államtól való eltávolodásban látta, amikor a kétharmados döntését meghozta.

A helyes irány továbbra is az állam megerősítése a jogaiban! Az állam a társadalmi átalakulás élére állhat, amennyiben él a nagy tömegek még megmaradt bizalmával.

A gazdasági antagonizmus az, amely ellen az államnak és a lakosságnak egymással együttműködve kell fellépnie.

Az állam dönthet úgy, hogy az egészséges társadalmi változások élére áll és a forradalom nélküli utat, az Alapjövedelem bevezetését mérföldkőnek tekinti amikor bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már egyre kevésbé képes megfelelni a polgári demokrácia normáinak!

 

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

 

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ha a polgári kormány nem lépi meg az FNA bevezetését, a szélsőséges politikai erők profitálhatnak: Friss látlelet a szegénységről!

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

 

 

Bízni kell az emberekben!

 

 

 

A mappában található képek előnézete Amerikai elnökök